Roeland Raes opmerkelijk eerlijk over verhouding van Vlaams Belang tot neo-nazistische groepen…

Voormalig VB-ondervoorzitter Roeland Raes heeft een probleem dat vreemd is voor extreem-rechtse politici. Zijn probleem is namelijk dat hij soms wat té eerlijk is. Dat bezorgde hem reeds heel wat problemen in 2001 toen hij na een uitspraak waarin hij de omvang van de holocaust in twijfel trok, afstand moest nemen van zijn publieke functies namens het Vlaams Blok. Vandaag is Roeland Raes opmerkelijk eerlijk over de verhouding van het VB tot neo-nazistische groepen zoals BBET.

Roeland Raes werd afgelopen weekend door De Standaard gevraagd naar een reactie op de arrestaties in kringen van BBET. Raes bevestigde dat het VB afstand neemt van een organisatie zoals BBET, maar niet noodzakelijk van “radicale groepen”. Wel moet het VB voorzichtiger zijn dan pakweg eind jaren 1970, zo stelt Raes.

“In de jaren zeventig bestonden minder taboes over krasse taal of reminiscenties aan de jaren dertig en veertig. De maatregelen tegen ons waren toen niet zo uitgesproken en vastberaden.” Dit is een opvallende positie. Waarom gaat Roeland Raes ervan uit dat herinneringen aan de jaren 1930 en 1940 zo sterk verbonden zijn met het VB (“ons”)?

Maar in essentie stelt Raes dat de electorale groei van het VB ook heeft geleid tot meer aandacht voor deze partij waardoor ze voorzichtiger moet zijn. Ook naar de eigen kiezers en zelfs de leden toe. “Rechts van het Belang is politiek niet mogelijk. Wij onthouden ons van stellingnamen die een kleine minderheid van onze leden aantrekkelijk vindt, maar die ons afremmen.” Dat is de reden waarom openlijke neo-nazistische opvattingen niet gesteund worden door de partijleiding, ook al erkent Roeland Raes dat een minderheid van VB-leden dergelijke standpunten “aantrekkelijk” vindt.

De reden waarom het VB voorzichtiger geworden is, heeft niet zo zeer te maken met een inhoudelijke koerswijziging van de partij. Raes: “Het Belang heeft een paar processen moeten trotseren. Het was de bedoeling om ons monddood te maken. Vandaar dat we voorzichtiger zijn geworden en zeker niet meegaan in het blind avonturisme van die mensen.”

Roeland Raes stelt dat het VB wel geen afstand neemt van “radicale groepen”, enkel van “groepen waar we geen gezag over hebben, die gratuite uitspraken doen over wat ze allemaal gaan doen, dingen die wij niet wensen”. “Radicale opvattingen” vormen dus geen probleem, op voorwaarde dat deze niet al te publiekelijk bekend worden. Het is opvallend dat Raes hiermee vrij expliciet erkent dat er in het VB leden met neo-nazistische opvattingen zijn en dat de partij daar op zich geen probleem mee heeft, tenzij er teveel uitspraken over worden gedaan…

Roeland Raes zelf stelde meermaals dat hij twijfelt aan de holocaust. Dat bezorgde hem heel wat problemen toen hij dit zei op de Nederlandse televisie. Hij kreeg een proces wegens negationisme aan zijn been waarbij hij werd verdedigd door advocaat Piet Noë (die het nu opneemt voor een aantal BBET-verdachten). Raes moest afstand nemen van publieke functies namens de partij (ondervoorzitter, senator, lid van de Raad van Bestuur van de Gentse universiteit,…), maar hij bleef een actieve rol spelen in de partij. Op 8 oktober staat hij opnieuw op de lijst van het VB in Lovendegem.

Het probleem dat Raes heeft met de neo-nazi’s van BBET is niet zozeer inhoudelijk. Neen: “We voelen er niets voor om met die mensen verbonden te worden. We hebben ze niet in de hand, ze volgen de partijlijn niet, ze brengen ons politiek niets bij.”

Roeland Raes is met deze standpunten opmerkelijk eerlijk en hij gaat heel wat verder dan de mediagerichte verklaringen van de partijleiding over de “bietekwieten” van Blood&Honour. Neo-nazi’s zijn volgens Raes geen probleem in het VB, op voorwaarde dat het niet te algemeen geweten is. VB-kandidaten zoals voormalig VMO-kopstuk Roger Spinnewyn kunnen dat wellicht bevestigen uit eigen ervaring.Roeland Raes kreeg in 2000-2001 te maken met massaal studentenverzet toen hij werd aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van de Gentse universiteit. Op basis van een campagne waarin ook onze leden erg actief waren, verdween Raes uiteindelijk uit de raad! Hierboven zie je Raes nadat hij op een alternatieve wijze een slagroomtaart wou verorberen…

Een reactie achterlaten