Kyle Rittenhouse vrijgesproken: een karikatuur van gerechtigheid

Deze uitspraak zou de laatste nagel moeten zijn aan de doodskist van de illusie dat rechtbanken ons kunnen helpen in de strijd tegen extreemrechts. Het is nu wel duidelijk dat het hele systeem schuldig is. Extreemrechts, de politie die Jacob Blake neerschoot en Rittenhouse eerde, en de rechtbanken die hen beschermen: ze vertegenwoordigen allemaal hetzelfde racistische systeem, het kapitalisme.

Reactie door Socialist Alternative in de VS

Als we extreemrechts willen verslaan, hebben we massamobilisaties nodig en een duidelijk links alternatief voor werkende mensen die genoeg hebben van dit systeem. Als je net zo boos bent als wij, sluit je dan aan bij socialisten die zich organiseren om terug te vechten tegen racisme, politiegeweld, en alle vormen van onderdrukking en ongelijkheid.

Kshama Sawant verklaarde: “De vrijspraak van Rittenhouse van alle aanklachten is een misselijkmakende vertoning van gerechtigheid en een herinnering aan het feit dat alle instellingen van het kapitalisme medeplichtig zijn aan dit racistische, moorddadige systeem, dat de overgrote meerderheid uitbuit. We hebben krachtige massabewegingen nodig die de arbeidersklasse verenigen.”

Hieronder een artikel geschreven door een lid van Socialist Alternative in Winsconsin die ter plaatse was op de acties na het neerschieten van Jacob Blake. Het artikel is geschreven voor de uitspraak, maar brengt belangrijke argumenten waarom er nood is aan een beweging en waarom we niet kunnen vertrouwen op de kapitalistische rechtbanken om de dreiging van extreemrechts geweld te stoppen.

Bouw aan een beweging om extreemrechts te verslaan

Sinds de nieuwe opleving van de Black Lives Matter beweging iets meer dan een jaar geleden, hebben miljoenen mensen internationaal schouder aan schouder gestaan in de strijd tegen politiegeweld en de raciale onrechtvaardigheid die eigen is aan het kapitalisme. Momenteel staat de extreemrechtse burgerwacht Kyle Rittenhouse terecht voor het doden en verwonden van Black Lives Matter demonstranten in Kenosha, WI.

De protesten braken uit als reactie op een schietpartij door de politie, waardoor Jacob Blake, inwoner van Kenosha, blijvend verlamd raakte. De protesten werden onmiddellijk beantwoord met geweld en repressie van de Nationale Garde. Confrontaties tussen betogers en de politie en beelden van afgebrande handelszaken werden door rechtse commentatoren aangegrepen als ‘bewijs’ dat de Black Lives Matter-beweging vol zat met gewelddadige relschoppers. Hoewel er enkele gevallen waren waarbij betogers in Kenosha asociale tactieken gebruikten, waarvan we herhaaldelijk hebben gezegd en geschreven dat ze niet effectief zijn, was de Black Lives Matter-beweging overwegend vreedzaam, zelfs volgens de kapitalistische pers. De rechtervleugel bracht echter een heel ander verhaal. Zij wilden de onrust in Kenosha, die grotendeels was uitgelokt door de ordediensten zelf, gebruiken om de gewelddadige aard van de BLM te bewijzen en gebruikten het als een oproep tot bewapening voor rechtse fanatici in het hele land. Kyle Rittenhouse voldeed aan deze oproep.

Velen die de straat op gingen om gerechtigheid te eisen voor Jacob Blake houden het proces tegen Rittenhouse nu nauwlettend in de gaten, in de hoop dat de rechtbank gerechtigheid zal brengen en de dreiging van extreemrechts een halt zal toeroepen. De media-aandacht voor dit proces is sterk gericht op de vraag of Rittenhouse al dan niet terecht drie betogers heeft neergeschoten, maar dit is een zeer beperkt element. Dit proces vertegenwoordigt meer dan alleen een ethische bekommernis over zelfverdediging. Het vertegenwoordigt in de eerste plaats de immense polarisatie in de samenleving, en de bredere politieke campagne van rechts en het rechtssysteem om het momentum te verdrijven dat door werkende mensen is gegenereerd tijdens het hoogtepunt van de BLM-protesten.

Rechtbanken zullen ons niet redden

Het kapitalistische rechtssysteem is nooit een gunstig terrein om de eisen van de werkende mensen te winnen, en dit proces is daarop geen uitzondering. Nog voor het proces begon, oordeelde rechter Bruce Schroeder dat de betogers die Rittenhouse neerschoot geen “slachtoffers” genoemd kunnen worden en in plaats daarvan werden ze omschreven als “plunderaars” en “oproerkraaiers”. Tijdens het proces heeft Schroeder niet alleen onprofessionele en racistische opmerkingen gemaakt ten opzichte van Aziaten, maar hij heeft ook al de weg vrijgemaakt voor de jury om Rittenhouse vrij te pleiten van de aanklacht van vuurwapenbezit.

