VB neemt KVHV in Gent over…

KVHV Gent heeft neo-nazi als voorzitter. Voorzitter Vandendriessche samen met VBJ-secretaris veroordeeld voor slagen en verwondingen!

Op de vergadering van het Politiek en Filosofisch Konvent (overkoepeling van erkende politieke studentenverenigingen aan de Gentse Universiteit) van 26 oktober 1999 werd op basis van een motie van de Actief Linkse Studenten (ALS) gediscussieerd over de mogelijke uitsluiting van het rechtse KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond). We waren in 1999 bijzonder geschokt toen we zagen dat KVHV-pamfletten verspreid werden door de Brugse fascist Tom Vandendriessche en dienden op die basis een motie in tot uitsluiting van het KVHV. We verloren die stemming ondanks duidelijk bewijsmateriaal. Het KVHV beweerde bij monde van toenmalig woordvoerder Jan Schenkel dat Vandendriessche niets te maken had met zijn organisatie.

Vandaag is Tom Vandendriesschie voorzitter van het Gentse KVHV! Nogal vreemd voor iemand van wie tot voor kort steevast beweerd werd door KVHV-woordvoerders dat hij niets met hun studentenclub te maken had… Het is duidelijk dat die woordvoerders zich alvast bezondigd hebben aan het doelbewust liegen over hun werking en de betrokkenheid van een fascist als Vandendriessche daarbij.

Aangezien de betrokkenheid van Vandendriessche nu nog moeilijk kan ontkend worden (hij stelt zichzelf als voorzitter voor in het KVHV-ledenblad ‘Ons Nieuw Verbond’ en wordt ook op de site van Studiant vermeld als praeses van het KVHV) dient de ALS opnieuw een motie in voor de uitsluiting van het KVHV.

Vandendriessche was als scholier actief in het NJSV (Nationalistisch Jongstudentenverbond) op het ogenblik dat het NJSV gekend stond om haar gewelddadig en racistisch karakter. Onder het bewind van NJSV-voorzitter Vandendriessche kwam er bijvoorbeeld een parlementaire vraag over het racistisch karakter van die organisatie. In hun tijdschrift werd neerbuigend gedaan over Joden, migranten, homo’s, linksen,… Er stonden zelfs regelrechte bedreigingen in tegenover Brugse Blokbuster-leden. Het Brugse NJSV liet zich ook in de praktijk van haar gewelddadige kant zien. Een linkse actie tegen de rol van Shell in Nigeria werd aangevallen door een commando van het NJSV waarbij die de actie uit elkaar sloegen. Eén Blokbuster-lid werd daarbij gewond na een karate-trap van NJSV-kopstuk Jeroen Mol. Diezelfde Mol had eerder geprobeerd in Blokbuster te infiltreren en bleek een specialist te zijn in het verzinnen van aanslagen op zijn persoon. Zijn meesterwerk was alvast een bomaanslag op zichzelf waarbij hij hoopte Militant Links (nu de Linkse Socialistische Partij) en Blokbuster te kunnen beschuldigen. Mol is een erg gevaarlijk figuur, maar tevens ook niet de meest snuggere. Bij het plegen van die bomaanslag vergat hij om de restjes van de touwtjes die hij gebruikt had om een granaat te bevestigen aan zijn deur weg te gooien waardoor die al vrij vlug in zijn broekzakken werden teruggevonden onmiddellijk na de ‘aanslag’.

De evoluties in het NJSV onder voorzitterschap van Vandendriessche haalden teveel negatieve media-aandacht voor het Blok waardoor voorzitter Vanhecke verklaarde dat hij “niet meer akkoord gaat met de recente evolutie van het NJSV”. Maar toen het Brugsch Handelsblad NJSV-praeses Tom Vandendriessche contacteerde verklaarde diens moeder: “Voor het NJSV moet je bij Frank Vanhecke zijn. Die houdt toch alle touwtjes stevig in handen.” Bovendien bevestigde een getuige dat de NJSV-praeses overleg pleegde op het VB-sekretariaat aan de Potterierei naar aanleiding van een klacht van het Centrum voor Racismebestrijding tegen het NJSV. Vandendriessche ontkende dat Mol lid was van het NJSV, wat nochtans beweerd werd door toenmalig VB-gemeenteraadslid Lucien Decoorne, die als lokaal Blok-kopstuk blijkbaar een goed zicht had op de ledenlijst van het NJSV… Het werd ook in de media nog maar eens duidelijk hoe nauw het NJSV en het VB met elkaar verweven waren.

Ook toen Vandendriessche in Gent kwam studeren liet hij zich al vlug opmerken. Het NSV was hem niet radicaal genoeg waardoor hij zich inschakelde in een korstondig bestaande organisatie onder de naam ‘Vlaamse Studentenbond’ (VSB). Die schilderden Gent vol met keltische kruizen en racistische slogans.

