Zaterdag houden gewelddadige neonazi’s een meeting op de Antwerpse Grote Markt

Militanten van Nation vallen een dakloze aan. Verschillende van deze militanten werden hiervoor veroordeeld. Zaterdag komen ze hun 'kunstjes' tonen op de Grote Markt in Antwerpen. Doe mee met het protest hiertegen!
Militanten van Nation vallen een dakloze aan. Verschillende van deze militanten werden hiervoor veroordeeld. Zaterdag komen ze hun ‘kunstjes’ tonen op de Grote Markt in Antwerpen. Doe mee met het protest hiertegen!
Op zaterdag 19 november vindt er niet voor het eerst een bijeenkomst van neonazi’s in Antwerpen plaats. Café ‘Den Bengel’ op de Grote Markt is nogmaals de plaats waar neonazi’s een publieke activiteit kunnen organiseren. Dit gebeurde ook al eerder, ooit zelfs eens op 1 mei toen de traditionele linkse 1 mei optocht op dezelfde Grote Markt aankwam.

Na de verkiezing van Trump in de VS voelen allerhande racisten, seksisten, homofoben, … zich gesterkt. Dit kan leiden tot een toename van geweld. Protest daartegen is noodzakelijk en vindt ook plaats in de VS. De acties tegen Trump en zijn haat zijn massaal. Ook bij ons is er veel ongerustheid en woede naar aanleiding van de verkiezing van Trump. Blokbuster wil dit aangrijpen om een actie in Antwerpen te houden. Een eerder aangekondigde anti-Trump actie op zondag 20 november werd spijtig genoeg afgelast. Laat ons op 19 november protesteren tegen Trump en tegen gewelddadige haatgroepen, zoals de neonazi’s die op die dag een bijeenkomst houden in Antwerpen.

De meeting van 19 november is opmerkelijk. Na tal van onderlinge ruzies, afsplitsingen en herenigingen is er nu nog eens een gezamenlijke bijeenkomst van de Franstalige neonazi’s van Nation en de Nederlandstalige aanhangers van brulboei Eddy Hermy van Nationaal-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Nation betrekt er zelfs de Europese koepel AFP bij, de groep waartoe ook het Griekse Gouden Dageraad behoort. Langs Nederlandstalige kant heeft AFP een eigen vertegenwoordiging met Vlaanderen Identitair (VLI), de groep van Rob Verreycken die zelf voor de Duitse neonazi Udo Voigt (NPD) in het Europees Parlement behoort. Verder zijn er dan nog de Autonome Nationalisten Vlaanderen (ANV). Die hielden in juni nog een bijeenkomst in Antwerpen waarop Wim Verreycken, vader van Rob, één van de sprekers was. Ook die meeting was in café Den Bengel.

AFP, Nation, N-SA, VLI, ANV: een indrukwekkend aantal organisaties voor een veel minder indrukwekkend aantal militanten. Waar de AFP-connectie laat vermoeden dat Nation en VLI samenwerken, is er nu een nieuwe poging om de banden tussen Nation en N-SA aan te halen. Een zoveelste verzoening die gedoemd is om te mislukken? En wat betekent dit voor de verhoudingen tussen N-SA en VLI?

Volgens de aankondiging door Nation gaat het om een meeting georganiseerd door partners die overtuigd zijn van de noodzaak van een “patriottische beweging op nationaal vlak.” Bij N-SA luidt het als volgt: “Doel van het evenement is te verduidelijken; waarom separatisme en cultureel particularisme en het aanvuren van sociale tegenstellingen binnen ons land, en tussen landgenoten, een rem op de nationale strijd zet.” Het Vlaams-nationalisme omschrijven als een rem op de nationale strijd, is een vreemde bocht voor N-SA en wellicht niet meteen een visie die gedeeld wordt door de groep rond Rob Verreycken. Er wordt zelfs uitdrukkelijk gesteld dat het doel inzake natievorming op het niveau van de Benelux moet gezocht worden. Daartoe zou een nieuwe politieke beweging opgezet worden: het ‘Nationaal Patriottisch Front.’ Waar is de tijd dat Eddy Hermy nog met de Vlaamse Militanten Orde vocht?

Nation stelt dat de “belangrijke bijeenkomst” zal bijgewoond worden door vertegenwoordigers uit andere landen. Er wordt daarbij uitdrukkelijk naar AFP verwezen. Halen ze pakweg iemand van Gouden Dageraad naar Antwerpen? Of Rob Verreyckens baas Udo Voigt van de NPD? Of heeft Nation daarvoor onvoldoende gewicht binnen de AFP? Het is koffiedik kijken, maar wel is het erg waarschijnlijk dat deze nieuwe zet enerzijds tot mislukken gedoemd is (niemand heeft ooit langer dan een paar maanden met Hermy samengewerkt) en anderzijds tot nieuwe spanningen binnen de extreme rechterzijde zal leiden.

Het opmerkelijkste politieke gegeven bij dit gedoe is dat een gerespecteerd café als ‘Den Bengel’ zich stilaan opwerpt als een centrum van waaruit de Europese neonazibeweging zich probeert te organiseren. De verschillende elkaar bekampende kleine fracties van neonazi’s houden er tegenwoordig regelmatig bijeenkomsten. Wellicht gebeurt dit met het argument dat het café aan gelijk wie een zaal aanbiedt. Maar neonazi’s zijn niet zomaar een clubje dat vergadert. Als ze enig zelfvertrouwen kunnen opbouwen, wordt tot geweld overgegaan. Dat zagen we met Nation toen militanten van die groep vorig jaar een dakloze in elkaar sloegen aan het Luxemburgplein. Verschillende militanten van Nation werden daarvoor veroordeeld. Laten we toe dat deze bende zich zomaar kan organiseren in Antwerpen? Of beginnen we vandaag met het verzet hiertegen te organiseren?

Blokbuster roept op tot een tegenactie op zaterdag 19 november om 15u op de Groenplaats in Antwerpen.