Blood&Honour werd in Vlaanderen begin jaren 1990 opgezet door kaderleden van het Vlaams Blok

Midden jaren 1990 werden de eerste activiteiten van Blood&Honour in België waargenomen. Dit leidde zelfs tot een reeks parlementaire vragen in de Senaat. Bert Anciaux vroeg onder meer waarom niet werd opgetreden tegen de neo-nazistische verzendingsdienst Excalibur dat het materiaal van Blood&Honour hier verspreidde. De verantwoordelijke van Excalibur, voorheen jongerenvoorzitter van het VB in Brugge, organiseerde mee de eerste optredens van Blood&Honour in Vlaanderen in 1994. Samen met een VB-verantwoordelijke uit Roeselare werd in 1991 de Leibstandarte A. Hitler (LAH) opgezet wiens jaarlijkse Hitler-herdenking nadien door Blood&Honour werd verdergezet.

Frank Vanhecke van het Vlaams Belang haalde naar aanleiding van de heisa rond BBET en de wapenvondsten bij neo-nazi’s meermaals uit naar de “bietekwieten” van Blood&Honour. Nochtans was het in zijn eigen partij-afdeling dat de eerste stappen werden gezet om die organisatie ook in Vlaanderen op te zetten. Meer zelfs, het was zijn eigen jongerenverantwoordelijke in Brugge die er een grote verantwoordelijkheid voor draagt.

In de media verscheen er in 1994 een onopvallend klein artikel over rellen na een optreden met skinheadgroepen in Oudenburg (vlakbij Brugge). Eén van de opgepakten was Yannick P uit Brugge, de toenmalige jongerenverantwoordelijke van het Vlaams Blok in Brugge. Het optreden was wellicht één van de eerste wapenfeiten van Blood&Honour in België. Het was pas kort nadien dat Yannick P uit het VB stapte uit onvrede met het feit dat figuren die veel minder opofferingen deden voor de partij toch gemakkelijker postjes kregen toebedeeld door Vanhecke. Meer bepaald had Yannick P het niet begrepen op Yves Buysse.

Yannick P nam deel aan verschillende activiteiten van Blood&Honour in Engeland en verspreidde het materiaal van die organisatie via zijn postorderbedrijf Excalibur dat van zichzelf beweerde het grootste neo-nazi postorderbedrijf van Europa te zijn. Tevens dook Yannick P op in de middens van het Odal Actiecomité, de poging tot opvolging van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) en de voorloper van een actieve kern van Blood&Honour in Vlaanderen.

Op 28 februari 1996 stelde Bert Anciaux een parlementaire vraag in de Senaat over de activiteiten van Excalibur. Hij stelde onder meer: “Op een bestelformulier van de verzenddienst Excalibur konden we lezen dat Excalibur zichzelf omschrijft als de enige nationaal-socialistische propaganda-verzenddienst in Vlaanderen. Op dit bestelformulier treft men eveneens het nieuwe materiaal aan dat door deze dienst wordt aangeboden. Naast onder andere een « SS Liederboek » kan men ook een video kopen van Ian Stuart. Ian Stuart is de vorig jaar overleden zanger van de bekendste Engelse skinheadgroep « Screwdriver ». (…) Is de geachte minister op de hoogte van het bestaan van dergelijke nationaal-socialistische verzenddiensten ? Welke andere « producten » biedt deze nationaal-socialistische organisatie nog aan ? In welke mate worden de activiteiten van de zogenaamde « postbussen » gecontroleerd door het gerecht ? Acht de geachte minister het toelaatbaar dat dergelijke nationaal-socialistische propaganda wordt verspreid ? Welke maatregelen gaat de geachte minister ondernemen om de werking van deze verzenddienst te stoppen ? Welke maatregelen zal de geachte minister ondernemen om een zicht te krijgen op dergelijke handel die in extreem-rechtse middens zeker bestaat ?”

Ian Stuart en Screwdriver lagen aan de basis van Blood&Honour. Op een concert in 1994 in Londen werd Yannick P opgepakt.

De minister van justitie (Stefaan De Clerck) antwoordde op de vraag van Anciaux onder meer: “Op basis van de door mijn diensten reeds ingewonnen informatie blijkt dat « Excalibur » een publicatie betreft die uitgegeven wordt door een neo-nazistische werkgroep uit West-Vlaanderen « Leibstandarte A. Hitler » (LAH), naar de buitenwereld toe ook genoemd « Leergangen algemene historiek » (LAH). Deze groep met een beperkt aantal leden, doch meerdere sympathisanten, bestaat sedert einde 1991, en wil het nationaal-socialistisch gedachtegoed levendig houden en verspreiden. Zekere leden en bestuursleden zijn tevens lid of mandataris van het Vlaams Blok in de regio. LAH organiseert praktisch elk jaar een A. Hitlerherdenking in gesloten kring.”

Het VB zat verveeld met de verwijzing naar haar partij en wist heel goed dat Yannick  inmiddels de partij had verlaten om de VNP (Vlaams Nationalistische Partij) op te zetten, een initiatief dat weinig succes kende. Roeland Raes maakte van dat feit gebruik om in augustus 1996 een bijkomende vraag te stellen aan de minister van justitie: “Op welke informatie hij zich baseert om te beweren dat Vlaams Blok-mandatarissen zouden betrekking hebben met de groep « LAH »; Welke mandatarissen in het antwoord bedoeld worden.”

De minister antwoordde: “De Staatsveiligheid heeft inderdaad kunnen vaststellen dat bepaalde LAH-leden ook lid zijn van het Vlaams Blok, die verantwoordelijke plaatsen op het locale niveau bekleden.” Maar namen noemen, deed hij niet. “Het is de Veiligheid van de Staat niet toegelaten de naam van personen, die zijn aandacht hebben getrokken, bekend te maken.” Kort voordien (mei 1996) was ook A. Horrie verdwenen als verantwoordelijke voor het Vlaams Blok in Roeselare. Ook Horrie lag mee aan de basis van de Leibstandarte A. Hitler.

