Hoeyberghs terecht veroordeeld, strijd tegen seksistische haat verder opvoeren

Jeff Hoeyberghs kreeg van de rechter een zware straf voor de seksistische haat die hij verkondigde op een extreemrechtse meeting aan de UGent. De rechter oordeelde terecht dat er sprake was van aanzetten tot haat en discriminatie.

De uitspraak tegen Jeff Hoeyberghs is samen met de veroordeling van Bart De Pauw een belangrijk signaal dat seksisme niet meer getolereerd wordt en actief bestreden moet worden. Zonder de massale publieke verontwaardiging, de actievoerders en befaamde video van Campagne ROSA, zou deze veroordeling er nooit gekomen zijn. Strijd loont.

Terwijl Hoeyberghs in een lokaal van de UGent opriep tot haat en discriminatie, protesteerde Campagne ROSA buiten aan de deur. Meer over deze actie

De extreemrechtse studentenvereniging KVHV, die twee jaar geleden de lezing met Hoeyberghs organiseerde aan de Ugent, blijft helaas buiten schot. Het KVHV kwam ervan af met een lichte schorsing en is vandaag nog steeds een erkende vereniging aan de Ugent. Terwijl de seksistische haat van Hoeyberghs veroordeeld werd, blijven de dealers in seksistische haat zo goed als ongemoeid.Campagne ROSA eist een uitsluiting van het KVHV. Geen subsidies voor haat! Geen infrastructuur voor het verspreiden van racisme, seksisme en discriminatie!

 Actie aan het rectoraat van de UGent na de beruchte meeting

De visie van de KVHV-leden is niet het resultaat van een gebrek aan informatie, maar de bewuste keuze voor een welbepaalde ideologie, die enkel een extreme variant is van de verdeel- en heers propaganda die verspreid wordt door verschillende politieke partijen. Zolang onze gezondheid en welzijn niet prioritair zijn boven de winsten van de elite, zolang zal deze elite gebruik maken van  racisme, seksisme, LGBTQIA+fobie … om de aandacht af te leiden van het eigen asociale beleid.

Als Hoeyberghs vandaag veroordeeld wordt, is dat mee het resultaat van vastberaden strijd door Campagne ROSA. Van de protestactie aan de ingang van de meeting in kwestie tot de acties erna waarmee het seksisme van Hoeyberghs en het KVHV werd aangeklaagd: Campagne ROSA was essentieel om dit schandaal onder de aandacht te brengen.

Uiteraard zetten we de strijd verder. Een volgende afspraak is 8 maart, de internationale vrouwendag. Op die dag willen we in verschillende steden protesteren. Maak dit mee mogelijk: steun ons financieel via de wedstrijd die we momenteel houden, sluit aan bij Campagne ROSA en strijd mee tegen seksisme, discriminatie en het systeem dat dit alles voortbrengt.