Nu donderdag: ‘Mars tegen racisme’ in Antwerpen

De antiracistische campagne Blokbuster neemt samen met verschillende partners het initiatief voor een mars tegen racisme in Antwerpen. Er zijn twee concrete aanleidingen: de opmars van rechtse populisten als Trump, Wilders en Le Pen en daarnaast het feit dat er op dezelfde avond elders in de stad een extreemrechtse haatoptocht is waarop neonazi’s uit heel het land verwacht worden.

Extreemrechts speelt in op de dalende levensstandaard en het bijhorende onbehagen bij grote delen van de bevolking. Het doet dit met verdeeldheid. Altijd wordt er wel een zondebok gevonden: vluchtelingen, migranten, werklozen, sociaal werkers, jongeren, … Ondertussen worden de echte verantwoordelijken voor de groeiende ongelijkheid, de bankiers en speculanten van de 1% rijksten, ongemoeid gelaten.

Trump en co beweren dat ze tegen het establishment ingaan, maar ze zijn er zelf onderdeel van. Het kabinet van Trump bestaat uit miljardairs en verdedigt hun belangen. We moeten actief opkomen voor een eigen stem van de 99%. Deze mars tegen racisme verwijst uitdrukkelijk naar het massale protest tegen Trump en zijn beleid in de VS met op 8 maart, de internationale vrouwendag, nog een grote actiedag en straks op 1 mei opnieuw. Met deze mars tegen racisme lanceren we mee de mobilisatie naar het protest op 24 mei, de dag dat Trump naar Brussel komt.

De N-VA nam niet alleen veel kiezers van het Vlaams Belang over, maar ook een aantal standpunten inzake verdeeldheid. Zo lijkt de nieuwe staatssecretaris Demir vooral gelijkekansencentrum Unia te bestrijden in plaats van armoede en discriminatie. Het probleem van racisme is zeker niet verdwenen, onder meer op sociale media zie je dat openlijk racisme steeds vaker voorkomt. Extreemrechtse groepen als NSV (Nationalistische Studentenvereniging) zitten momenteel wat in het defensief, maar kunnen inspelen op racistische vooroordelen om opnieuw te groeien en over te gaan tot meer gespierde acties.

De haatmars van NSV is een jaarlijkse afspraak voor allerhande neonazi’s die er samen met kopstukken van het Vlaams Belang optrekken. Protest hiertegen is belangrijk om onze straten niet aan extreemrechts over te laten. We houden een tegenbetoging om een sterke stem van verzet tegen racisme en fascisme te laten horen. Onze centrale eisen zijn: geen haatmars door Antwerpen; jobs, geen racisme: voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor iedereen; stop seksisme: mijn lichaam, mijn keuze: baas over eigen lichaam; stop repressie tegen vluchtelingen: pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers; stop het asociale besparingsbeleid.

De betoging vindt plaats op donderdag 16 maart. We verzamelen om 19u op het plein voor station Antwerpen-Berchem en trekken door oud-Berchem naar het Van Hombeeckplein. Op het einde van de betoging zijn er toespraken met een open micro.

Marstegenracisme.wordpress.com

-> Facebook evenement