Frontnacht geannuleerd na protest. VB-front ‘IJzerwake’ met de neonazistische billen bloot

12 van 18 bestuurders van IJzerwake zijn gekende VB’ers, 1 zit in N-VA partijbestuur

Frontnacht was een integraal onderdeel van de tweedaagse IJzerwake. Het gedeelte op zondag gaat voorlopig wel nog door. Daar wordt de verering van nazi’s niet met harde muziek gebracht, maar daarom niet met minder overtuiging

Niet de goodwill van politici of de risico-analyses van de veiligheidsdiensten, maar het groeiend protest zorgde ervoor dat het geplande neonaziconcert in Ieper niet kan doorgaan. De stad Ieper kon moeilijk nog een andere beslissing nemen. Naarmate het protest groeide, raakten de gortige details over het geplande concert immers zo breed verspreid dat de toelating onhoudbaar werd.

Dit bevestigt nogmaals het belang van actief antifascistisch verzet. De oproepen tot actie begonnen steeds breder verspreid te geraken waardoor het neonaziconcert een onderwerp van het publieke debat werd. Extreemrechts deed er alles aan om het karakter van dat concert te minimaliseren, maar de aanwezigheid van liefhebbers van Adolf Hitler en Mussolini zorgt voor een breed gedragen afkeer onder de bevolking. Het was opmerkelijk dat de verdediging door de organisatoren van de IJzerwake niet verder kwam dan wat geneuzel in de marge.

Het neonaziconcert Frontnacht maakte deel uit van het officiële programma van de IJzerwake, de radicale Vlaams-nationalistische bijeenkomst die de afgelopen jaren steeds exclusiever in handen kwam van het Vlaams Belang. Het officiële adres van de organisatie is gevestigd in de Volksstraat in Antwerpen, in het Bormshuis dat de herinnering aan de nazi-collaborateur August Borms levendig houdt. De ‘algemene vergadering’ van de IJzerwake telt vandaag nog 18 leden. Daarvan zijn er minstens 12 die openlijk bekendstaan als Vlaams Belangers en nog eens 3 anderen die een verleden bij het VB hebben, maar uit onvrede over postjes of de te zachte aanpak de partij verlieten. Slechts drie leden van de algemene vergadering zijn ‘twijfelgevallen’ of compagnons de route. Daaronder ook een lid van het partijbestuur van N-VA… Wat zal de partij van De Wever doen met een bestuurslid die mede-organisator is van een neonaziconcert?

Wie is wie?

Van de 18 leden in de algemene vergadering zijn er 12 gekende VB’ers: Hugo Pieters (VB Sint-Niklaas), Hilde Roosens (vandaag directie Vlaamse Volksbeweging, maar voorheen personeelslid VB), Egwin Six (VB Hoboken), Wouter Opdenacker (oud-bestuurslid NSV en VBJ), Karl Peeters (oud-voorzitter NSV), Lieve van Onckelen (verantwoordelijke Bormshuis, ooit nog provincieraadslid VB), Johan Vanslambrouck (VB-gemeenteraadslid in Zandhoven), Luc Vermeulen (voormalig actieleider Voorpost en verantwoordelijke ordedienst VB), Femke Pieters (VB-gemeenteraadslid in Sint-Niklaas), Bart Vanpachtebeke (voorzitter Voorpost), Paul Beheyt (VB Aalter). Van Jos Wouters uit Boom vinden we verschillende positieve berichten over het Vlaams Belang terug op internet, maar geen actief engagement op een lijst.

Nancy Six is gemeenteraadslid in Ieper, maar stapte op bij het Vlaams Belang na een ‘misgelopen arbeidscontract’. Ze stond gekend als iemand uit de omgeving van Dewinter. Rob en Wim Verreycken hebben beiden een lang verleden bij het Vlaams Belang, maar ook een verleden van spanningen met de partij. Dat weerhield VB Dendermonde niet om eind vorig jaar nog een lezing van Wim Verreycken over de geschiedenis van het VB te organiseren.

De drie overblijvende compagnons de route zijn Frans Crols, voorzitter Wim de Wit en prof Matthias Storme. Tien jaar geleden vermeldde Wim de Wit dat hij een “N-VA-verleden” had en voorheen was hij actief bij de Volksunie. Matthias Storme is officieel lid van het partijbestuur van N-VA.

IJzerwake

Met ‘Frontnacht’ wilde IJzerwake een jonger publiek aantrekken. Het was tevens de opvolger van de ‘kameraadschapsavond’ die Voorpost voorheen organiseerde aan de vooravond van de IJzerwake. Het is opmerkelijk dat een groep die geleid wordt door Vlaams Belangers en één enkel N-VA partijbestuurslid voor verjonging kijkt naar neonazi’s. Ook vreemd is hoe de ordedienst tijdens het evenement uitbesteed werd aan ‘Project Thule’, de groep rond Tomas Boutens, die eerder veroordeeld werd voor het organiseren van de neonazigroep ‘Blood & Honour’ in het leger. Doorgaans doet Voorpost de ordedienst, maar voor een neonaziconcert werd blijkbaar eerder gekeken naar groepen die heel wat ervaring hebben met dergelijke concerten. Zo wordt de link met de Blood&Honour-concerten overigens wel heel sterk.

Vandaag suggereren de media dat er mogelijk een generatieconflict is binnen de organisatie van de IJzerwake. Ons lijkt het niet waarschijnlijk dat er sprake is van misverstanden binnen het organiserend comité van de IJzerwake. Het gaat immers om doorwinterde militanten van extreemrechts. Bovendien: waarom zouden ze een probleem hebben met neonazi’s als ze zelf niet aarzelen om op de IJzerwake nazi-collaborateurs zoals Staf De Clercq (VNV) te eren en in de bloemen te zetten?  

Ook zonder ‘Frontnacht’ blijft de IJzerwake in Ieper een jaarlijks treffen van extreemrechts, zowel het Vlaams Belang als nog extremistischer groeperingen in de marge. Terwijl het VB hoopt om brede lagen van de kiezers te overtuigen met internetberichten over dierenrechten of vaag sociale standpunten, is het op het terrein vooral bezig met het organiseren van haat en verdeeldheid. Het aarzelt niet om in de meest extremistische beerputten op zoek te gaan naar nieuw bloed. Het aarzelt evenmin om dergelijke figuren vervolgens naar het parlement te katapulteren, zoals het eerder deed met Dries Van Langenhove.