VB ‘sociaal’? Vergeet het! Extreemrechts wil pensioenen harder aanvallen

“Poten af van onze pensioenen”! Betoging in 2018 in de strijd waarmee het toenmalige voorstel van puntenpensioen van tafel werd gehaald.

De pensioenhervorming van de regering-De Croo is een directe aanval op de pensioenen van de ambtenaren. Dat zijn de enige Belgische pensioenen die in de buurt van het Europees gemiddelde komen. Die moeten dus naar beneden volgens de regering, in plaats van de lage pensioenen op te trekken. Daarnaast wordt met een ‘pensioenbonus’ uitgepakt: wie langer werkt, krijgt een deel van de besparing zelf uitbetaald. Wat met wie niet meer kan op die leeftijd? Het is een oproep om te werken tot je erbij neervalt. Tot slot wordt voor het eerst een minimum aantal effectieve werkjaren opgelegd om recht te hebben op een minimumpensioen. Wie daar niet aan geraakt, komt in diepere armoede terecht. Er is niets links aan deze pensioenhervorming. Toch omschrijft extreemrechts het als ‘donkerrood’. De aanvallen gaan voor rechts en extreemrechts allemaal niet ver genoeg!

In het Vragenuurtje in De Kamer pleitte N-VA voor het koppelen van een malus aan de bonus. Anders gezegd: wie niet langer werkt, moet daarvoor boeten. Hoe asociaal kan je zijn?! Ellen Samyn van het Vlaams Belang bracht ook kritiek op de pensioenhervorming: er moet meer bespaard worden op de pensioenen om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie en het VB pleit voor maatregelen om de werkgelegenheidsgraad fors op te trekken. Dat wordt verborgen achter een communautaire uithaal, met name dat dit vooral voor de Walen nodig zou zijn. Maar ondertussen maakt het VB duidelijk dat het volledig binnen de lijntjes van het eenheidsdenken van de winstbelangen van de grote bedrijven kleurt. De pensioenen zijn niet ‘onbetaalbaar’ omdat ze te hoog zijn of omdat we ‘te vroeg’ op pensioen gaan en ‘niet genoeg werken’. Neen, de sociale zekerheid wordt geplunderd door de vele cadeaus aan de grote bedrijven die dienen om de winstmarges op peil te houden. De werkgevers staan nu al klaar met de roep voor meer dergelijke cadeaus. Extreemrechts loopt hen daarbij als schoothondjes achterna.

VB-Kamerlid Reccino Van Lommel stelde op de website van zijn partij dat de “magere pensioenhervorming” een vorm van slecht bestuur is, onder meer omdat de maatregelen mogelijk niet volstaan om de eerste schijf van het beloofde Europese herstelfonds uitbetaald te krijgen. Dat het schandalig is dat de EU aanvallen op de werkende bevolking eist in ruil voor middelen uit het herstelfonds, merkt extreemrechts niet eens op. Als deze aanvallen op het ambtenarenpensioen als “mager” worden omschreven, dan weet je wat het VB voor al wie in de publieke sector werkt in petto heeft…

De beperking van de perequatie van ambtenarenpensioenen, die nog met maximaal 0,3% per jaar mogen stijgen, is volgens VB-Kamerlid Ellen Samyn “veel te weinig” en bovendien eist ze dat de beperking ook geldt voor ambtenaren die nu reeds op pensioen zijn. Het gaat nog verder: het VB pleit voor het gelijktrekken van de pensioenen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, maar dan niet op het hogere niveau van de ambtenaren. Neen, extreemrechts wil het ambtenarenpensioen frontaal aanvallen door het te herleiden tot de bijzonder lage pensioenen van werknemers. Dat probeert het te verkopen als solidariteit, terwijl echte solidariteit natuurlijk betekent samen strijden voor een gelijktrekking van de pensioenen op het hoogste niveau.

Bij de verkiezingen in 2019 liet het VB uitschijnen dat het rond pensioenen een ‘linkser’ standpunt innam waarbij het zich uitsprak tegen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en voor een minimumpensioen van 1500 euro. De addertjes onder het extreemrechtse gras waren echter zo groot dat je amper nog het gras kon zien. Zo wil het VB de pensioenleeftijd koppelen aan het aantal gewerkte jaren en uren. Enkel wie 40 jaar voltijds werkt, zou recht hebben op een minimumpensioen. Voor de anderen wil extreemrechts een puntenstelsel waarbij het pensioenbedrag afhankelijk is van het aantal effectief gewerkte uren (gelijkstellingen worden dus niet meegerekend!).  Het aantal gewerkte uren, dat in 2019 op 66.000 (of 40 jaar) werd geschat, wil het VB jaarlijks aanpassen naargelang de gestegen levensduurte. Voor de hoogste ambtenarenpensioenen wil het VB de indexering afschaffen. Tot slot verklaarde extreemrechts zich voorstander van het veralgemenen van de tweede pijler, anders gezegd: een veralgemening van een gedeeltelijke privatisering van de pensioenen in handen van pensioenfondsen.

Het is niet verwonderlijk dat het VB vandaag vindt dat de pensioenhervorming niet ver genoeg gaat. Daarbij vertrekt extreemrechts niet van de belangen van de werkenden en hun gezinnen, maar van de budgettaire eisen die gedicteerd worden door de winstbelangen van de grote bedrijven. Het VB beweert op te komen voor het ‘eigen volk’, maar beperkt zich tot de rijkste toplaag ervan. Het pleit voor extra besparingen op de pensioenen, zelfs indien die al bijzonder laag zijn in België. Het geld zoeken waar het zit, doet het VB uiteraard niet. Verder dan wat foeteren over Walen en vluchtelingen, komen ze niet ter rechterzijde. Hierdoor blijven ze daar blind voor de miljardentransfers van de sociale zekerheid en de begroting naar de grote bedrijven en hun aandeelhouders. Ongetwijfeld leerden hun vertegenwoordigers die naar de Vlerick Business School gestuurd werden om te leren ‘besturen’  dat de winsten en dividenden nu eenmaal heilig zijn.

Trap niet in de val van extreemrechts dat zich sociaal voordoet, maar ons langer wil laten werken en bovendien de pensioenen verder naar beneden wil trekken! Leefbare pensioenen zijn nodig, wat betekent dat het minimumpensioen omhoog moet en voor iedereen moet gelden. Het minimum van 1500 euro is achterhaald door de inflatie en kan beter opgetrokken worden naar 1700 euro. Om dit alles te betalen, moet het geld gezocht worden waar het zit: niet bij de gepensioneerden zelf, niet bij de werkenden of de zieken, maar bij de grote bedrijven die de afgelopen jaren miljardenwinsten boekten en steeds meer fiscale cadeaus kregen. Die miljardenstroom aanpakken zou pas een pensioenhervorming zijn…