Trump provoceert escalatie van sportief protest tegen racisme

Foto: wikicommons

“Wie zou niet graag zien dat een van die bazen van de NFL [National Football League] rechtstaat en als iemand de vlag niet respecteert meteen zegt: ‘Haal die klootzak van het veld. Eruit. Hij is ontslagen.’” Zo schreeuwde president Trump op een bijeenkomst in Alabama.

Artikel door Jordan Quinn, Socialist Alternative

Deze reactie heeft geleid tot een storm van protest waarbij volledige teams knielden tijdens het nationale volkslied en enkele teams zelfs weigerden om de kleedkamer te verlaten voor het volkslied.

Het begon allemaal met Colin Kaepernick die protesteerde in solidariteit met Black Lives Matter door te knielen tijdens het volkslied. Sindsdien is er een debat begonnen over de rol van atleten in politiek protest, racisme en over racisme in de sport in het bijzonder. Ook fans die anders niet bij politieke discussies betrokken zijn, laten zich horen.

“Deze zondag moet je duidelijk maken aan welke kant je staat. Aan welke kant sta jij?” Dat vroeg Charles Woodson, een voormalige vedette uit de American Football.

Het protest #TakeAKnee werd al langer volgehouden, maar kende een grote uitbreiding na de uitspraken van Trump. Op het begin van het seizoen knielden slechts enkele spelers om het protest van Kaepernick door te zetten. Michael Bennett was de meest uitgesproken activist onder de atleten. Maar afgelopen zondag was het anders. Op één dag knielden meer spelers dan in heel het vorige seizoen samen. Zelfs veel eigenaars moesten noodgedwongen de kant van de spelers kiezen. Zelfs Shad Khan en Jerry Jones deden dit, ook al gaven ze beiden 1 miljoen dollar aan Trump. Ze verklaarden dat de uitspraken van Trump “verdeeldheid zaaien.”

Sport en politiek

Het protest afgelopen zondag was een positieve stap vooruit. Het toont aan dat atleten niet immuun zijn voor de veranderende politieke omstandigheden en dat de eigenaars niet immuun zijn voor politieke druk. Deze eenheid is natuurlijk hol en slechts tijdelijk. Wat was het antwoord van dezelfde clubeigenaars toen Colin Kaepernick vorig seizoen zijn acties begon? Of op de vele seksistische, racistische en xenofobe uitspraken van Trump? Aan welke kant stonden ze tijdens de onderhandelingen over de contracten met de spelersassociatie? De grote vraag na afgelopen zondag is of de eigenaars aan de kant van hun spelers zullen blijven staan of als ze het protest willen stoppen om terug te keren naar de normale gang van zaken?

Op langere termijn zullen de eigenaars de kant of het standpunt kiezen waarmee ze hun winsten het beste kunnen verdedigen. Er waren al rechtse oproepen om de National Football League te boycotten. De eigenaars die zowel aan Trump doneerden als samen met de spelers knielden, zullen een kant moeten kiezen.

Het protest van de spelers moedigt Black Lives Matter aan. Die beweging bedreigt de racistische stabiliteit van het kapitalisme en de steeds instabielere sociale en economische situatie in de wereld en in de VS. De rol van de atleet als “enkel sport” kon zo lang standhouden, omdat het in het belang is van de specifieke clubs waar ze spelen maar ook van het hele sportsysteem en het kapitalisme zelf. Spelers die zich verzetten tegen geweld van de politie kunnen daar immers vertrouwen uithalen om ook actief in te gaan tegen eigenaars die niet genoeg ondernemen rond de veiligheid van spelers. Belangrijker is het feit dat de atleten als publieke figuren hun positie kunnen gebruiken om bewegingen buiten het sportveld te versterken.

President Trump lijkt er alles aan te doen om de spelers nog meer redenen te geven om het protest te steunen. Bovenop zijn opmerking over knielende atleten, had hij recent via Twitter laten weten dat Steph Curry van de Golden State Warriors niet welkom was in het Witte Huis. Daarop besliste de volledige ploeg om niet in te gaan op een uitnodiging van het Witte Huis. Hoe meer Trump de sportwereld in de politiek betrekt, hoe meer de atleten een politiek rol zullen spelen.

Fans en spelers kunnen en mogen niet toelaten dat ze moeten zwijgen over belangrijke politieke kwesties. Ze moeten opstaan en bijdragen aan bewegingen tegen racisme, seksisme en homofobie, om maar enkele kwesties op te noemen. Wij staan aan de kant van atleten als Michael Bennett, Colin Kaepernick en alle anderen die zondag geprotesteerd hebben en hun positie gebruikten om het lot van onderdrukten in de verf te zetten en om solidair te zijn met bewegingen als Black Lives Matter tegen politiegeweld en discriminatie. De beste manier om spelers als Bennett en Kaepernick te steunen, is door te bouwen aan massabewegingen waarin hun bijdrage aan de strijd voor rechtvaardigheid een plaats vindt.