Veroordeelde straatvechter in het Europees Parlement

Tom Vandendriessche is een nieuwkomer in het Europees Parlement. Blokbuster kent hem sinds midden jaren 1990. Toen was Vandendriessche als scholier voorzitter van het Nationalistisch Jongstudentenverbond (NJSV) in Brugge. Onder zijn leiding ging die groep over tot fysiek geweld. Van acties in progressieve cafés over intimidatie van linkse vergaderingen tot een heuse raid op een protestactie tegen de rol van oliemultinational Shell in Nigeria. Bij die raid werd Blokbuster-militante Els Deschoemacker in het ziekenhuis geklopt. Het geweld in Brugge ontaardde verder toen een NJSV’er een granaataanslag op zichzelf pleegde om Blokbuster te beschuldigen. De man werd ontmaskerd. Een nationale campagne tegen fascistisch geweld met een betoging in 1997 maakte een einde aan de gewelddaden van de bende van Vandendriessche.

Hierna trok Vandendriessche naar de Gentse universiteit. Een korte omzwerving bij onder meer NSV werd gevolgd door een langere activiteit bij de rechtse studentenclub KVHV. Daar ging Vandendriessche er prat op dat enkel exclusieve champagne werd gedronken. Er volgde ook opnieuw geweld. Op 15 februari 2000 ging Vandendriessche samen met een toenmalig provincieraadslid van het Vlaams Blok over tot een aanval op twee linkse studenten die met vuilniszakken in de hand iedereen vroegen om uitgedeelde VB-pamfletten meteen weg te gooien. Vandendriessche en zijn kompaan, Tanguy Veys, sleurden een van de studenten van de trap en gaven hem schoppen. Resultaat: in november 2001 werd Vandendriessche veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een boete van 372 euro. In hoger beroep werd de schuld bevestigd, maar met uitstel van straf. Het hield KVHV niet tegen om Vandendriessche van 2001 tot 2004 voorzitter te laten zijn van de Gentse afdeling.

Na een korte loopbaan buiten de politiek kwam Vandendriessche terug als parlementair medewerker van Gerolf Annemans in het Europees Parlement. Nu komt hij zelf in dat parlement als opvolger van Patsy Vatlet, verkozenen vanop de tweede plaats op de VB-lijst maar één van die vrouwelijke VB-verkozenen die meteen ingeruild werd voor een mannelijke opvolger.