Betoging tegen fascistisch geweld in Dortmund met sterke delegatie uit ons land

duitsklein
De afgelopen maanden werd de Duitse stad Dortmund geteisterd door fascistisch geweld. Neonazi’s denken dat ze zich alles kunnen permitteren en gaan over tot fysieke intimidaties en geweld. In een stad waar er begin jaren 2000 verschillende doden vielen door neonazigeweld kan daar niet lichtzinnig overgestapt worden. Wij steunden dan ook ten volle de oproep om te antwoorden met een brede mobilisatie die duidelijk maakt dat fascistisch geweld geïsoleerd staat in de samenleving terwijl antifascisten op een grote steun kunnen rekenen.

Dat zagen we ook op de betoging in Dortmund van 24 september. Er waren ongeveer 2000 betogers die door de stad trokken. Eerst werd door een volkse buurt getrokken waar omstaanders erg positief reageerden. De betoging hield halt op de plaats waar begin jaren 2000 iemand vermoord werd door de neonazistische terreurgroep NSU. Daar werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden voor dit en alle andere slachtoffers van nazi-geweld. De betoging trok daarna naar de binnenstad waar nog optredens volgden.

Vanuit België wilden we deze betoging ondersteunen. Met Blokbuster hebben we ondervonden wat fascistisch geweld betekent, midden jaren 1990 werden we er zelf mee geconfronteerd in Brugge en was er een nationale campagne tegen fascistisch geweld nodig om het tij te keren. Tegenover extreemrechts moeten we ook ons positief alternatief naar voor schuiven: de strijd voor jobs, huisvesting, diensten, … Zo bieden we een echt antwoord op de reële problemen waar extreemrechts gebruik van probeert te maken om racistische haat naar voor te brengen. Een onderdeel van ons alternatief is internationale solidariteit. Ook dat was belangrijk om met een groep naar Dortmund te trekken.

Uiteindelijk waren we met een 40-tal Belgische betogers die met auto’s naar Duitsland trokken uit verschillende steden. Verschillende generaties antifascisten namen hieraan deel, de delegatie van Blokbuster werd versterkt door enkele activisten van de Antwerpse groep ‘Vrouwen tegen racisme’. Deze solidariteit werd duidelijk op prijs gesteld. We zullen ons verder blijven organiseren tegen extreemrechts, ook in ons land. Tijdens de betoging hoorden we van een kleine optocht van ‘Autonome Nationalisten’ in Antwerpen. Het AFF telde 32 deelnemers aan die actie van neonazi’s, waaronder enkele internationale sprekers. Veel is dat niet, maar ook een klein groepje kan gevaarlijk zijn.

In een periode van toenemende crisis – de regeringspraatjes over groei en vooruitgang voor iedereen worden enkel door die regering zelf geloofd, de meerderheid van de bevolking merkt er niets van – zijn er logischerwijze ook meer sociale problemen en spanningen. Als daar geen collectieve antwoorden op komen met een perspectief van een andere samenleving zonder armoede, oorlog en ellende, dan kunnen extreemrechtse groepjes een zekere ingang vinden en zich proberen op te bouwen.

Met de betoging in Dortmund hebben we de neonazi’s in die stad in een defensievere positie gedwongen. De strijd is er echter nog lang niet gestreden, deze betoging was slechts een stap in de opbouw van een krachtsverhouding. Het was een belangrijke stap, maar er zullen er nog nodig zijn. Laat ons tegelijk de ervaring van Dortmund gebruiken om het antifascistisch verzet bij ons op te voeren om te vermijden dat we ook hier een dergelijke escalatie van geweld zullen meemaken. De gevestigde politici, die van N-VA op kop, creëren al maandenlang een klimaat van racisme. Hun naar eigen zeggen beschaafde opmerkingen geven groen licht aan wat ze zelf ‘ranzig racisme’ noemen. Van daaruit is het slechts een kleine stap naar meer fysieke uitdrukkingen van dit ranzig racisme. We staan duidelijk nog maar aan het begin van de strijd, werk mee met Blokbuster voor een sterker antifascisme in ons land!

Foto’s door Liesbeth:
Betoging tegen fascistisch geweld in Dortmund // Liesbeth

Foto’s door SAV (Sozialistisch Alternative)
Betoging tegen fascistisch geweld in Dortmund // SAV