Waarom betogen tegen de NSV?

Op 7 maart betogen we tegen de jaarlijkse optocht van de NSV’ers aangevuld met een aantal opgevorderde partijsoldaten (lees: betaald personeel) van het Vlaams Blok. Enkele argumenten om te bouwen aan een sterke betoging.
Met de campagne voor de vorige anti-NSV betoging in Gent slaagden we erin om onder een brede laag van studenten de geweld–dadige aard van het NSV duidelijk te maken. Dit zorgde voor een isolement van het NSV waarbij zelfs het Vlaams Blok er haar handen deels van afhield. Resultaat van de sterke anti-NSV campagne: voor het eerst in jaren kregen de fascisten geen 400 medestanders op de been maar slechts 100. De tegenbetoging was tien keer zo sterk, wat direct een eindpunt betekende van een reeks aanvallen op linkse activisten.

 Sindsdien is het NSV in Gent deze slag nooit meer echt te boven gekomen en is het tot op vandaag een weinig dynamische organisatie zonder steun onder de studenten. Wil je dat ook zo houden?

Met een campagne tegen de NSV-betoging willen we duidelijk maken waar het Blok voor staat. In een controversiële editie van het tijdschrift Verbondsberichten van de Gentse NSV lazen we in 1997 nog: “Een neger die opgegroeid is in de jungle van Afrika, die z’n eigen oorlellen uittrekt tot op de grond, die z’n eigen haar insmeert met koedrek (…) kan getraind worden om onze blanke gebruiken over te nemen, doch deze zal op intellectueel gebied nooit voldoen aan onze standaard daar onder andere zijn herseninhoud nu eenmaal kleiner is.” Aanvaarden we zo’n standpunt? Of zullen we er klaar en duidelijk actie tegen voeren?

Een campagne tegen een optocht van Vlaams Blokkers mag zich niet beperken tot een louter verwerpen van het Blok. Het kan een belangrijk moment zijn om met een positieve boodschap naar voor te komen, met name de noodzaak van een echte oppositie tegen het rechtse beleid. Met de antiglobaliseringsbeweging moeten we concrete thema’s opnemen zoals werkloosheid, woningnood, flexibilisering,…

Kortom een actieve anti-kapitalistische oppositie voeren waardoor meteen ook een alternatief kan geboden worden op het passief verzet waar het Blok een uitdrukking van is.

De discussie over de anti-NSV betoging komt op een ogenblik dat de burgerij allerhande taktieken uitprobeert om het Blok te stoppen. Vlak na de Sauwens-affaire kon je geen krant openen zonder een ontmaskerend artikel over het Blok. Vandaag wordt gekozen voor de taktiek van het “negeren” en “doodzwijgen”. Intussen wordt het rechtse beleid dat de groei van het Blok mogelijk maakt rustig verder gezet.

Welk soort actie willen we?

De burgerlijke druk om het Blok dood te zwijgen heeft blijkbaar een impact op een aantal organisaties en individuen (waaronder de N-VA studenten, SJW,…) die een eenheidscomité opgericht hebben onder de naam ‘United Colours Committee’. Dat comité wil zich op 7 maart beperken tot een openluchtfuif en het decoreren van de vertrekplaats van de fascistische betoging met bloemen. Daarbij wil het comité in haar materiaal iedere verwijzing naar de NSV-betoging vermijden. Bij die fuif zou er bovendien een verbod op politiek materiaal zijn, wellicht als onderdeel van het platform over “vrede en verdraagzaamheid”. Politiek materiaal zou negatief overkomen op een ogenblik dat het comité met een fuif toont aan de Gentenaars dat er een alternatief zou zijn… Alsof een fuif volstaat als antwoord op de groei van het Blok.

Daarnaast stellen we ons vragen over het platform van dit comité. Met hun fuif eisen ze o.a.: “Het United Colours Committee roept de internationale gemeenschap dringend op om zo snel mogelijk tussen te komen in alle gewapende conflicten.” Net zoals in Bosnië, Somalië, Oost-Timor,…? En wat is dan de boodschap naar de Blok-kiezers toe? Hoe zorgen we ervoor dat de NSV’ers niet zomaar de stad volledig kunnen inpalmen?

Terwijl we natuurlijk niet tegen een fuif voor verdraagzaamheid zijn, denken we dat dit initiatief niet volstaat als antwoord. Wij willen ook de discussie aangaan over hoe we het Blok effectief kunnen stoppen en hoe we hun kiezers kunnen betrekken in een echte oppositie. Dat zullen we niet doen door aan te tonen dat wij ons kunnen amuseren op een fuif, maar door een politiek programma te ontwikkelen en campagnes te organiseren rond concrete strijdpunten. Met de anti-NSV betoging willen we daarenboven ervoor zorgen dat de NSV niet de volledige stad kan inpalmen.

Geert Cool

 

  

Een reactie achterlaten