De revolutionaire erfenis van Malcolm X en de Black Panthers

In de huidige beweging in de Verenigde Staten tegen racisme en politiegeweld zijn er veel vragen. Welke tactiek? Welk programma? Op wie kunnen we rekenen? Gelukkig hebben de revolutionairen uit het verleden enkele van deze vragen al beantwoord. Laten we teruggaan naar de erfenis van Malcolm X en de Black Panthers.

Artikel door Julien (Brussel) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

“Er kan geen kapitalisme zijn zonder racisme”

In de jaren 1960 zei Malcolm X dat hij in een “tijdperk van revoluties” leefde. Er was wereldwijd een golf van sociale bewegingen. Malcolm X nam de tijd om hiervan te leren en om te reizen, vooral in Afrika. Zijn internationalisme stelde hem in staat om van zwart nationalisme over te gaan naar klassensolidariteit van alle onderdrukten. Waar er tekorten zijn, is er sprake van discriminatie. Malcolm X trok de conclusie dat racisme geen probleem van individueel gedrag is, maar het gevolg van een systeem dat gebaseerd is op economische ongelijkheid.

“We bestrijden racisme door middel van solidariteit”

Een van de problemen van het zwarte nationalisme, dat ook in sommige moderne theorieën voorkomt, is dat het de onderdrukten verdeelt. Aangezien racisme zijn oorsprong vindt in het kapitalisme, is het noodzakelijk om een beweging op te bouwen door te streven naar solidariteit. Dit was de conclusie van de Black Panthers, die zeiden dat het nodig was om “racisme te bestrijden door middel van solidariteit.”

Zo hebben ze bijvoorbeeld werk verricht tegen homofobie en uitgelegd dat homofobie dezelfde doelstelling heeft als racisme: het verdelen van de onderdrukte massa’s ten gunste van de heersende klasse. Ze voegden eraan toe dat het nodig was om solidair te zijn met LGBTQI+-mensen en om zich te verenigen met de beweging die was ontstaan na de Stonewall-rellen van 1969.

Panther-voortrekker Huey P Newton legde uit dat “je anti zwart racisme niet kunt vervangen door anti wit racisme.” Ze waren ervan overtuigd dat blanke arbeiders niet geprivilegieerd waren door racisme, maar dat ze er juist belang bij hadden om samen te strijden voor een andere samenleving.

“We bestrijden kapitalisme met socialisme”

Zonder een plan is elk doel slechts een wens. Om een einde te maken aan het kapitalisme moet je weten waar je naartoe gaat. Zowel Malcolm X als Martin Luther King kwamen op het einde van hun leven tot socialistische standpunten. Het is geen toeval dat ze net dan vermoord werden. Ook de Black Panthers werden aan vreselijke repressie onderworpen toen ze richting marxisme opschoven.

Door zich als partij te organiseren, gingen de Black Panthers verder dan Malcolm X en Martin Luther King in het bouwen van een instrument om de samenleving te veranderen. Het ontbrak deze partij echter aan banden met de georganiseerde arbeidersbeweging, waaronder de Afro-Amerikaanse arbeidersbeweging, de sterkste kracht in de strijd tegen het kapitalisme omwille van de mogelijkheid om het stakingswapen te gebruiken.

We willen de strijd van voortrekkers als Malcolm X, Martin Luther King en de Black Panthers eren en lessen trekken uit hun overwinningen en nederlagen. Zo kunnen we ons beter organiseren om tot socialistische maatschappijverandering te komen.