Rechts Actueel over NSV: ‘Hou op met jaarlijkse betoging’

Terwijl het NSV-schip zinkt, blijven de nostalgici zingen…

Wij waren blijkbaar te vriendelijk toen we schreven dat de extreemrechtse studenten afgelopen donderdag een 100-tal medestanders op de been kregen in Antwerpen. Volgens Rechts Actueel, de spreekbuis van extreemrechts gespuis op het internet, waren er slechts 80 à 90 aanwezigen. Al moet ReAct toegeven dat het zelf niet aanwezig was…

Wij waren niet de enigen die vaststelden dat NSV met problemen te kampen heeft. VolgensReAct is 80 à 90 geen respectabel minimum aantal aanwezigen voor een NSV-betoging. In dat cijfer zitten bovendien een stevige ordedienst van Voorpost en de onvermijdelijke ex-studenten zoals VB-voorzitter Tom Van Grieken. 80 à 90 is effectief het laagste aantal NSV-betogers ooit. Er werd amper campagne gevoerd door NSV-Antwerpen, blijkbaar was dit ook in extreemrechtse kringen zelf zo.

De affiches voor de ‘Mars tegen racisme’ op dezelfde avond bleven opmerkelijk lang hangen op de campussen. De beperkte activiteit van NSV in Antwerpen drukte ook de mobilisatie voor de tegenbetoging: velen waren het eens met de benadering van de ‘Mars tegen racisme’ maar zagen niet de dringende noodzaak van eigen deelname aan deze optocht. Desalniettemin moet opgemerkt worden dat 250 aanwezigen voor een strijdbare antifascistische betoging in Antwerpen niet slecht is.

Rechts Actueel zegt niet de analyse te maken van waarom de opkomst zo beperkt was. Maar de site wijst erop dat NSV niet bepaald actief campagne gevoerd heeft en meent dat de belangrijkste vraag is of een jaarlijkse betoging “nog wel van deze tijd” is. Anders geformuleerd: ‘hou op met die jaarlijkse betoging.’ Die ene keer dat we een oproep van Rechts Actueel kunnen ondersteunen, zullen we het niet nalaten. Zoals in de inleiding gezegd: we zijn veel te vriendelijk!