Fysieke aanval tegen Blokbusters in Antwerpen met roofdiefstal. Harde aanpak van criminaliteit?

Enkele neo-nazi’s en VB’ers hebben gisteren twee Blokbusters fysiek lastig gevallen in het centrum van Antwerpen. Ze gingen er nadien vandoor met een zak van één van de Blokbusters. De 5-6 extreem-rechtse jongeren gingen hierop op de loop, maar hergroepeerden zich in het extreem-rechtse café ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Daar is de politie tussen gekomen om een PV op te maken. Onder de aanvallers ook een VB-gemeenteraadslid: Tom Van Grieken uit Mortsel. En een VB-kandidaat in oktober 2006 (zie foto hiernaast) die nu openlijk met Blood&Honour symbolen rondliep bij de feiten van vrijdag…

Gisteren stonden twee Blokbusters op de Melkmarkt om stickers tegen racisme te verspreiden. Eén van hen, Thomas B, stond er wat vroeger en was alvast begonnen met het verspreiden van politiek materiaal. Er passeerde een groepje extreem-rechtse jongeren, waaronder het Mortselse gemeenteraadslid Tom Van Grieken. Die was eerder dit jaar ook reeds betrokken bij een aanval op linkse studenten op 1 maart (naar aanleiding van de anti-NSV betoging een week later). Ook toen werd Thomas overigens geviseerd.

De groep ging weg, maar even later kwamen ze terug en werd de zak van Thomas gestolen. Daarin zat enkel wat politiek materiaal, maar een dergelijke diefstal nemen we natuurlijk niet. De inmiddels twee aanwezige Blokbusters (Thomas B en Micha T) gingen de radicaal-rechtsen achterna en haalden er de politie bij om aangifte te doen van de diefstal van een zak. Uiteindelijk kwam de politie er effectief aan te pas en werden in café De Leeuw van Vlaanderen zowat alle deelnemers aan de agressie eruit geplukt. Eén exemplaar ontbrak: diegenen die de zak effectief vast had bij de diefstal.

Tom Van Grieken is gemeenteraadslid voor het VB in Mortsel en tevens voormalig voorzitter van de scholierengroep NJSV. Op internetfora is hij bijzonder actief. Daarbij laat hij zich geregeld erg positief uit over geweld, zo wil hij de Vlaamse onafhankelijkheid “…desnoods gewapenderhand.” Van Grieken was in goed gezelschap gisterennamiddag. Zo bleek bij de ondervragingen door de politie toen die erbij waren gekomen in café ‘De Leeuw Van Vlaanderen’, dat er ook een aanhanger van Blood&Honour onder de agressors was. Yorick Van de Weyer had Blood&Honour symbolen op zijn kledij op het ogenblik van de feiten. Van de Weyer was in oktober 2006 nog kandidaat voor het Vlaams Belang bij de provincieraadsverkiezingen. De melding van de VB-leiding over het feit dat neo-nazis en aanhangers van Blood&Honour niet welkom zijn in hun partij, geldt blijkbaar niet voor Van de Weyer.

Terwijl het VB beweert op te komen tegen criminaliteit, zien we dat hun eigen gemeenteraadsleden mee participeren in een ordinaire straatroof. Terwijl het VB beweert op te komen voor vrije meningsuiting, zien we dat haar militanten het andersdenkenden onmogelijk willen maken om hun mening te uiten. Terwijl de VB-leiding beweert dat er in haar rangen geen plaats is voor neo-nazi’s en skinheads, zien we dat haar gemeenteraadsleden samen op het criminele pad gaan met dergelijke figuren.

Ons antwoord op dergelijk geweld is duidelijk: wij zullen telkens met een grotere groep aanwezig zijn en ons verdedigen tegen iedere laffe politieke aanval. Het beste antwoord is om het geweld bekend te maken en desnoods over te gaan tot een mobilisatie gericht tegen de criminele extreem-rechtse figuren. Daarmee zullen we de druk opvoeren aangezien dit soort vormen van zinloos geweld op geen enkele maatschappelijke steun kan rekenen, zelfs niet onder de VB-kiezers.


Wie waren enkele agressors?

Yorick Van de Weyer. Bij de provincieraads-verkiezingen van oktober 2006 stond Yorick op de lijst van het Vlaams Belang in Antwerpen (op de 25ste plaats). Op het ogenblik van de feiten vrijdag had Yorick symbolen van Blood&Honour op zijn kledij.

Tom Van Grieken, gemeenteraadslid van het Vlaams Belang in Mortsel en voormalig aanvoerder van de scholierengroep NJSV.

Een reactie achterlaten