Neonazi’s willen graantje meepikken van vooruitgang VB in verkiezingen: protest nodig!

“Extreemrechts stoppen via strijd tegen asociaal beleid”. Betoging in Gent op 23 juni 2019. (Foto: Liesbeth)

De verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang geeft neonazi’s in ons land een groter zelfvertrouwen. Afgelopen zomer was er een bijeenkomst van een 25-tal neonazi’s in café De Bengel op de Antwerpse Grote Markt. Nadien werden vijf van hen opgepakt omdat ze de Hitlergroet brachten op de Meir. Onder de aanwezigen gekende nazi’s zoals Tomas Boutens, die veroordeeld werd omdat hij begin deze eeuw een gewapende neonazigroep van Blood&Honour had opgezet. Deze groep wil op 15 september in Brussel betogen in een poging om de ‘Mars tegen Marrakesh’ nog eens over te doen, maar dan rond de eis dat het Vlaams Belang in de regering moet komen.

Thomas Boutens

De voorlopers van Blood&Honour werden in ons land opgezet in de nasleep van de eerste verkiezingsdoorbraak van het Vlaams Blok begin jaren 1990. Er waren toen de eerste concerten met nazi-groepen gelieerd aan het Britse Blood&Honour, een groepering die openlijk te kijk loopt met een verering van Hitler en de nazi’s. Niet toevallig was één van de eerste organisatoren van zo’n concert begin jaren 1990 tevens lokaal actief bij de Vlaams Blok Jongeren. (Zie: https://blokbuster.be/?p=5566) De partij zag daar geen graten in. Rond de eeuwwisseling waren er twee elkaar bestrijdende groepen van Blood&Honour actief in ons land. Eén ervan gebruikte de naam ‘Bloed Bodem Eer Trouw’ en telde verschillende militairen onder de organisatoren. (zie: https://blokbuster.be/?p=5548 ) Het netwerk van gewapende neonazi’s werd in 2006 opgerold, waarna de voortrekkers vooral bezig waren met hun juridische problemen. De uiteindelijke straffen waren beperkt: vier beklaagden, waaronder Boutens, kregen straffen van enkele maanden tot vijf jaar. Nochtans stelde de rechtbank dat ze een terreurgroep vormden die effectief aanslagen wilde plegen. De afgelopen jaren dook BBET-kopman Boutens opnieuw regelmatiger op in extreemrechtse manifestaties. Zo was hij meermaals aanwezig op een betoging van NSV (Nationalistische Studentenvereniging), de officieuze studentenclub van het Vlaams Belang.

Toen het bestaan van een gewapende groep neonazi’s via de media algemeen bekend raakte in 2006, moest het VB zich distantiëren. Dat gebeurde door sommigen al explicieter dan door anderen. Toenmalig ondervoorzitter Roeland Raes merkte op: “Rechts van het Belang is politiek niet mogelijk. Wij onthouden ons van stellingnamen die een kleine minderheid van onze leden aantrekkelijk vindt, maar die ons afremmen.” Hij voegde er enigszins nostalgisch aan toe: “In de jaren zeventig bestonden minder taboes over krasse taal of reminiscenties aan de jaren dertig en veertig. De maatregelen tegen ons waren toen niet zo uitgesproken en vastberaden.” Kortom: de aanhangers van het nazisme hoorden volgens de VB-ondervoorzitters bij ‘ons’, dus bij de partij en zijn periferie. (zie: https://blokbuster.be/?p=5558)

Nu het Vlaams Belang in de verkiezingen terug vooruit gaat, zien enkele neonazi’s een kans om zelf opnieuw met een groter zelfvertrouwen naar buiten te komen. Hun eerdere daden leverden slechts milde straffen op. De collega’s van de hoger opgeleide elite-nazi’s van Schild&Vrienden kwamen goed weg met hun racistische, seksistische en homofobe praat en aanzetten tot fysieke daden: het kopstuk van die bende werd recht naar het parlement gekatapulteerd door het Vlaams Belang. Waarom zouden de meer traditionele biernazi’s het dan ook niet nog eens proberen? Dat is de achtergrond van de aangekondigde ‘mars’ in Brussel op 15 september.

Het Vlaams Belang moest zich distantiëren, maar zoals voormalig ondervoorzitter Roeland Raes jaren geleden opmerkte, vindt een deel van de partijleden dit initiatief ‘aantrekkelijk’. Het anonieme profiel dat als initiatiefnemer voor de betoging gebruikt wordt, is onder meer bevriend met Gents VB-voorzitter Johan Deckmyn. Op Facebook gaven een 1000-tal mensen aan naar de betoging te zullen gaan. Dat is veel voor een initiatief van neonazi’s, zelfs indien het uiteraard bijzonder moeilijk wordt om de opkomst van 5.500 op de anti-Marrakesh te evenaren en ook indien er onder die 1.000 aanwezigen ongetwijfeld heel wat nepprofielen van extreemrechtse trollen zitten. De betoging tegen Marrakesh werd actief ondersteund door het Vlaams Belang en bevriende organisaties (KVHV, NSV, Schild&Vrienden, …) die hiermee opnieuw meer naar de VB-stal getrokken werden. N-VA maakte met groeiende aandacht voor vluchtelingen extreemrechts terug groot.

Het is moeilijk te voorspellen wat de geplande actie van 15 september zal geven, maar het is niet uitgesloten dat enkele tientallen extreemrechtse militanten zullen proberen om een betoging te houden. Dat mag niet zomaar passeren. Er is discussie over een tegenactie. Blokbuster neemt daarin het standpunt in dat een mobilisatie aangewezen is waarbij we er alles aan moeten doen om met zoveel mogelijk antifascisten vreedzaam te betogen en zo de ruimte voor extreemrechts beperken.

Tegelijk verdedigt Blokbuster de nood aan een sociaal programma waarmee we antwoorden op de pogingen van het VB om in te spelen op het terechte ongenoegen en de angst rond lonen, pensioenen, gezondheidszorg, ouderenopvang, … Extreemrechts speelde daarop in om verdeeldheid te zaaien. Het zijn nochtans niet de vluchtelingen die op onze sociale zekerheid besparen om cadeaus aan de superrijken uit te delen, dat doen de neoliberale marionetten van de grote bedrijven waarmee het VB zo graag een coalitie had gevormd! Sinds de verkiezingen heeft het VB haar ‘sociale’ masker overigens gelaten voor wat het is: enkel racisme en vlaggengezwaai blijven nog over. Met een actieve strijd rond eisen als een hoger minimumloon, hoger minimumpensioen, publieke investeringen in openbare diensten en sociale huisvesting, … kunnen we ingaan tegen het besparingsbeleid en de valse ‘antwoorden’ van extreemrechts ontmaskeren voor wat ze zijn: aanzetten tot het zaaien van verdeeldheid, wat de strijd voor het afdwingen van onze eisen net belemmert!