Extreemrechts actief bestrijden!

Voor de verkiezingen probeerde het Vlaams Belang zich voor te stellen als een ‘sociale’ partij die opkomt rond thema’s als pensioenen, wonen, lonen of koopkracht. Na 26 mei blijft daar niet veel van over en is er zelfs openlijk lof voor het asociale Vlaamse regeerakkoord. In Humo verklaarde VB-voorzitter Van Grieken dat zijn partij de architect is van dat regeerakkoord. Het gaat om een akkoord dat inhakt op de kinderbijslag, De Lijn kapot wil besparen, de woonbonus laat verdwijnen, de energiefactuur niet zal laten dalen en bovendien nieuwe aanvallen inzet op ambtenaren, het middenveld, nieuwkomers en werklozen.

Artikel door Mathias (Antwerpen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Het VB steunt een beleid dat amper investeert in de zorgsector en dat zich volledig laat leiden door de grote bedrijven. Op alle vlakken krijgt de markt vrij spel. Grote energiebedrijven wrijven zich in de handen nu de kerncentrales mogelijk langer openblijven en de facturen voor gezinnen niet dalen. Grote immobiliënbedrijven moeten niet vrezen dat zij voor de afschaffing van de woonbonus zullen opdraaien. De weigering om te investeren in meer sociale huisvesting maakt dat er geen enkele neerwaartse druk op koop- en huurprijzen zal komen.

Wie voorbij de slogans van het Vlaams Belang kijkt, wist natuurlijk al langer dat het sociale masker nergens op sloeg. Zo stemde de partij tegen een Europees minimumloon en werd in ons land voor strengere loonnormen gestemd. Onze koopkracht mag niet stijgen, maar als het om de eigen vergoedingen gaat is extreemrechts veel soepeler. De opslag met 42% voor Antwerpse gemeenteraadsleden werd vanuit de oppositie gesteund door Vlaams Belang. Het Vlaams Belang koppelde voor de verkiezingen sociale voordelen voor het ‘eigen volk’ aan harde aanvallen op nieuwkomers. Na de verkiezingen blijven de harde aanvallen overeind, maar is er van sociale voordelen geen sprake meer. Integendeel: de aanvallen blijven niet beperkt tot nieuwkomers.

Het is nodig dat we het sociale imago van het Vlaams Belang ontmaskeren. Deze partij is uit op verdeeldheid en gaat in tegen de belangen van de werkenden en hun gezinnen. De anti-vakbondsretoriek gaat samen met steun aan asociaal beleid op Vlaams niveau met aanvallen op jongeren, werklozen, ambtenaren, nieuwkomers, LGBTQI+-mensen, … Afgelopen zomer lieten aanhangers van het Vlaams Belang zich opmerken op festivals: jongeren die opkomen voor een beter klimaat werden geïntimideerd. Dit ging gepaard met onder meer racisme en seksisme.

Extreemrechts trekt nieuwe jongeren aan en probeert zich opnieuw op te bouwen. VB-kopstuk Dries Van Langenhove wordt ingezet om studenten en scholieren aan te trekken. Daar zal het niet bij blijven: na elke sterke groei van het VB volgden pogingen om met straatgeweld andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Na elke grote sprong van het VB volgden ook meer extreme neonazistische groeperingen. Het is belangrijk dat we ons organiseren en protesteren tegen elke vorm van discriminatie, haat, verdeeldheid en asociaal beleid. We mogen extreemrechts niet de ruimte laten om zich onder jongeren en op straat op te bouwen. Sterk protest heeft effect: in Griekenland speelde het aanhoudend antifascistisch verzet een belangrijke rol in het terugdringen van Gouden Dageraad, dat uit het parlement is verdwenen en partijkantoren moest verkopen.

In dat protest moeten we de aandacht vestigen op de echte problemen in onze samenleving. Die liggen niet bij de vluchtelingen maar bij de hebzucht van de superrijken. We moeten niet alleen het platvloers racisme van het VB bestrijden, maar ook de poging tot sociale retoriek doorprikken en deze partij ontmaskeren voor wat ze echt is: een extreemrechtse partij die enkel de belangen van de rijken verdedigt en niet die van de gewone werkenden, werklozen, studenten of zwakkeren in de samenleving.

Op 16 oktober hielden we in Antwerpen een protestactie tegen de komst van Dries Van Langenhove naar de universiteit. Met 50 antifascisten vormden we een ‘welkomstcomité’. Enkele dagen later hield extreemrechts een actie op de Groenplaats uit protest tegen het cordon sanitaire. Het wil maandelijks zo’n actie houden. Voorlopig bleef de opkomst daarvoor beperkt: iets minder dan 200 aanwezigen. De antifascistische actie aan de UA was belangrijk om te bouwen aan een krachtsverhouding zodat protest mogelijk is bij elke poging van extreemrechts om zich te versterken. In maart 2020 komt er een betoging van NSV, de studenten van het Vlaams Belang waarvoor Van Langenhove op 16 oktober ging spreken, in Antwerpen. Wij willen nu al bouwen aan een breder platform voor een sterke tegenbetoging. Contacteer ons om daaraan mee te werken!