Antifascistische betoging  tegen haatmars in Antwerpen in maart 2020!

De verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang op 26 mei heeft de deur opengezet voor extreemrechts om agressiever uit de hoek te komen. De aangebrande maar zogezegd onschuldige moppen tegen migranten zijn een uitslaande brand geworden. De brandstichting in Bilzen begin november is een duidelijke waarschuwing: indien we extreemrechts niet van antwoord dienen, is het wachten op de eerste slachtoffers.

In maart 2020 komt deze bende in Antwerpen betogen. NSV, de studentenclub van het VB, houdt elk jaar in afwisselend Gent, Leuven en Antwerpen een haatmars. Onder de aanwezigen leden van Schild&Vrienden, veroordeelde neonazi’s, VB-politici, … Er is telkens een grotere antifascistische betoging.

Nu extreemrechts terug in het offensief gaat, moeten we er zeker staan. De exacte datum en plaats kennen we nog niet, maar we roepen nu al op voor een strijdbare antifascistische betoging.

Geen ruimte laten

Extreemrechts trekt jongeren aan en probeert zich opnieuw op te bouwen. VB-kopstuk Dries Van Langenhove wordt ingezet om studenten en scholieren aan te trekken.

Daar zal het niet bij blijven: na elke sterke groei van het VB volgden pogingen om met straatgeweld andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Na elke grote sprong van het VB volgden meer extreme neonazistische groeperingen. Het is belangrijk dat we ons organiseren en protesteren tegen elke vorm van discriminatie, haat, verdeeldheid en asociaal beleid. We mogen extreemrechts niet de ruimte laten om zich onder jongeren en op straat op te bouwen.

Sterk protest heeft effect: in Griekenland speelde het aanhoudend antifascistisch verzet een belangrijke rol in het terugdringen van Gouden Dageraad, dat uit het parlement is verdwenen en partijkantoren moest verkopen.

In ons protest moeten we de aandacht vestigen op de echte problemen in onze samenleving. Die worden niet veroorzaakt door vluchtelingen maar door de hebzucht van de superrijken. In een samenleving gekenmerkt door sociale tekorten voor de meerderheid van de bevolking, vindt racisme een vruchtbare voedingsbodem. Het VB maakt daar gebruik van als handelaars in verdeeldheid, met racisme, seksisme, LGBTQI+-fobie, … Zo werpt het zich op als verdediger van de belangen van de rijken, tegenover die van de werkenden, werklozen, studenten of zwakkeren in de samenleving.

Vals Belang voor werkenden en hun gezinnen

Voor de verkiezingen probeerde het Vlaams Belang zich voor te stellen als een ‘sociale’ partij die opkomt rond thema’s als pensioenen, wonen, lonen of koopkracht. Na 26 mei blijft daar niet veel van over en is er openlijk lof voor het asociale Vlaamse regeerakkoord.

In Humo verklaarde VB-voorzitter Van Grieken dat zijn partij de architect is van dat regeerakkoord. Het gaat om een akkoord dat inhakt op de kinderbijslag, De Lijn kapot wil besparen, de woonbonus laat verdwijnen, de energiefactuur niet zal laten dalen en bovendien nieuwe aanvallen inzet op ambtenaren, de culturele sector, het middenveld, nieuwkomers en werklozen. Daar heeft het VB allemaal geen problemen mee, het stoort zich enkel aan het gebrek aan meer pestmaatregelen tegen vluchtelingen.

Het VB koppelde sociale voordelen voor het ‘eigen volk’ aan harde aanvallen op nieuwkomers. Na de verkiezingen blijven alleen die aanvallen over. En die blijven niet beperkt tot nieuwkomers. Zo vindt Dries Van Langenhove dat er nog meer op de culturele sector moet bespaard worden.

Wie voorbij de slogans van het Vlaams Belang kijkt, wist al langer dat het sociale masker nergens op sloeg. Zo stemde de partij tegen een Europees minimumloon en werd in ons land voor strengere loonnormen gestemd. In Oostenrijk voerde een regering met extreemrechts de mogelijkheid van een 12-urenwerkdag in zonder overloon.

Er is verzet nodig tegen extreemrechts, maar ook tegen het asociale beleid dat sociale tekorten bij de bevolking opstapelt en een voedingsbodem vormt voor racisme. Om een brand effectief te bestrijden moet je de brandhaard doven. Om verdelende retoriek van extreemrechts te doorbreken, moeten wij, de 99%, ons organiseren rond sociale eisen waar we allemaal achter staan: voor een degelijk minimum uurloon van €14/u bruto, massale investeringen in gratis en degelijk openbaar vervoer en andere sterke openbare diensten, een minimumpensioen van €1500 en investeringen die cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Alles wat ons verdeelt, verzwakt onze strijd.

Stop seksisme!

Als extreemrechts zich zelfverzekerd voelt, aarzelt het niet om openlijk seksisme te prediken. Dat zagen we met het Gentse KVHV dat Jeff Hoeyberghs uitnodigde. Met Campagne ROSA hebben we daar onmiddellijk tegen geprotesteerd. Op zondag 8 maart, internationale vrouwendag, is er een nieuwe actiedag voor vrouwenrechten en tegen seksisme. Doe mee! Info via campagnerosa.be.

Vervoeg een wereld in verzet

Om in acties en campagnes bredere steun op te bouwen, is er perspectief op echte verandering nodig. Na decennia van neoliberaal ideologisch offensief lijkt het niet gemakkelijk om voor een andere samenleving op te komen. Alles is zodanig geïndividualiseerd dat er geen samenleving meer lijkt te bestaan. Maar het kapitalisme zit zelf in de problemen: het systeem loopt vast in crisissen op alle vlakken, van de economie over het sociale terrein tot de ecologie. Het leidt wereldwijd tot groeiend protest.

Om betaalbaar wonen, een leefbare planeet, werkende openbare diensten, goede lonen en pensioenen te garanderen, moeten we tegen het kapitalisme ingaan. We moeten opkomen voor een samenleving waarin de meerderheid van de bevolking, de werkenden en hun gezinnen, democratisch beslissen over hoe de aanwezige middelen in de samenleving gebruikt worden in ons belang. Dat is essentieel om alle brandstichters en brandhaarden in de wereld voor eens en voor altijd te stoppen.

 

Actiecomité voor een antifascistische betoging in Antwerpen in maart 2020

De antifascistische campagne Blokbuster en de Actief Linkse Studenten zetten zich al jaren in voor antifascistische acties. Voor de anti-NSV betoging van maart 2020 zetten we een actiecomité op waaraan iedereen kan meewerken. Bezorg ons je gegevens, verspreid mee pamfletten en affiches, voer mee campagne, kom naar de betoging en breng vrienden en kennissen mee!

Contacteer ons om mee te doen: als.antwerpen@socialisme.be