Weer een extreemrechtse terrorist in het leger

Blokbuster protesteerde tegen het gevaar van extreemrechtse terreur in 2013, toen het BBET-proces voorkwam in Dendermonde

Vijftien jaar nadat een groep neonazi’s in het leger werd opgerold, is er een nieuw terrorismeschandaal. De 46-jarige Jurgen Conings is voortvluchtig en is zwaar bewapend. De militair stond bekend als een rechtse extremist, maar had toch toegang tot wapens. Zijn contacten met Tomas Boutens, de ex-militair die de groep ‘Bloed, Bodem, Eer en Trouw’ leidde en daarvoor veroordeeld werd, waren bekend bij de legerleiding. Conings werd al eens ondervraagd na bedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. Toch ging er geen enkel alarmsignaal af. Pas toen de man verdween met zware wapens, inclusief een antitankwapen, en afscheidsbrieven naliet, werd een speurtocht opgezet.

Waar de voortvluchtige Jurgen Conings politiek te situeren is, gaf hij zelf steevast aan op zijn sociale media.
Tomas Boutens in 2004

Net als in 2006 volgden al snel verklaringen dat er voor extremisme geen plaats is in het leger. De legerleiding zelf leek minder doeltreffend te willen optreden. Woensdag kondigde de legerleiding aan dat er een onderzoek zou komen. Een woordvoerder van de militaire vakbond hield het bij de stelling dat de toekomst van Conings bij Defensie “zeer wankel” lijkt te zijn. De zachte aanpak van gekende rechts-extremisten wordt dus doorgezet. Zo is het enkel wachten op de volgende terrorist van ‘eigen kweek’. Eerder raakte bekend dat er een dertigtal dergelijke extremisten in het Belgisch leger actief zouden zijn. Conings werd opgevolgd door het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging).

Het is opmerkelijk dat er binnen het leger, nog steeds een belangrijk deel van het staatsapparaat, een groeiend wantrouwen in het systeem is. Dat is een verwrongen uitdrukking van de ondermijning van de autoriteit van het kapitalisme. Eerder was er in Frankrijk een open brief, die ondertekend was door ex-generaals, waarin werd gewaarschuwd voor een burgeroorlog. In de VS was de provocatieve aanval op het Capitool begin dit jaar ongetwijfeld niet mogelijk geweest zonder enige betrokkenheid van ordehandhavers. Telkens werd opmerkelijk zacht gereageerd door het politieke en economische establishment.

Dit nieuwe incident bevestigt dat er een reële terreurdreiging van extreemrechts uitgaat. De toenemende electorale steun voor het Vlaams Belang zorgt voor een groeiend zelfvertrouwen bij diegenen die online én offline gespecialiseerd zijn in het verspreiden van haat. Sommigen worden ongeduldig en nemen het heft in eigen handen, enkelen raken verstrikt in hun eigen haat. De groeiende dreiging van extreemrechts terrorisme is onlosmakelijk verbonden met de electorale vooruitgang van het Vlaams Belang. Het maakt immers dat haat aanvaardbaar wordt.

Voor een antwoord hierop moeten we duidelijk niet rekenen op de legerleiding of het politieke establishment. Tegen haat en terreur is er nood aan solidariteit. Actief antifascistisch verzet kan het zelfvertrouwen van extreemrechts breken. Dat verzet staat sterker met een alternatief op het kapitalisme: een programma dat antwoorden biedt op de vele tekorten en bijhorende sociale spanningen onder het kapitalisme.