Bungeneers (N-VA) weigert nazisme te veroordelen. ‘Ik was toen nog niet geboren’

August Borms brengt de Hitlergroet. Hij was een overtuigde nazi en wordt daarom herdacht door extreemrechts

Midden juni werd de pas geplaatste nieuwe grafsteen van nazi-collaborateur August Borms in Merksem vernield. Dit leidde tot politieke ophef in Antwerpen en Merksem. De hoofdvogel werd afgeschoten door districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA, ex-Open VLD). Hij weigerde zich uit te spreken over de collaboratie met het nazisme en dus over het nazisme zelf. ‘Ik was toen nog niet geboren’ was zijn argument. En nog: ‘Veel VB’ers hebben in het verleden op mij gestemd’.

Eerst was er discussie over het feit dat het door extreemrechts georganiseerde Bormshuis in Antwerpen is opgenomen in een lijst van musea die op de website van de stad Antwerpen prijkt. Volgens de stad Antwerpen was Borms louter een “voorman van het Vlaams-nationalisme”. Historicus Koen Aerts merkte op: “Het Bormshuis is een privé-initiatief waar je de woorden collaboratie en nazisme niet zal vinden. Ze verheerlijken de figuur Borms zonder rekening te houden met wetenschappelijke inzichten.” Terecht vraagt hij zich af of het Bormshuis op die manier op een officiële stadswebsite thuishoort. Het blijft daar niet toe beperkt: de stad kondigde aan de kosten van het herstel van de grafsteen op zich te nemen. Waarom worden gemeenschapsmiddelen aangewend voor de herdenking van een nazi-collaborateur? En wat doet nazi-verheerlijking op een website van de stad Antwerpen? Wie meer wil weten over August Borms kan dit artikel van het AFF lezen.

In de districtsraad van Merksem was er een debat over het vandalisme tegen het graf. Opmerkelijk daarbij waren de uitspraken van districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) na vragen van zijn voormalige partijgenoot Bavo De Mol (VLD). Bungeneers weigerde zich uit te spreken over de collaboratie en gebruikte daarvoor een wel erg bizar argument. “Veel Vlaams Belangers hebben in het verleden op mij gestemd. Daarom wil ik liever de confrontatie over deze kwestie vermijden.” Zo zei hij het letterlijk! De N-VA’er wil VB’ers niet afschrikken en aangezien die hoog oplopen met een nazi-collaborateur wil Bungeneers er zich niet over uitspreken. Historische informatie is niet aan Bungeneers besteed. “Ik heb Borms niet gekend. Ik was toen zelfs nog niet geboren. Hoe kan ik dan over hem oordelen?” Meent hij dat nu echt?! Met deze argumentatie is het niet nodig om ons uit te spreken over de concentratiekampen en andere nazimisdaden. Hoe kunnen we daar immers over oordelen als we toen zelf nog niet geboren waren? Bij de coalitiegenoten van N-VA in Merksem, Vooruit en CD&V, bleef het erg stil over de uitspraken van Bungeneers.

Op zondag 26 juni verzamelde extreemrechts aan het graf van Borms in Merksem. Met een 40-tal aanwezigen was de opkomst erg beperkt. Voorpost nam het voortouw, met ook verschillende andere Vlaams Belangers die deelnamen. De politiek secretaris van Tom Van Grieken, Michel Cardon, was net als op de jaarlijkse Borms-herdenking in april terug van de partij. De handelaars in haat van extreemrechts spraken schande over het vandalisme tegen het graf van hun held. Dat extreemrechts nog steeds verzamelt om nazi’s als Borms te herdenken en te verdedigen, is veelzeggend. VB-voorzitter Van Grieken was destijds als NSV-voorzitter spreker op een Bormsherdenking.

Dat het Vlaams Belang het eren van een nazi belangrijk vindt, is op zich weinig verrassend. Dat vertegenwoordigers van de N-VA zich weigeren uit te spreken over het nazisme omdat ze het Vlaams Belang, of toch zeker de kiezers ervan, te vriend willen houden, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. De coalitiegenoten van de N-VA in zowel de stad Antwerpen als district Merksem houden zich opvallend gedeisd. Is zelfs een beetje openlijk antifascisme nu ook al teveel gevraagd?