Zelfs de vervolging, onder leiding van Kenosha District Attorney Thomas Binger, vormt een grote belemmering voor het bereiken van gerechtigheid via het rechtssysteem in deze zaak. Binger heeft een nauwe band met de politie van Kenosha en heeft er in het verleden voor gezorgd dat deze zich niet moest verantwoorden voor politiegeweld. Binger beweerde niet alleen dat de politie het recht had om Jacob Blake zeven keer in de rug te schieten. Na de executie van Michael Bell in 2004 door vier agenten weigerde zijn kantoor de zaak voor de rechter te brengen. De politie veranderde negentien keer haar verhaal over de zaak, waarna er uiteindelijk een buitengerechtelijke schikking volgde. Het proces-Rittenhouse toonde opnieuw hoe de openbare aanklager niet bepaald gerechtigheid voor ogen heeft. Het werd bijna compleet absurd toen Rittenhouse zelf de 12 uiteindelijke juryleden in de zaak mocht kiezen na loting. Deze rechtbank staat compleet vijandig tegenover Black Lives Matter. Deze zaak is een thuiswedstrijd voor de rechterzijde.

De aanpassingen die voor Rittenhouse zijn gemaakt staan in schril contrast met de doodstraf die is uitgesproken tegen Philando Castille in Minnesota omdat hij aan de politie had onthuld dat hij een wapen had tijdens een routine verkeerscontrole, of Trayvon Martin omdat hij ongewapend over straat liep, of Ahmaud Arbery die werd geëxecuteerd door drie blanke mannen die nu terechtstaan voor zijn moord.

Hoe rechts verslaan?

We zullen het groeiende extreemrechts niet verslaan door te vertrouwen op de rechtbanken en de politie, die beiden handelen in opdracht van de kapitalistische klasse. In plaats daarvan moeten we de linkerzijde versterken door bewegingen van werkenden en jongeren op te bouwen om de eisen van Black Lives Matter effectief af te dwingen. Het gaat om eisen zoals minder middelen voor de politie, meer geld voor sociale diensten en gemeenschapscontrole over de politie. Het volstaat niet om ons te beperken tot het aanklagen van individuen als Kyle Rittenhouse, er is strijd nodig tegen extreemrechts in het algemeen en al wie de rechtse racistische retoriek aanwakkert. Denk maar aan figuren als Donald Trump, Tucker Carlson of Ben Shapiro.

Het opbouwen van een beweging tegen extreemrechts moet zich baseren op de collectieve kracht van werkenden en jongeren. Extreemrechts vormt een bedreiging voor ons, dat zagen we met hun gebruik van terrorisme en geweld in onder meer Kenosha. Deze terreur zorgt voor verwarring en trauma’s onder de betogers. Het werkt bovendien demobiliserend voor mensen die twijfelen als ze willen deelnemen aan protest. We moeten daar rekening mee houden en veiligheidsmaatregelen nemen om toekomstige protesten te beschermen. Daarnaast is er nood aan een oproep naar de bredere werkende klasse, in het bijzonder naar de arbeidersbeweging, om te bouwen aan een nieuwe arbeiderspartij waarvan de gekozen leiders direct verantwoording verschuldigd zijn aan hun leden en kiezers. Een nieuwe partij los van de twee gevestigde partijen van big business zou de werkende mensen een zichtbare kracht geven die zich ondubbelzinnig achter bewegingen als BLM schaart.

Socialist Alternative is solidair met degenen die in Kenosha en daarbuiten de straat op trokken om de strijd voor rechtvaardigheid voort te zetten. In de toekomst zullen de protesten van de BLM een veel georganiseerder karakter moeten krijgen met een democratische organisatie en een duidelijk politiek programma. Naast eisen om een einde te maken aan racistisch politiegeweld (het zuiveren van de politie van iedereen met een geschiedenis van racisme, seksisme of geweld, het ontwapenen van agenten op patrouille, enz.), zou een deel van dit programma de oprichting moeten zijn van een democratisch gekozen controlecommissie met volledige bevoegdheid over het politiedepartement om mensen aan te nemen en te ontslaan, het beleid vast te stellen, en om te dagvaarden. Het moet ook bredere eisen opnemen om het leven van de arbeidersklasse te verbeteren, zoals gratis gezondheidszorg voor iedereen, betaalbare huisvesting en een Green New Deal.

Het was het uitbuitende, onderdrukkende en onrechtvaardige systeem van het kapitalisme dat Jacob Blake neerschoot. Werkende mensen moeten zich verenigen en bouwen aan een beweging die verder kijkt dan de rechtbanken en het kapitalistische establishment. Uiteindelijk is er nood aan een nieuwe socialistische samenleving die zich baseert op de behoeften van de mensen en de roep naar werkelijke gerechtigheid voor onderdrukten.