Antifascistisch protest tegen migratiecongres VB in Gent

Blame the system, not its victims!

Het Vlaams Belang stond meteen klaar om de schok van de aanslag in Brussel op 16 oktober te misbruiken om nog meer haat te zaaien. Het vreselijke geweld werd toegeschreven aan een onvoldoende streng asielbeleid. Zowat alle traditionele partijen stapten mee in een racistisch opbod waarin alle vluchtelingen als potentiële terroristen worden bestempeld. Zo wordt extreemrechts slapend groot. Een veiliger wereld zal dat niet opleveren, integendeel!

Hoe kan extreemrechts een antwoord geven op compleet verwerpelijke uitdrukkingen van blinde haat? Het staat zelf voor nog meer haat en racisme. Fred Hampton van de Amerikaanse beweging Black Panthers vatte het destijds goed samen: “Je kan vuur niet met vuur bestrijden. Je moet vuur met water bestrijden. We zullen racisme met solidariteit bestrijden. We bestrijden het kapitalisme niet met zwart kapitalisme. We bestrijden kapitalisme met socialisme.”

Pogingen om zich sociaal voor te doen, dienen enkel om des te efficiënter naar beneden te stampen. Racisme en haat zijn geen antwoord op de vele toenemende sociale tekorten. Het zijn integendeel obstakels om samen te strijden tegen de echte verantwoordelijken voor de enorme ongelijkheid, de grote bedrijven en de allerrijksten. Het sociaal imago van het VB is een grote leugen, in werkelijkheid legt die partij de kapitalisten en hun systeem van ongelijkheid niets in de weg. Verdeeldheid zaaien onder de werkende klasse en de armen versterkt de economische machthebbers. 

Extreemrechts zit vol zelfvertrouwen na goede peilingen en wordt amper van antwoord gediend. Dit zal onvermijdelijk leiden tot letterlijk naar beneden stampen, met fysiek geweld en intimidatie tegen vluchtelingen, queer jongeren of mensen met een migratie-achtergrond. Als extreemrechts daarmee wegkomt, zal het steeds verder gaan. Dat zagen we al in 2019: na de verkiezingsoverwinning van het VB waren er tal van incidenten tot en met brandstichting in een asielcentrum in opbouw in Bilzen. Internationaal stapelen de voorbeelden van dodelijk extreemrechts geweld zich op. 

Een nog asocialer asielbeleid maakt geen einde aan de redenen waarom mensen vluchten van klimaatrampen, oorlogen en neokoloniale plunderingen die leiden tot uitzichtloosheid. Het VB zal op een migratiecongres in Gent op 12 november pleiten voor een beleid dat zich nog meer keert tegen vluchtelingen. Het zal dit voorstellen als noodzakelijk voor onze veiligheid. 

De aanslag in Brussel toonde aan dat het in dit land gemakkelijker is om een oorlogsgeweer te kopen dan om papieren en een toekomstperspectief te krijgen. Terreur en haat zijn producten van een systeem in crisis en verval. Ze ontwikkelen zich wanneer mensen geen toekomst meer zien. Dit is geen rechtvaardiging voor onmenselijke daden, het is integendeel een aanzet om het probleem bij de wortel aan te pakken. Ook rond migratie is dit nodig: er is een samenleving nodig waar niemand uit de boot valt. Dat zou er meteen voor zorgen dat niemand gedwongen wordt om alles achter te laten in de hoop elders wel een toekomst te vinden. 

Tom Van Grieken en het VB eisen het volledig stopzetten van humanitaire hulp aan Gaza. Ze scharen zich achter een beleid van oorlogsmisdaden. Extreemrechts ontkent klimaatverandering. Het staat voor een nog gewelddadiger vorm van kapitalisme. Dit zal het aantal vluchtelingen niet doen verminderen, het doet integendeel de ellende enkel toenemen. 

Protesteer op 12 november mee in Gent. Beantwoord het racisme van het VB met solidariteit en collectieve strijd van alle werkenden en jongeren, los van huidskleur, religie, seksuele voorkeur of gender, voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en massale publieke investeringen in openbare diensten (waaronder zorg, onderwijs en openbaar vervoer). Tekorten creëren een voedingsbodem voor verdeeldheid. Nochtans is er genoeg rijkdom in de samenleving. Die moeten we met de samenleving zelf in handen nemen zodat we het kunnen richten op onze noden. 

Afspraak: zondag 12 november om 13u30 op het St Pietersplein in Gent.