Willekeur van Trump maakt ook bij ons school

Foto: PPICS

Het beleid van de rechtse populist Donald Trump in de VS wordt terecht op de korrel genomen door heel veel mensen in ons land. Waar de gevestigde partijen in zowel Europa als de VS al jarenlang een asociaal beleid voeren waarmee onder meer vluchtelingen en vreemdelingen, maar ook gewone werkenden en uitkeringstrekkers, aangepakt worden, schakelt Trump een versnelling hoger.

Sommigen grijpen dat aan om Trump als fascist neer te zetten en vergelijkingen te maken met de jaren 1930. Wij doen dat niet. Het fascisme kon in zowel Italië als Duitsland pas aan de macht komen na fundamentele nederlagen van de arbeidersbeweging, waardoor de burgerij de gok waagde om een regime te vestigen waarmee het die arbeidersbeweging volledig kon neerslaan. Alle organisaties van de werkende klasse werden vernietigd. Trump zou dat misschien wel willen, maar in de VS kennen we momenteel net een opgaande fase van strijd en organisatie. Het maakt dat de president helemaal niet zo stevig in het zadel zit als hij hoopt en uitschreeuwt in zijn tweets.

De maatregelen van Trump zoals zijn inreisverbod moedigen de rechterzijde in ons land aan om gelijkaardige stappen te zetten. Uiteraard waren ze daar al langer mee bezig, maar begin februari stemden de meerderheidspartijen een voorstel van Theo Francken waardoor het mogelijk wordt om mensen uit te wijzen op basis van een vermoeden van terrorisme. Het vermoeden van onschuld en de regel van gelijke bestraffing voor gelijke daden, nochtans onderdelen van de fundamentele mensenrechten, worden hiermee opzij geschoven.

Dat een vermoeden volstaat om iemand uit te wijzen, inclusief mensen die hier geboren zijn, is opmerkelijk. Francken en co gebruiken individuele voorbeelden, zoals de haatpredikende imam van Dison, om dit goed te praten. Tegelijk proberen ze wie bedenkingen heeft weg te zetten als terroristenvriendjes. Niets is minder waar. Het was het Belgische establishment dat jarenlang de rode loper uitrolde voor aartsconservatieve predikanten die vanuit Saoedi-Arabië gefinancierd werden. Zodra er oliedollars bij betrokken zijn, vormen cultuur en religie geen argument meer voor de rechterzijde.

De maatregel van Theo ‘Trump’ Francken komt erop neer dat mensen op basis van hun afkomst aan andere straffen en procedures onderworpen worden. Iets directer gezegd: dit is willekeur en discriminatie. Niemand aanvaardt een verkeersboete op basis van een ‘vermoeden’ van een overtreding. Ouders met een nieuw samengesteld gezin weten dat ze best alle kinderen gelijk behandelen: als ze samen iets uitgespookt hebben, krijgen ze dezelfde straf. Blijkbaar vinden Theo Francken en zijn makkers dat ‘wereldvreemd.’

Wie een antwoord wilde op de vraag waarom N-VA zo lauw reageert op de discriminerende maatregelen van Trump wordt van antwoord gediend: omdat ze het er fundamenteel mee eens zijn. Protest tegen deze willekeur is nodig. Laat ons een voorbeeld nemen aan het breed gedragen protest in de VS en de groeiende solidariteit met het anti-Trumpprotest in ons land. We kunnen het meteen aanvullen en koppelen aan verzet tegen onze lokale Trumpianen. Een eerstvolgende afspraak is de betoging tegen racisme in Antwerpen op 16 maart: tegen extreemrechtse haat, tegen seksisme en tegen het asociale beleid.