Sixtine Van Outryve (Coördinatie van Antifascisten in België): “Solidariteit is het sleutelwoord”

De regen viel met bakken uit de lucht toen 10.000 mensen op 16 juni door Brussel betoogden. Het ging om een antifascistisch protest met zowel jonge als oudere deelnemers. Allemaal waren ze vastbesloten om terug te vechten tegen de opkomst van rechts en extreemrechts. Na de betoging spraken we met een van de drijvende krachten achter de mobilisatie, Sixtine Van Outryve van CAB.

Interview uit maandblad De Linkse Socialist

Gefeliciteerd aan jou en de organisatoren van de CAB voor al het werk dat in deze betoging gestoken is. Hoe liep het?

“De CAB is nog jong, maar het is een groot succes dat we zoveel antifascistische initiatieven uit heel het land konden samenbrengen rond duidelijke politieke slogans die radicaal zijn, ook al wordt die term te pas en te onpas gebruikt.” 

“De oproep van de CAB voor de betoging verdedigde een reeks sociale eisen: een herverdeling van de rijkdom en een collectieve vermindering van de arbeidsduur als antwoord op werkloosheid en slechte arbeidsomstandigheden, sterke sociale zekerheid en openbare diensten tegenover de Europese besparingen die de regeringen gedwee toepassen, een eerlijke en sociale ecologische transitie, een ander migratie- en opvangbeleid en tot slot een meer inclusieve en gelijke samenleving zonder seksisme, racisme, LGBTQIA+fobie … Dit alles rond ons beste wapen, dat van de solidariteit.”

“De bescheiden maar reële successen van de antifascistische en sociale mobilisaties in de nasleep van 9 juni zijn belangrijk. Met deze acties maakten we ook duidelijk dat de groei van extreemrechts intrinsiek verbonden is met de sociale crisis veroorzaakt door het neoliberale besparingsbeleid. Om extreemrechts te bestrijden, moeten we weten waar het vandaan komt en hoe het gedijt. Antifascisme is niet alleen tegen fascisme zijn. Om effectief te zijn, moet het gebaseerd zijn op een brede visie op de samenleving die een antwoord biedt op de wanhoop die door extreemrechts wordt uitgebuit en die door tientallen jaren antisociaal beleid is gecreëerd. We hebben het recht en de plicht om het beter te doen.”

Op 15 juni was er een algemene vergadering van de CAB over prioriteiten voor de komende periode. Wat is er daar beslist?

“Er is een oproep voor een algemene vergadering van sociale bewegingen. Het idee is dat we niet alleen te maken hebben met een opkomst van extreemrechts, maar ook van de rechterzijde. De rechtse partijen staan voor asociaal beleid en normaliseren racisme. Om extreemrechts te bestrijden, moeten we ons ook tegen rechts richten. We willen een moment om de discussie te voeren over een gezamenlijke strategie van sociale bewegingen.”

“Extreemrechts kan groeien als er geen offensieve linkerzijde is. We moeten nu rond de tafel gaan zitten en een gemeenschappelijke agenda opstellen, en niet lijdzaam afwachten tot de rechtse politiek de weg nog meer vrijmaakt voor extreemrechts. Tegenover de regeringen die eraan komen, moeten we niet alleen oppositie voeren, maar ook oplossingen verdedigen die een antwoord bieden op de uitdagingen. Oplossingen die vanuit ons sociaal kamp komen, niet dat van de heersende klasse.” 

“Het sleutelwoord is solidariteit. Regeringen zullen verschillende delen van de bevolking aanvallen, zoals migranten en werklozen, maar ook de georganiseerde arbeidersklasse, vakbonden, verenigingen, politieke groeperingen… waarschijnlijk niet iedereen tegelijk. Geïsoleerd zijn we zwak, maar als we elkaars verdediging organiseren, is alles mogelijk.”

“Tot slot willen we de internationalistische dimensie versterken en banden aangaan met antifascisten en vakbonden in heel Europa. We kunnen ons niet beperken tot België. Extreemrechts probeert zich internationaal te organiseren, wij moeten dat ook doen.”

Steun de CAB ook financieel voor de organisatie van de betoging op 16 juni en toekomstige acties. Stort op rekeningnummer BE21 3770 5279 3703.