Racisme verzwakt onze strijd. Antifascisten organiseren in verzet

Betoging tegen extreemrechtse studentenclub NSV vorig jaar in Leuven.

Het zelfvertrouwen van het Vlaams Belang en allerhande groepen in de marge ervan groeit naarmate de extreemrechtse partij vooruitgaat in verkiezingen en peilingen. Het zorgt voor een toename van incidenten: van de brandstichting in het toekomstig asielcentrum van Bilzen over het brengen van een Hitlergroet in het kamp van Breendonk tot het houden van een seksistische meeting aan de UGent. Er is een gepast antwoord van antifascisten nodig!

Extreemrechts kan groeien op de algemene afkeer tegenover het gevoerde beleid en de traditionele politici. Dat wordt gekoppeld aan racisme: als er geen collectieve strijd tegen de echte profiteurs is, wordt al gauw een zondebok gevonden bij onder meer migranten. Er is maar één efficiënte manier om dit racisme en de invloed van extreemrechts tegen te gaan: door ons te organiseren rond eisen waarmee de werkenden en hun gezinnen stappen vooruit zetten. Betere sociale bescherming, hogere (minimum-)lonen, meer en betere openbare diensten (vervoer, onderwijs, zorg) of leefbare pensioenen: in de strijd voor al die zaken wordt al gauw duidelijk dat racisme ons niet helpt, maar verzwakt. De achillespees voor het Vlaams Belang is dat de partij scoort op basis van sociaal ongenoegen, maar daar zelf geen antwoord op heeft.

Laat er trouwens geen illusie over bestaan: als rechts en extreemrechts uithalen naar asielzoekers en migranten, is dat niet om het ‘eigen volk’ meer sociale voordelen te bieden. Het is een opstap om de aanvallen nadien te veralgemenen. Dat zien we met de Vlaamse regering die hard bespaart op zorg, welzijn, cultuur, openbaar vervoer en andere zaken die ook het ‘eigen volk’ treffen. Deze harde besparingsregering draagt volgens VB-voorzitter Van Grieken de stempel van zijn partij. Landen waar extreemrechts aan de macht was, bevestigen dit beeld: zo was de Oostenrijkse FPÖ verantwoordelijk voor aanvallen op de pensioenen en de arbeidsvoorwaarden en ging de Italiaanse Lega over tot massale privatiseringen.

Onder jongeren is de situatie erg gepolariseerd: groepen als Schild & Vrienden proberen zich op te bouwen en het VB doet dit ook onder eigen naam. Aan de universiteiten investeert de partij in extreemrechtse clubs zoals NSV en KVHV. Een militante basis heropbouwen in Antwerpen, is één van de doelstellingen. De afgelopen maanden kwamen VB-kopstukken als Van Grieken en Van Langenhove al spreken op meetings van NSV en KVHV. Een volgende stap wordt de jaarlijkse betoging van NSV, eind maart in Antwerpen.

Er is nood aan actief verzet. De afgelopen maanden waren er verschillende acties zoals protest tegen een VB-meeting met Salvini in Antwerpen of nog het protest tegen het seksisme van KVHV aan de UGent. Beide acties waren belangrijk: met het protest tegen Salvini doorprikten we het anti-establishmentimago van het VB dat met Europese subsidies de meest chique zaal van Antwerpen afhuurde en voor de gelegenheid Salvini met een privévliegtuig liet overbrengen. Het protest tegen KVHV aan de UGent was eveneens belangrijk: dit is de studentenclub waaruit Van Langenhove en zijn medestanders voortkomen, een club die bovendien op steun in N-VA-kringen kan rekenen en die zeker na de verkiezingen van mei uit was op wraak nadat ze in het defensief werd geduwd rond het Schild&Vrienden-schandaal. KVHV dacht zich alles te kunnen permitteren, maar is met een seksistische meeting te ver gegaan. Gelukkig was er actief protest om dit voor iedereen duidelijk te maken en om de druk op de universiteit op te voeren.

Een volgende afspraak is de anti-NSV-betoging in Antwerpen. We namen het initiatief om een antifascistisch actiecomité op te zetten om samen met al wie dit wil van die betoging een succes te maken. In de loop van de komende dagen weten we wellicht de datum voor de haatmars van NSV en dus ook voor de anti-NSV-betoging. Meest waarschijnlijk zijn 19 en 26 maart. Op een ogenblik dat het VB investeert in een hernieuwde jongerenwerking kan het belang van strijdbaar antifascistisch protest niet genoeg benadrukt worden. De inzet is groot, doe mee!