Aalst: Turkse man neergeschoten tijdens politiecontrole

Ceylan Ardiçlar, arbeider en vader van 3 kinderen werd zaterdag 17 juni omstreeks 2.30 neergeschoten door een agent. De media en de politie verklaarden dat de man dronken was en tijdens een alcoholcontrole op de vlucht sloeg. Een agent achtervolgde hem en schoot hem daarbij “per ongeluk” neer. Ceylan werd getroffen in de rug en overleed op 24 juni in het OLV ziekenhuis te Aalst.

Deze uiterst agressieve daad zorgde reeds voor veel ophef bij de Turkse gemeenschap te Aalst. De familie van de man verklaarde dat er racistische motieven in het spel waren. Een familielid van het slachtoffer verklaarde dat Ceylan hoorde hoe een van de agenten een racistische opmerking maakte. Vervolgens weigerde Ceylan nog verder met deze man te praten. Hij was bereid een alcoholtest te ondergaan maar wou niet meer omgaan met de bewuste agent. Hij stapte weg en vervolgens werd hij neergeschoten. De politie en het gerecht ontkennen tot op de dag van vandaag dat er racisme in het spel was. Volgens hen blijkt het om “een spijtige vergissing te gaan” De agent kan in fout zijn geweest en zal indien dit het geval blijkt ook worden gestraft. De vraag is alleen: wanneer zal dit onderzoek kenbaar worden gemaakt en wat zal de straf inhouden?

Bovendien zijn er vele vragen: waarom schieten 2 agenten een dronken man die gewoon wegloopt in de rug? Hoe kan men van een” ongeluk” spreken als men 1) de veiligheid op een pistool moet uitschakelen én 2) de trekker overhalen wil men ook maar één schot lossen ? En dit zijn dan de zgn “professionele ordehandhavers” die via ons belastingsgeld de “veiligheid” moeten verzekeren ?

Onder de Turkse jeugd te Aalst was het ongenoegen bijzonder kenbaar: vele jongeren wilden een betoging organiseren om de situatie aan te klagen. Het ergst van al is dat de familie geen enkele vorm van excuses of medeleven heeft gekregen, ook niet van het stadsbestuur. Opmerkelijk is ook het feit dat Ceylan een blanco strafblad had. Maar verschillende SP.a’ers probeerden de gemoederen te bedaren om de situatie niet uit de hand te laten lopen. De angst voor rellen was immers groot. De dagen na de moord was er echter totaal geen sprake van rellen. De familie kreeg veel steunbetuigingen van buurtbewoners. Er werden bloemen neergelegd op de plaats waar Ceylan was neergeschoten.

Ondertussen werd ook het comité “Hand in Hand” terug opgericht te Aalst. In dit comité zitten verschillende mensen en organisaties die samen met de Turkse gemeenschap werken aan een betoging die in september zal plaatsvinden. De dag voor de herdenking werd het comité ontboden bij de politie. Niet alleen om praktische afspraken te regelen maar ook om te garanderen dat er een eigen ordedienst zou zijn waarvan 10 namen gevraagd werden. De burgemeester vreesde rellen. Op zich niet abnormaal dat ze namen van verantwoordelijken vragen maar tegelijk trachtten ze zo een duidelijk beeld te krijgen over de beweging. Anderzijds beloofde de burgemeester wel om geen politieagenten in uniform ter plaatse te hebben om de deelnemers aan de herdenking niet te provoceren. Dit neemt niet weg dat de burgemeester en de commisaris bijzonder verveeld zitten met het incident en eigenlijk liever alle kritiek, vragen, acties … in de kiem willen smoren.

De herdenkingsplechtigheid verliep sereen. Er waren een 80-tal aanwezigen waaronder mensen van GROEN! , ABVV, VZW Vredeshuis , PVDA en .. agenten in burger !

Ook LSP Aalst/Blokbuster was met een delegatie aanwezig. Opvallend was de aanwezigheid van een SP.a schepen en enkele SP.a gemeenteraadsleden. De SP.a is in Aalst immers verdeeld over deze kwestie. Bepaalde SP.a’ers spraken zich eerder uiterst negatief uit over de herdenking en een mogelijke betoging. Het is dan ook onder druk van het Comité Hand in Hand, de publieke opinie maar vooral de naderende gemeenteraadsverkiezingen dat bepaalde sociaal-democraten wél besloten zichzelf eens te laten zien. In ieder geval: de verontwaardiging bij de aanwezigen ivm de houding van stadsbestuur en politie was goed te merken. Burgemeester De Maght die de dag daarvoor op het commisariaat de bevelen uitdeelde was natuurlijk nergens te bespeuren …

Jef De Loof hield een korte toespraak waarin hij namens de aanwezigen medeleven betuigde aan de familie en zich uitsprak tegen zinloos en buitensporig geweld dat ook in Aalst had plaatsgevonden. Het bleef bij een korte speech waarin helaas geen enkele maatschappelijke kritiek of uitspraak tegen de houding van het stadsbestuur en de politie was te vinden.

Dit is jammer want zelfs de burgerlijke pers liet zich op dat vlak niet onbetuigd: In de Standaard schreef Walter Zinzen onlangs een opiniestuk met de titel “2 maten, 2 gewichten” waarin hij zich uitsprak tegen de manier waarop de media en de publieke opinie op dit geval van “zinloos geweld” reageren.

Hij schreef: “De reacties op de dood van de Aalstenaar zijn heel wat laconieker. Het parket deelt koeltjes mee dat een ,,onderzoek” zal worden ingesteld, maar dat alles wijst op een ,,ongeluk”. Over betere controle op het gebruik van vuurwapens door de ordediensten rept geen mens. Over wangedrag van de politie al helemaal niet …Zover zijn we nu al gekomen: dat misdaden bekeken worden in het licht van de etniciteit van zowel de daders als de slachtoffers”

We kunnen dit onderschrijven maar zeggen tevens dat dit voorval het resultaat is van een racisme dat door toedoen van de economische crisis en het falen van de burgerlijke partijen een onderdeel is geworden van onze maatschappij. Enkel een sterke socialistische oppositie tegen het rechts beleid kan hierin op zowel korte als lange termijn verandering brengen. Ten slotte werden bloemen neergelegd aan het standbeeld van Priester Daens dat vlakbij is. Hiermee wou men naast een laatste hulde aan Ceylan ook oproepen tot meer verdraagzaamheid en solidariteit. Ook Blokbuster nam hieraan deel. We legden een boeket rozen neer met een sticker.

Het is voorlopig afwachten wat er nu precies in september zal gebeuren maar Blokbuster in Aalst volgt de zaak op en zal ook aan de betoging deelnemen. We zullen niet tolereren dat deze zaak in de doofpot word gestopt of dat betogingen, acties, kritiek … onder de noemer “verstoring van de openbare orde” de kop in worden gedrukt.

Een reactie achterlaten