Vlaams Belang wil humanitaire ramp in Gaza nog erger maken

Foto vanop Wikimedia Commons

Zo luid extreemrechts toetert over vluchtelingen en vreemdelingen, zo stil zwijgt het over de redenen waarom mensen geen andere uitweg zien dan vluchten. De afgelopen maanden kwamen tienduizenden mensen op straat tegen het bloedbad in Gaza. Het Vlaams Belang had er niets over te zeggen. De ruim 30.000 doden in Gaza, waaronder veel vrouwen en kinderen, zijn voor extreemrechts geen standpunt waard. Integendeel. Het VB blijft vierkant achter de Israëlische staatsterreur staan en pleit er nu voor om de humanitaire ramp nog erger te maken.

Hulpverlening onder vuur

Als reactie op de erg voorzichtige en beperkte uitspraken van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, verklaarde het Israëlische regime dat de hulporganisatie UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) medeplichtig was aan de vreselijke terreuraanval van Hamas op 7 oktober. Voor enkele grote imperialistische mogendheden volstond dat om de financiering van UNRWA te stoppen. Dit dreigt de humanitaire ramp in Gaza nog erger te maken, op een ogenblik dat een groot deel van de bevolking al honger lijdt en de infrastructuur (scholen, zorg …) kapot gebombardeerd is.

UNRWA is een erg specifieke VN-organisatie. Het vervult in de praktijk een aantal overheidstaken zoals onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. UNRWA telt 30.000 medewerkers, hoofdzakelijk Palestijnen, en is actief in Jordanië, Libanon, Syrië, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook waar er alles samen 5,9 miljoen Palestijnse vluchtelingen leven. Op de Gazastrook zijn er ongeveer 12.000 personeelsleden. De middelen zijn verre van toereikend en zijn sinds de vorige grootschalige militaire operatie in Gaza afgenomen.

Gaza kent vandaag een humanitaire ramp. Het Wereldvoedselprogramma stelt dat de overgrote meerderheid van de bevolking op de strook honger lijdt, met een van de ergste hongersnoden ooit die niet het resultaat is van een natuurramp maar door een bewust ingrijpen van de mens. De toevoer van drinkwater werd in oktober reeds afgesloten. Sinds december wordt zeewater gepompt in de tunnels die Hamas zou gebruiken, wat de grond en de toevoer van drinkwater bedreigt. Het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN stelt dat slechts een derde van de bevolking nog toegang heeft tot proper drinkwater. Sinds begin november zijn alle scholen dicht. Van de zowat 700 scholen werden er 288 door UNRWA beheerd. Minstens 65 UNRWA-scholen zijn volledig verwoest door de bombardementen. 90% van alle scholen is volledig of gedeeltelijk geraakt.

De vermeende betrokkenheid van 12 UNRWA-medewerkers bij de aanslag door Hamas van 7 oktober wordt nu gebruikt om de financiering te blokkeren en zo de humanitaire ramp nog verder aan te wakkeren. Oorspronkelijk hadden de Israëlische veiligheidsdiensten het over 4 tot 12 werknemers, waaronder leerkrachten, die een rol speelden van logistieke hulp tot directe deelname aan de aanval van 7 oktober. Negen van de twaalf zijn ontslagen, een tiende kwam om het leven en van twee is de identiteit onbekend. Nog voor er sprake is van een volledig onderzoek, wordt de financiering van UNRWA gestopt.

Dit betekent concreet dat de reeds rampzalige humanitaire situatie nog erger zal worden. De hongersnood en de afwezigheid van openbare infrastructuur en diensten worden bewust opgevoerd. Extreemrechts in Israël hoopt daarmee de bevolking van Gaza uiteindelijk te verdrijven. Het extreemrechtse Vlaams Belang in België moedigt dat aan. Zo staat het voor een beleid dat zal leiden tot meer vluchtelingen. Nu al zijn Palestijnen sterk vertegenwoordigd onder de vluchtelingen die naar België komen.

Hypocrisie

Het Vlaams Belang eist dat alle financiële steun aan UNRWA wordt gestopt. Over de humanitaire ramp en de oorlogsmisdaden had het VB de afgelopen weken niets te zeggen. Na maanden komt extreemrechts nog eens met een standpunt over Gaza en het is meteen om de humanitaire ramp te versterken. Het vorige standpunt op de website van het Vlaams Belang dateert van oktober en had als titel: “Vlaams Belang pleit voor opschorting ontwikkelingshulp Palestina.”

VB’er Van Rooy eist dat de Vlaamse regering een half miljoen euro terugvordert en elke verdere steun stopzet. Volgens Van Rooy is UNRWA “geïnfiltreerd door Hamas en geïnfecteerd met het verheerlijken en steunen van jihad-terreur en met islamitisch antisemitisme.” Het VB neemt de Israëlische bewering dat 10% van de UNRWA-medewerkers sympathie hebben voor Hamas of Islamitische Jihad klakkeloos over. Het opzetten van scholen, ziekenhuizen en sociale diensten wordt door het VB omschreven als “het cultiveren van het Palestijns-Islamitisch slachtofferschap” dat het “Palestijns vluchtelingenprobleem alleen maar groter maakt.” Van Rooy doopte de Verenigde Naties om tot “Verenigde Nazi’s”, waarbij hij klaarblijkelijk de VN verwart met het VB.

De standpunten van het VB zijn bijzonder hypocriet. De aanhoudende militaire operaties, de belegering en nu de bloeddorstige staatsterreur met een vreselijke humanitaire ramp leiden tot een uitzichtloze situatie in Gaza. Dat biedt een voedingsbodem voor reactionaire groepen zoals Hamas en Islamitische Jihad. In het verleden zag de Israëlische regering in Hamas een tegengewicht voor de PLO en de opkomende zelforganisatie van Palestijnen, zoals die onder meer naar voren kwam in de Eerste Intifada. Ook het Westers imperialisme aarzelde nooit om reactionaire islamistische groeperingen te steunen als het deze dacht te kunnen gebruiken. Denk maar aan de Amerikaanse steun aan de voorlopers van de Taliban in de strijd tegen de Sovjet-bezetting van Afghanistan.

Aangezien anti-Joodse uitspraken en geschriften jarenlang een sterke aanwezigheid kenden in de kringen die vandaag het Vlaams Belang vormen, is de huidige bocht rond antisemitisme weinig geloofwaardig. De volledige top van het Vlaams Blok ging mee in het ontkennen van de Holocaust. De eerste voorzitter, Karel Dillen, vertaalde een negationistisch werk van Bardèche. VB-ondervoorzitter Roeland Raes moest in 2001 ontslag nemen nadat hij op de Nederlandse televisie zijn voorheen algemeen bekende negationistische standpunt herhaalde en dit tot controverse leidde. Hij betwistte de echtheid van het dagboek van Anne Frank, maar ook de stelselmatigheid van de jodenvervolging. Raes werd uiteindelijk veroordeeld wegens negationisme. Als het Vlaams Belang zich vandaag uitspreekt tegen antisemitisme is dat enkel omdat zijn islamofobie nog sterker is…

Wie denkt dat het VB antwoorden heeft op vluchtelingenproblemen vergist zich. Dat wordt opnieuw aangetoond met dit standpunt voor het droogleggen van de UNRWA en dus voor het verder escaleren van een humanitaire ramp, die onvermijdelijk tot een forse toename van het aantal vluchtelingen zal leiden. Terwijl links zich verzet tegen de redenen waarom mensen moeten vluchten, staat het VB zoals steeds aan de andere kant.