Neen aan extreemrechtse recuperatie van 1 mei!

Stuur protestmail naar Antwerps bestuur om nazibijeenkomst niet toe te laten!

De bende van Nation een paar jaar terug in actie. Rolt De Wever de rode loper uit voor deze extremisten op 1 mei? Foto: Collectif Krasnyi

De Franstalige neonazi’s van Nation kondigden aan dat ze op 1 mei in Antwerpen actie voeren. Waar ze eerst aan de Groenplaats zouden bijeenkomen, is dit gewijzigd naar het Conscienceplein. Daar waren er in het verleden bijeenkomsten van het Vlaams Belang op 1 mei en ook Pegida blies er meermaals verzamelen. Het Vlaams Belang trekt dit jaar naar Aalst waar het de erfenis van Daens, de verdediger van de zwaksten en de uitgestotenen (zoals vluchtelingen vandaag), door het slijk trekt.

Eind vorig jaar was er al een bijeenkomst van neonazi’s in Antwerpen. Nation hield toen samen met het N-SA van brulboei Eddy Hermy een bijeenkomst in café Den Bengel op de Grote Markt. Daar verzamelde N-SA enkele jaren terug op 1 mei, ook al eindigt de traditionele 1 mei-optocht op dezelfde Grote Markt. Het werd een vernederende afgang voor Hermy en co die onder politiebescherming afgevoerd werden. Nu ze terug vrienden zijn met de gewelddadige neonazi’s van Nation wordt gekozen voor een activiteit op een plein.

Nation had het de voorbije maanden moeilijk: enkele militanten werden veroordeeld voor het in elkaar schoppen en slaan van een dakloze op het Luxemburgplein. Het maakte het gewelddadige karakter van de groep voor iedereen duidelijk. De voorbije jaren was er tussen N-SA en Nation een ‘knipperlichtrelatie’ die tussen haat en liefde schipperde.

De zwakkere positie van deze neonazistische groeperingen mag geen zand in de ogen strooien: het blijven wel degelijk gevaarlijke marginalen die als ze de ruimte ervoor krijgen niet aarzelen om andersgekleurden, andersdenkenden, … fysiek te intimideren en letterlijk te bestrijden. Dit wordt soms gekoppeld aan een poging tot ‘sociale retoriek’. Ook nu zou de 1 mei-bijeenkomst plaatsvinden onder slogans tegen de “financiële elite” of zelfs tegen het kapitalisme. Niet dat de neonazi’s de kapitalisten van eigen bodem iets in de weg willen leggen, integendeel richten ze zich tegen gewone werkenden en hun gezinnen die een andere afkomst hebben.

We mogen niet aanvaarden dat extreemrechts het feest van de arbeid – de strijddag van het internationalisme bij uitstek! –besmeurt met een boodschap van haat en geweld. Zal het Antwerps bestuur toelating geven aan deze publieke bijeenkomst van neonazi’s op 1 mei? Vraag het hen zelf per mail. Het initiatief voor deze oproep komt van Vrouwen Tegen Racisme die deze brief stuurden.

Hieronder een voorbeeld van de mail die wij stuurden. Kopieer deze of doe het in je eigen woorden – stuur ons een kopie via info@blokbuster.be

 

Aan: college@stad.antwerpen.be, bart.dewever@stad.antwerpen.be

Geachte burgemeester en schepenen,

Tot onze verbazing en verontwaardiging vernamen we dat neonazi’s op 1 mei in Antwerpen willen betogen. 1 mei is historisch een dag van internationale strijd van de arbeidersbeweging voor sociale verworvenheden.

Het internationale en sociale karakter van deze dag – aanvankelijk voor het afdwingen van de 8-urendag, een eis die spijtig genoeg terug actueel wordt – staat haaks op de haat en geweld van neonazi’s.

Vorig jaar werden militanten van het organiserende ‘Nation’ nog veroordeeld wegens geweld op een dakloze in Brussel.

Zal het stadsbestuur toelaten dat deze gewelddadige bende fundamentalisten Antwerpen onveilig komt maken? Laat het bestuur toe dat alles waar 1 mei voor staat op deze manier besmeurd wordt? Wij hopen alvast van niet.

Hoogachtend,

(naam)