Vanaf 1999 dook Vandendriessche op in de middens van het KVHV. Daar versterkte hij de extreem-rechtse fractie onder leiding van een voormalige Vlaams Blok Jongere, Tom Laloo. Die lag ook onder vuur in het PFK toen de ALS bekend maakte dat hij als voormalig VBJ’er o.a. gesproken had op een vormingsdag voor jonge kaders van het Vlaams Blok.

Ook in Gent kon Vandendriessche het geweld niet laten. Onlangs werd hij samen met de nationale secretaris van de Vlaams Blok Jongeren, Tanguy Veys, veroordeeld wegens slagen en verwondingen. In ‘Het Belang van Limburg’ verscheen volgend stukje: “De Gentse correctionele rechtbank veroordeelde voormalig Vlaams Blok-gemeenteraadslid en provincieraadslid Tanguy Veys tot een effectieve celstraf van twee maanden voor slagen en verwondingen. Zijn kompaan Tom V. kreeg één maand effectief. Beiden moeten ook een boete van 15.000 frank (372 euro) betalen.”

Tanguy Veys is een belangrijk figuur in de nationale leiding van de Vlaams Blok Jongeren en is voorzitter van VBJ-Gent. Tot 2000 was hij gemeenteraadslid en nu zit hij in de provincieraad. Hij speelt een centrale rol in het Gentse Vlaams Blok en was geregeld betrokken bij gewelddadige acties. Tanguy is nu veroordeeld omdat hij aan resto Overpoort twee linkse studenten aanviel.

Aan de Overpoort werd een groep Vlaams Blokkers geconfronteerd met antifascisten die met een vuilzak post vatten en iedereen vroegen de Blok-pamfletten weg te gooien. Tanguy werd kwaad en begon samen met z’n kompaan, Tom Vandendriessche, de antifascisten aan te vallen. Een student werd daarbij de trap afgesleurd en diende uiteraard klacht in. Voor de eerste keer leidde dit effectief tot een veroordeling. Deze veroordeling van Tanguy Veys en Tom Vandendriesche is belangrijk omdat het aantoont hoe het Blok het geweld niet schuwt en hoe het fascistisch geweld rechtstreeks gelinkt is aan de leiding van die partij.

Inhoudelijk is Vandendriessche nog steeds voorstander van de “harde lijn”. In het KVHV-blad ‘Ons Nieuw Verbond’ (herfst 2001) roept Vandendriessche op tot de vorming van een “jonge Vlaamse elite” en laat hij zich positief uit over de “nationaal-revolutionairen” van de ‘Nationalisten tegen Globalisering’. Het is dan ook geen toeval dat de lezersrubriek in datzelfde blad kon rekenen op een bijdrage van Hendrik Noordhoek, een notoire Nederlandse fascist die actief is in o.a. CP ’86 en nauwe banden onderhoudt met de Vlaamse Jongeren Mechelen. Het is daarnaast ook geen toeval dat de woordvoerder van de ‘Nationalisten tegen Globalisering’, Alain Quataert die tevens voorzitter is van VBJ-Brugge, eind 2001 twee maal kwam spreken voor het KVHV (zo blijkt toch uit het jaarverslag dat het KVHV ingediend heeft bij het PFK). Deze groep neo-nazi’s (lees ons artikel hirover) zijn blijkbaar graag geziene gasten in het huidige KVHV!

Het KVHV-voorzitterschap van Vandendriessche toont aan hoe het Vlaams Blok gebruik maakt van het KVHV om via die weg haar jonge kaders op te leiden. Jarenlang heeft het Blok enkel gekozen voor het NSV als haar vertegenwoordiging onder studenten. Het Gentse NSV is echter niet direct een dynamische organisatie, waardoor nu blijkbaar ook op andere paarden gewed wordt. Het KVHV is daarbij het belangrijkste instrument van de Blok-leiding. Het kan moeilijk anders dan dat er overleg geweest is met de Blok-leiding over de te volgen strategie met het KVHV. De huidige voorzitter van die organisatie is immers ook actief als Vlaams Blok Jongere (waarom zou hij anders VBJ-pamfletten verspreiden aan de resto’s van de RUG?). Het KVHV-voorzitterschap van Vandendriessche wijst er bovendien op dat de greep van het Blok op deze organisatie erg stevig is.

Wij eisen de onmiddellijke verwijdering van het KVHV als erkende studentenorganisatie aan de RUG en zullen met de Actief Linkse Studenten daartoe stappen ondernemen. Daarnaast zullen we ons protest tegen extreem-rechts klaar en duidelijk op straat laten blijken in de anti-NSV betoging van 7 maart. Contacteer ons om hieraan mee te werken!

Geert Cool

 

  

Een reactie achterlaten