KVHV-Gent: een broeihaard van extreemrechts

Protest tegen Schild & Vrienden in september 2018

De gevestigde media hadden na de schokkende beelden van de KVHV-meeting met Jeff Hoeyberghs vooral aandacht voor de plastische chirurg zelf. Wat hij vertelde was zo schokkend dat er reacties onvermijdelijk waren. Campagne ROSA en Actief Linkse Studenten protesteerden op de avond van de meeting zelf en brachten toen op 24 uur tijd een 70-tal betogers op de been. Nadien verspreidden ze de video die viraal ging om het seksisme van Hoeyberghs aan te klagen, maar ook om te protesteren tegen het KVHV dat een platform voor seksisme en andere haat aanbood. Te meer aangezien KVHV daar een lange traditie in heeft opgebouwd.

Midden jaren 1990 werd KVHV in Gent opnieuw opgericht na een afwezigheid van enkele jaren. De heropgerichte KVHV was meteen controversieel. De erkenning had veel voeten in de aarde en werd al snel gevolgd door een uitsluiting na homofobie in ‘Ons Nieuw Verbond’, een blad van KVHV Gent. In 1997 schreef KVHV dat homoseksuelen “normaal niet voor hun neiging gekozen hebben” en dat een homoseksueel leven niet “zomaar goedgekeurd moet worden.” De conservatieve club pleitte voor medische hulp: “In sommige gevallen zou je hen misschien een dienst kunnen bewijzen door hen te verwijzen naar professionele hulpverleners die hen kunnen bijstaan om in de mate van het mogelijke hun neiging bij te sturen.” Het leverde KVHV een uitsluiting uit het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent, overkoepeling van politieke verenigingen aan de UGent) op met 7 van de 10 stemmen (één van de twee onthoudingen kwam van Ben Weyts). Korte tijd nadien kwam er evenwel een nieuwe erkenning.

Toen reeds werd duidelijk dat KVHV niet zomaar een clubje conservatieven was, maar dat er een groeiende invloed van het Vlaams Blok was. In 1998 was er ophef toen bleek dat KVHV in Gent geleid werd door Tom Laloo, die voorheen een bestuursfunctie uitoefende bij de Vlaams Blok Jongeren en vorming gaf voor extreemrechts. Laloo kwam niet alleen. Hij haalde andere extreemrechtse figuren binnen, zoals Tom Vandendriessche. Die is tegenwoordig Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang. Vandendriessche begon zijn ‘loopbaan’ als voorzitter van het Nationalistisch Jongstudentenverbond (NJSV) in Brugge. Dat NJSV zorgde voor een escalatie van geweld in Brugge, met een mislukte granaataanslag als driest hoogtepunt. Toenmalig VB-voorzitter Vanhecke moest afstand nemen van NJSV, ook al was het duidelijk dat die groep vanuit het VB werd geleid. Vandendriessche belandde na een omzwerving bij de Vlaamse Studentenbond (VSB) bij het KVHV. Aanvankelijk stelde de KVHV-leiding dat Vandendriessche niets met hun club te maken had, maar dat bleek een leugen te zijn: hij werd al gauw KVHV-voorzitter. Daar wierp hij zich op als een champagnefascist: de harde taal werd gekoppeld aan een ‘net’ imago van studenten in pak en das terwijl champagne gedronken werd. Dat moest het ‘elitaire’ karakter van de club in de verf zetten. Ondertussen bleef het geweld. Vandendriessche werd samen met de toenmalig nationaal secretaris van de Vlaams Blok Jongeren, Tanguy Veys, veroordeeld wegens slagen en verwondingen tegen een student aan de Overpoort die het niet eens was met daar uitgedeelde VB-pamfletten. Die student werd de trap afgesleurd en diende uiteraard klacht in.

De greep van het Vlaams Blok op het KVHV paste in de strategie van extreemrechts om een aanwezigheid aan de universiteit op te bouwen. Eens het erin geslaagd was om een door VB’ers geleid KVHV opnieuw erkend te krijgen aan de universiteit, ondanks een eerdere uitsluiting op initiatief van de Actief Linkse Studenten (met tegenkanting door de liberale studenten), werden volgende stappen gezet met aanvragen door NSV en nadien met het opeisen van een politiek aangeduid zitje in de raad van bestuur van de UGent. Toenmalig VB-ondervoorzitter Roeland Raes deed in 2000 zijn intrede in die raad van bestuur, maar werd dankzij aangehouden mobilisaties en protest uit de raad gehouden. De druk van deze acties leidde tot mediabelangstelling voor de aangebrande figuur die Raes was, waarna zijn positie helemaal onhoudbaar werd.

