Vlaams Belang versterkt zich – antifascistisch antwoord nodig!

Protestactie in Brussel op maandag 29 mei, 12u Poelaertplein

Met het VB op 25% in de peilingen dreigt een nieuwe zwarte zondag. Extreemrechts polariseert onder jongeren tegen al wie ingaat tegen onderdrukking (racisme, LGBTQIA+fobie, seksisme …). In 2024 dreigt het cordon sanitaire doorbroken te worden op lokaal vlak, zeker nu het VB haar score op het platteland verder onderbouwt met een zichtbare campagne onder de titel ‘Red onze boeren’. En nu houdt het VB voor het eerst een grote publieke partijmanifestatie in het centrum van Brussel. Dit alles doet antifascistische alarmbellen afgaan. Jongeren en werkenden moeten reageren!

Geen ruimte laten

De antifascistische tegenactie op 29 mei moet zo groot mogelijk worden. Zo kunnen we duidelijk maken dat extreemrechts niet welkom is. Zo kunnen we de discussie aangaan over een versterking van het antifascisme in de aanloop naar de verkiezingen. Dit is nodig om de verdelende haat van extreemrechts geen ruimte te laten. Als extreemrechts meer zelfvertrouwen krijgt, is het een gevaar voor mensen van kleur, LGBTQIA+ personen, linkse activisten en al wie niet in hun plaatje past. We zagen al hoe Dries Van Langenhove met zijn bende intimideerde aan een voorleesmoment door een dragqueen in Brugge en nadien een winkelier bedreigde omdat die een regenboogvlag had uitgehangen.

Antifascistisch protest is ook nodig om de discussie te voeren over hoe een nieuwe zwarte zondag te vermijden. Een systeem in crisis brengt de politieke vertegenwoordiging mee die daar eigen aan is. Extreemrechts voedt zich aan de tekorten die de ruimte voor haat vergroten, zoals er in een woestijn gevochten wordt voor de kleine oasen. In de wachtrij voor een sociale woning is het soms gemakkelijker om naar de kleur van andere wachtenden te kijken dan naar de verantwoordelijken voor het tekort aan betaalbare huisvesting.  

Werkende klasse organiseren tegen ongelijkheid en tekorten

Het ‘sociale imago’ van het VB is hypocriet en vals. Extreemrechts stemt tegen een hoger Europees minimumloon, verdedigt de franchisering bij Delhaize, wil niet investeren in meer openbare diensten zoals zorg of onderwijs … Nu durft het VB dat niet meer, maar enkele jaren geleden pleitte het voor een verhoging van de pensioenleeftijd. Toen de arbeidersbeweging in 2014 mobiliseerde tegen de aanvallen op de index en op de pensioenen onder de rechtse regering-Michel, hield het VB een actie tegen… ons vakbondsprotest!

Extreemrechts kan met deze leugens enkel wegkomen als de arbeidersbeweging daar ruimte voor laat. Het beste antifascistische antwoord bestaat uit vastberaden strijd voor massale publieke investeringen in zorg en onderwijs, werkbaar werk met degelijke lonen en een kortere werkweek (zonder loonverlies), verlaging van de pensioenleeftijd, herstel van de volledige index, betaalbaar wonen … Bij het afdwingen van alle sociale verworvenheden stond extreemrechts aan de andere kant van de barricaden. Dat is vandaag niet anders.

Doorheen strijd wordt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de tekorten in de zorg of de lage lonen en pensioenen: niet de vluchtelingen of mensen van kleur, maar big business dat recordwinsten boekt en zelfs door woordvoerders van het systeem “verbazingwekkende hebzucht” wordt verweten. Extreemrechts keert zich niet tegen de echte verantwoordelijken voor het asociale beleid. Tegelijk vormt een versterking van verdeeldheid een obstakel voor onze strijd tegen die verantwoordelijken. Wat ons verdeelt, verzwakt ons.

Een antifascistisch antwoord betekent mobiliseren en op straat komen, om zo de ruimte voor haat en geweld te beperken. Het betekent ook op de werkvloer collega’s overtuigen, onder vrienden en kennissen de discussie aangaan. De vakbonden hebben een essentiële rol te spelen en zullen dit sneller doen als er druk is van actieve antifascistische straatmobilisaties. We zullen extreemrechts niet stoppen door ‘democratische fronten’ te zoeken met de verantwoordelijken voor het asociale beleid, maar door stoutmoedig op te komen voor een andere samenleving. Malcolm X zei: ‘You can’t have capitalism without racism’. Heel het systeem is schuldig! Om racisme te stoppen, is er een socialistisch alternatief voor het kapitalisme nodig.

Organiseer je! Doe mee met onze campagne

LSP heeft een lange traditie van consequent antifascisme. In de jaren 1990 lagen we aan de basis van de campagne Blokbuster die vele honderden jongerenacties tegen het VB organiseerde en de invloed van extreemrechts onder jongeren hielp afblokken.

De afgelopen maanden namen we deel aan strijdbare mobilisaties tegen meetings van Filip Dewinter aan de universiteiten in Antwerpen en Gent. We reageerden met Campagne ROSA tegen seksisme en LGBTQIA+fobie, op 17 mei nog met een Pride is a Protest in Brugge, waar extreemrechts de afgelopen maanden in het offensief ging. Op 28 juni is er een Pride is a Protest in Gent.

Dit protest is steeds gebaseerd op actieve mobilisatie en een programma van maatschappijverandering. Het draagt bij tot het uitbouwen van een krachtsverhouding waarmee de werkende klasse sterker staat in de strijd tegen het kapitalisme en waarmee we verdelende haat isoleren.

Op ons zomerkamp van 7 tot en met 13 juli bespreken we de start van een nieuwe antifascistische campagne dit najaar en in de aanloop naar de verkiezingen van 2024. Doe hieraan mee!

Facebook-evenement voor de actie van komende maandag georganiseerd door een eenheidsinitiatief waar wij deel van uitmaken