Samen tegen het beleid van de regering-Michel/Francken

Sinds anderhalf jaar is er een offensief van de regering tegen organisaties van mensen-zonder-papieren. Dit kadert in het repressieve asielbeleid in België in het algemeen en in Brussel in het bijzonder. Er wordt beroep gedaan op racisme, discriminatie en repressie om migranten aan te pakken. Dit beleid draagt de stempel van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken.

door Rabia

Terwijl neonazi’s hun haat vrij op straat kunnen brengen, acties houden en zelfs een lokaal openen zoals even het geval was met de Europese neonazipartij AFP in Elsene, zijn migranten het slachtoffer van razzia’s, onderdrukking en gewelddadige verdrijving. De afgelopen jaren werden uitwijzingen, politierepressie en controles op basis van huidskleur een dagelijks gegeven. Op de bus, in de metro, in stations, … overal zijn er controles waarbij migranten eruit gepikt worden.

De situatie van mensen-zonder-papieren is bijzonder onzeker. Ze hebben geen rechten en moeten gelijk welke job aanvaarden om in het zwart te werken tegen ellendige lonen en zonder bescherming. Het is een bewuste politiek om een neerwaartse druk te zetten op alle lonen en arbeidsvoorwaarden in België. Tegelijk wordt verdeeldheid onder werkenden gecreëerd om zo het besparingsbeleid gemakkelijker te kunnen opdringen.

Mensen-zonder-papieren werken in de schaduw zonder rechten. Ze helpen mee de metrostations renoveren, werken in de bouw, verzorgen zieken, passen op kinderen, ruimen op en wassen af in de horeca, … De meerwaarde van deze arbeid verdwijnt in de zakken van de werkgevers terwijl mensen-zonder-papieren minder verdienen dan het wettelijke minimumloon en geen enkel recht hebben op sociale zekerheid. Als er zulke flexibele werkenden voorhanden zijn, waarom zou een patroon dan andere aanwerven die nog eens duurder zijn ook? Het leidt tot een informele economie die enkel de werkgevers ten goede komt. De meeste schattingen hebben het over 100.000 werkenden zonder papieren in België. Dit oefent niet alleen een neerwaartse druk uit op de lonen en arbeidsvoorwaarden, het ondermijnt ook de sociale zekerheid waaraan niet wordt bijgedragen.

Deze aanvallen op de meest geprecariseerde laag van de bevolking zijn onderdeel van een meer algemeen offensief tegen alle werkenden. Het toont aan dat we gemeenschappelijke belangen hebben en samen moeten strijden tegen elke vorm van uitbuiting.

Voor een regularisatie van alle mensen-zonder-papieren

Ondanks alle moeilijkheden blijft de beweging van mensen-zonder-papieren zich organiseren en opkomen voor legitieme rechten. De Coördinatie van Mensen-Zonder-Papieren organiseert op 12 november een grote betoging. Activisten-zonder-papieren die lid zijn van LSP ondersteunen deze oproep en denken dat de mobilisatie van mensen-zonder-papieren en hun sympathisanten essentieel is om een einde te stellen aan het racistische beleid.

De eisen van de coördinatie zijn eenvoudig: regularisatie van alle mensen-zonder-papieren, het recht op huisvesting, afschaffing van gesloten centra, vrije circulatie, stopzetting van uitwijzingen en van criminalisering van mensen-zonder-papieren, stop racisme en de hypocrisie van de overheid, respect van fundamentele rechten zoals toegang tot medische zorg, onderwijs en opleiding.

Dat alles moet verbonden worden met een niet aflatende strijd voor de eenheid van alle werkenden tegen het besparingsbeleid en tegen racisme, voor een samenleving zonder ongelijkheid: een socialistische samenleving.

Op internationaal vlak vormt het migratiebeleid van Francken geen uitzondering. Op 10 augustus publiceerde het Britse risicoconsultantbedrijf Verisk Maplecroft een rapport over de toename van het risico op moderne slavernij. Vandaag zijn er wereldwijd 46 miljoen mensen het slachtoffer van “mensenhandel en alle bijhorende vormen van uitbuiting.” Volgens het Britse bedrijf is er in drie kwart van de Europese landen, waaronder België, sprake van een risico op moderne slavernij.

In de VS heeft het racistische beleid van Trump geleid tot een versterking van extreemrechtse groepen die zelfvertrouwen wonnen en tot geweld overgingen. Het presidentschap van Trump is een uitdrukking van de diepe crisis van het kapitalisme. De enorme ongelijkheid en oprukkende onzekerheid doen de woede onder de bevolking toenemen.

Dat is waarom we ons verzetten tegen dit systeem dat zorgt voor ellende en uitbuiting. Een systeem dat gebaseerd is op oorlog en neokoloniale plunderingen waardoor mensen geen andere keuze hebben dan hun woonplaats ontvluchten. Doe mee met de strijd!