De afgelopen 20 jaar bleven de incidenten rond het KVHV zich opstapelen. Een groep KVHV’ers nam deel aan een neonazi-mars georganiseerd door N-Sa (Nieuw-Solidaristisch Alternatief) in 2009, er waren valse beschuldigingen en intimidatie tegen links, VB-kopstukken werden uitgenodigd om te spreken, … In 2008 schreef KVHV Gent dat scholieren een militie moesten organiseren: “scholieren die ook nationalist zijn, moeten een ordedienst oprichten om de orde op en rond scholen desnoods met harde hand te herstellen en de devianten, wannebe hippies en decadenten met de fasces te laten kennismaken”. KVHV haalde de media met homofobie, seksisme en pleidooien voor besparingen zoals hoger inschrijvingsgeld. In mei 2008 was KVHV Gent samen met Vlaams Belang Jongeren organisator van een dag van de “rechts-Europese jeugd” met onder meer de Jeunesses Identitaires uit Frankrijk en Hongaarse fascisten. In 2007 trok KVHV Gent naar Brugge voor een betoging van de ‘Vlaamse Jongeren Westland’. Er werden meetings gehouden met figuren als Jean-Marie Le Pen (2005) of voormalig Ku Klux Klan leider David Duke (2006).

Het bleef niet bij woorden en deelname aan of organisatie van extreemrechtse activiteiten. Toen in 2014 een stakingsgolf door het land trok uit protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, trokken KVHV’ers naar een stakerspost aan Gent St-Pieters om te provoceren. Ze werden toegejuicht door Siegfried Bracke. Er was ook fysieke intimidatie tegen linkse studenten. Op 5 maart 2015 bijvoorbeeld werd een debat van ALS over Griekenland verstoord door een 15-tal leden van KVHV en NSV. Ook een antiracistische activiteit van Comac werd fysiek verstoord door KVHV’ers.

Hiermee werd de basis gelegd voor wat nadien Schild & Vrienden zou worden: de fascistische militie opgezet door Gents KVHV’er Dries Van Langenhove. Die laatste was een tijdlang penningmeester van KVHV Gent en zowat de volledige Gentse KVHV-leiding was betrokken bij Schild & Vrienden. Dat geldt ook voor de huidige leiding: voorzitter Robin Gouwy of ondervoorzitter Wolfgang Van Der Veken Vyncke waren beiden op de zomerschool van Schild & Vrienden in 2018. Die laatste ontkende op De Afspraak (10 december) dat hij iets te maken had met Schild & Vrienden, maar dat lag in de traditie van KVHV Gent om zonder verpinken in het openbaar te liegen.

Onder de oorspronkelijk getagde personen onder meer de huidige voorzitter en ondervoorzitter van KVHV Gent…
Aan het tafeltje achter Van Langenhove: KVHV-ondervoorzitter Wolfgang Van Der Veken Vyncke die gisteren op De Afspraak nog ontkende iets met Schild & Vrienden te maken te hebben… (beeld uit de Panoreportage over S&V)

Toen studenten en scholieren na de schokkende reportage van Pano in september 2018 betoogden tegen Schild & Vrienden, kwam het tot sancties voor Dries Van Langenhove. KVHV, de groep van waaruit Schild & Vrienden ontstond, werd echter ongemoeid gelaten. Het probeerde na de verkiezing van Van Langenhove in het parlement gebruik te maken van deze roem om een meeting met de ‘eindleider’ van S&V aan de UGent te houden, maar dat mislukte door antifascistische druk. De arrogante provocatieve opstelling bleef echter: de sancties tegen Van Langenhove waren een slag voor KVHV, maar na de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang zou het wel terugslaan. Het is vanuit dit zelfvertrouwen dat Jeff Hoeyberghs werd uitgenodigd. Net zoals KVHV als eerste extreemrechtse sprekers aan de unief kreeg, wilde het ook als eerste openlijk seksisme in een zaal van de UGent krijgen. Het Vlaams Belang steunde dit uitdrukkelijk. Parlementslid Filip Brusselmans (zelf ex-KVHV’er uit Antwerpen) schreef op sociale media dat hij hoopte dat de plenaire vergadering van de Kamer op tijd zou gedaan zijn zodat hij naar Gent kon komen. Na de heisa over wat Hoeyberghs had verkondigd, wiste hij dat bericht. In De Standaard doet hij de seksistische meeting af als “studentikoos cabaret” met “verwerpelijke uitspraken.” KVHV ziet zich door de aandacht voor de seksistische meeting gedwongen om wat afstand te nemen en de feiten te minimaliseren. Nochtans was dit slechts een zoveelste incident in een lange rij.

Als er nu gepleit wordt voor maatregelen tegen seksisme en tegen het extreemrechtse KVHV dat een platform voor seksisme, racisme en homofobie bood, dan komt dit omdat er actief protest was. Campagne ROSA en Actief Linkse Studenten protesteerden tijdens de meeting van 4 december. Komende vrijdag wordt opnieuw geprotesteerd aan het rectoraat van de UGent om de uitsluiting van KVHV te eisen.