NSV haalt Nederlandse neo-nazi naar Hasselt voor toespraak

Op 24 april houdt de Hasseltse afdeling van NSV (de studentenclub van het Vlaams Belang) een bijeenkomst met een discussie over “Nationalisme & de Beweging in Nederland”. Nu blijkt dat de inleider van dienst een gekende neo-nazi uit Nederland is: Tim Mudde, ook wel bekend van de nazi-groep Brigade M. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Thierry Vanroy die zelf meermaals zijn sympathie voor het nazisme naar voor bracht.

Thierry Vanroy is de voorzitter (“praeses”) van NSV-Hasselt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was hij kandidaat voor het Vlaams Belang. In een niet zo ver verleden liet hij zich echter vooral opmerkingen door pro-nazistische uitspraken op tal van internetfora. Hij schreef onder meer dat hij hoopte dat een “fascisten vuist” het zal overnemen eens de “chaos van de democratie ineenstuikt”. Ook liet hij zich positief uit over Blood&Honour.

Eén van de groepen die wel eens ging spelen op bijeenkomsten van Blood&Honour was Brigade M rond Tim Mudde, een gekend neo-nazistisch kopstuk in Nederland. De M in “Brigade M” verwees overigens in eerste instantie naar Anton Mussert, een Nederlandse collaborateur en nazi-sympathisant in WO2. De 42-jarige Mudde heeft er al een uitgebreid parkoers opzitten in radicaal-rechtse kringen. Zo was hij onder meer lid van CP’86 en was hij aawnezig op een door Constant Kusters georganiseerd Nationalistisch Jongerentreffen in 1993 waarbij het tot zware vechtpartijen kwam en waarbij een gekleurde man in elkaar werd geslagen.

Vanaf midden jaren 1990 concentreert Mudde zijn activiteiten eerder bij Voorpost. Die groep is zowel in Vlaanderen als Nederland actief en wordt in ons land geleid door figuren die allen bij het Vlaams Belang betrokken zijn. Actieleider Luc Vermeulen werkt voor de partij en zowat alle verantwoordelijken in Voorpost zijn VB’ers. De groep krijgt ook steun van een aantal VB-parlementsleden. Ortwin Depoortere trok bijvoorbeeld naar Nederland om er een toespraak te houden namens Voorpost op een bijeenkomst van Voorpost-Nederland.

Tegelijk was Mudde nog steeds actief met zijn band “Brigade M” dat meermaals optrad bij Blood&Honour en dat zelf ook “nationaal-revolutionaire” standpunten innam. Officieel distantieert Mudde zich van het nazisme, maar tegelijk brengt Brigade M in haar song “50.000 helden” hulde aan de SS. Tim Mudde zou naar verluidt overigens zijn eigen huwelijk speciaal hebben laten plaatsvinden op 20 april omdat dit de geboortedag van Adolf Hitler was…

Het bekendste nummer van Brigade M is “eigen volk eerst”. Dat klinkt bekend en de inhoud ervan is eveneens ondubbelzinnig te interpreteren. In een vraaggesprek met het magazine van Blood&Honour Vlaanderen stelde de groep het volgende over migranten: “Ga terug naar huis, eet bananen en geniet van het feit dat je niet hoeft te werken voor je vreten, schop tegen een boom en vreet je klem.”

Nu zou Tim Mudde op een bijeenkomst van NSV-Hasselt komen spreken over “Nationalisme en de beweging in Nederland”. Uiteraard zal NSV opnieuw ontkennen dat het iets met neo-nazi’s te maken heeft. Uiteraard zal het VB indien nodig afstand nemen van de bijeenkomst. Maar intussen is er opnieuw een bijeenkomst met een uitgesproken neo-nazistische spreker die bovendien de Nederlandse tak van een nauw aan het VB gelieerde groep mee leidt.Een optreden van Brigade M bij Blood&Honour Vlaanderen. In 2003 verklaarde Tim Mudde over Blood&Honour: “De Nederlandse Divisie van B&H is de eerste serieuse skinhead organisatie in ons land sinds de Hammerskins zijn gestopt.”

Een reactie achterlaten