Op 7 februari 1997 kwam er een nieuwe vraag van Bert Anciaux. Hij stelde onder meer: “Excalibur stelt zich zeer « internationalistisch » op. Dit kan men onder andere merken aan het gegeven dat bijvoorbeeld in de Amerikaanse en Engelse uitgave van het « Blood and Honour »-netwerk, die allerlei nazi-organisaties met illegale activiteiten groepeert, advertenties aantreft van Excalibur. Ook met het in England door het gerecht vervolgde Combat 18 (C18) zijn er zeer nauwe banden. (…) Omdat C18 in Engeland door het gerecht zeer streng vervolgd wordt heeft C18 een aantal van haar illegale en misdadige activiteiten van Engeland overgebracht naar Excalibur in België omdat hier niet wordt opgetreden tegen hen. Op mijn persconferentie heb ik aangetoond door middel van een publicatie van Excalibur in « The Stormer » dat deze Brugse skinheadorganisatie diensten verleent aan C18 om inlichtingen te verzamelen over haar politieke tegenstrevers. In ons land wordt blijkbaar niet opgetreden door het gerecht alhoewel C18 reeds in het verleden verscheidene pogingen tot liquidatie van politieke tegenstanders heeft ondernomen. (…)”.

Anciaux verwees tevens naar een publicatie van het Engelse magazine Searchlight waarin vermeld stond dat in België niet wordt opgetreden tegen Yannick P, ondanks het feit dat hij slechts op borgtocht vrij kwam na rellen bij een optreden van Combat 18 in Becontree, Londen, in 1994. In hetzelfde jaar organiseerde hij een gelijkaardig skinheadfestival in Oudenburg met zo’n 300 aanwezigen, waarbij opnieuw werd gevochten.

Ook stelde Anciaux in februari 1997 een nieuwe vraag over het NJSV in Brugge (Nationalistisch Jongstudentenverbond). Die organisatie was gevestigd op het adres van het regionaal secretariaat van het VB. Anciaux vroeg de minister waarom niet werd opgetreden tegen het NJSV en wat de banden waren met het VB. De minister erkende dat er vijf dossiers in onderzoek waren wegens inbreuken en gewelddaden. Onder meer was er een onderzoek naar een gewelddadige aanval op een actie van LSP, dat toen nog Militant Links noemde. Uit het antwoord van minister Declerck: “Op 16 november 1996 vielen te Brugge een twintigtal extreem-rechtse jongeren onder leiding van een NJSV-verantwoordelijke het plaatselijk anti-Shell comité aan. Dit comité protesteerde tegen de Shell-onderdrukking van de Nigeriaanse bevolking en bestond uit leden van de Brugse cel van de trotskistische organisatie « Militant Links ».” De minister stelde tevens: “In het recente verleden werden Vlaams Blok-militanten regelmatig opgemerkt op activiteiten georganiseerd door het NJSV, onder andere betogingen en spreekbeurten.”

Toen Blokbuster het initiatief nam om een betoging te organiseren tegen fascistisch geweld, kwamen er ook tegenreacties. Onder meer Bert Eriksson van de vroegere VMO was bij de tegenbetogers, net als een aantal skinheads en figuren die mee aan de basis van Blood&Honour lagen.

Volgens verschillende insiders zou Yannick P vandaag niet meer actief deelnemen aan de werking van Blood&Honour, ook al was hij één van de oprichters ervan. Wel houdt Yannick P nog steeds zijn skinheadwinkel open in Brugge (Hitshop) vlakbij het café De Kastelein dat in opspraak kwam omwille van het racistische geweld dat in mei plaatsvond door bezoekers van het café.

Uit de parlementaire vragen en de antwoorden van de minister blijkt dat reeds in 1996-97 heel wat informatie bekend was over de activiteiten van de groep die aan de basis lag van Blood&Honour. Het gewelddadig karakter van de groep en de neo-nazistische activiteiten waren reeds bekend. Er waren verschillende incidenten met geweld, waaronder een granaataanslag in januari 1997. Toch is nadien zo’n 10 jaar gewacht vooraleer werd opgetreden tegen neo-nazistische kringen. Bovendien lijkt het erop dat Blood&Honour Midgard ongemoeid wordt gelaten.

Een andere opvallende vaststelling is dat de minister van justitie in 1996-97 stelde dat in deze neo-nazistische organisaties verschillende kaderleden van het VB actief waren, onder meer in de Leibstandarte Adolf Hitler (LAH) dat ieder jaar een Hitler-herdenking organiseerde. Die traditie werd voortgezet door Blood&Honour Midgard.

10 jaar na deze parlementaire discussies, moeten we ons de vraag stellen waarom er zo lang niet is opgetreden tegen neo-nazistische activiteiten. Daarnaast wordt het duidelijk dat het VB hypocriet is als het zich vandaag in harde woorden uitspreekt tegen Blood&Honour. De origine van deze groepering in België ligt immers bij figuren die kaderlid waren van het Vlaams Blok en dat in het Brugge van Vanhecke… Uiteraard moet het VB zich distantiëren van Blood&Honour en andere neo-nazi’s. Tegenover een breed kiespubliek is het immers niet nuttig om banden te hebben met marginale opvattingen en methoden.

> De parlementaire vragen en antwoorden zijn allemaal online beschikbaar op de website van de Senaat. http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/List&ID=203000&ACTIE=Z&LEG=0&LANG=nl

Een reactie achterlaten