Het voortijdige einde van Blokwatch. Rol VB jammer genoeg nog niet uitgespeeld

Blokwatch houdt het voor bekeken. Regelmatige bezoekers van de website hadden dit reeds enige tijd vastgesteld, maar nu wordt het ook officieel erkend door de animatoren van de website. Wij vinden dat spijtig en kunnen ons niet terugvinden in de redenen die werden gegeven, jammer genoeg is de rol van het Vlaams Belang nog niet uitgespeeld.

Blokwatch zorgde enige jaren voor degelijke informatie over extreem-rechts. Dat was steeds bijzonder nuttig voor antifascisten en meermaals kwam het VB in de problemen na onthullingen van Blokwatch. We vinden het spijtig dat Blokwatch deze functie niet langer zal vervullen, maar kunnen wel een aantal andere sites aanbevelen (zie verder).

De afgelopen maanden was het reeds heel wat rustiger op de Blokwatch-site. Het wegvallen van het dagelijkse brokje actualiteit zorgde voor het opdrogen van een interessante bron aan informatie. Ook wij maakten daar meermaals gebruik van voor artikels en in campagnes met onder meer Blokbuster. Het actualiseren van Blokwatch bleek evenwel een probleem te zijn voor de animatoren van deze site die door professionele activiteiten minder ruimte hadden voor Blokwatch. Marc Spruyt verklaarde in De Standaard: ‘Er is niet meteen een opvolger voorhanden. Ik werkte vroeger deeltijds om me aan de strijd tegen extreemrechts te kunnen wijden, de laatste maanden ging dat met mijn nieuwe job niet meer. De site behoudt zijn huidige inhoud, maar wordt niet meer aangepast.’

Jammer genoeg wordt dat politiek ingekleurd als wordt verklaard dat het verder uitbouwen van Blokwatch overbodig is geworden omdat er van het VB geen dreiging meer zou uitgaan. Wij zijn het niet eens met die uitspraak. Er blijft wel degelijk een dreiging van het VB uitgaan en het feit dat de partij er met de gemeenteraadsverkiezingen niet in slaagde om deel te nemen aan coalities maakt geen fundamenteel verschil op dat vlak. Het klopt dat het VB concurrentie krijgt ter rechterzijde en dat er bij de verkiezingen een paar kleine barstjes zijn ontstaan in het succesverhaal van het VB.

Maar de basis voor de groei van het VB blijft absoluut aanwezig: het neoliberale beleid van de traditionele partijen zorgt voor een groeiende polarisatie. Dat blijkt uit de stijgende armoede op een ogenblik dat een kleine toplaag nog nooit zo rijk is geweest. Deze polarisatie gaat gepaard met een vertrouwenscrisis in alle instellingen van het establishment. De politieke partijen kalven af qua lidmaatschap, maar zeker ook qua geloofwaardigheid. Dat opent ruimte voor allerhande populistische argumenten, wat kansen biedt aan het VB. Het klopt dat de Lijst-Dedecker daar wat tussen komt, maar de stabiliteit van deze formatie is nog erg onduidelijk. Het verschil met het VB is dat de LDD wel een populistische methode hanteert, maar niet beschikt over een partij-apparaat dat bovendien ideologisch geschoold is.

Het Vlaams Belang heeft misschien een tijdelijke terugslag gekend, maar op basis van het beleid waar alle traditionele partijen voor staan zal het ongenoegen enkel maar blijven toenemen. Bij gebrek aan een duidelijk en massaal alternatief vanuit de arbeidersbeweging, kan het VB verder blijven inspelen op dat passief ongenoegen. Bovendien kan het nu handig inspelen op de communautaire crisis die de traditionele partijen hebben uitgelokt. Na een tijdelijke terugslag kan het VB op die manier terugkomen. We zagen dit eerder al met andere extreem-rechtse formaties in Europa die werden afgeschreven. Het FN van Le Pen kreeg destijds wat klappen, maar kwam terug met de presidentsverkiezingen van 2002. Nu bevindt de partij zich opnieuw in een dipje, maar niets wijst erop dat dit fundamenteel is. Het FPÖ in Oostenrijk is een ander voorbeeld van een formatie die afgeschreven werd en zelfs in twee delen splitste. Maar vandaag bestaat het FPÖ nog steeds en haalde de partij een goede score op basis van een radicale campagne.

In de interviews over het einde van Blokwatch stelt Marc Spruyt dat er een radicalisatie en marginalisatie plaats vindt in het VB. Als dat al klopt, is het zeker geen reden tot geruststelling. Een radicalere koers kan bijvoorbeeld betekenen dat er meer openlijk geweld wordt gebruikt tegen andersdenkenden. Wij verwachten niet echt dat het VB zich nu in die richting zou begeven, ook al is het niet uitgesloten dat het wat ruimte laat voor meer gewelddadige interventies van nevenorganisaties.

Het einde van Blokwatch is spijtig en doorheen de jaren heeft het een belangrijke bijdrage geleverd aan de anti-fascistische strijd. We begrijpen de beslissing van de animatoren van de site, maar zijn het niet eens met de politieke verklaring die ze ervoor geven. Dat doet echter niets af van ons respect voor de jarenlange inspanningen en het vele vrijwillige werk dat de betrokkenen hebben gestoken in de strijd tegen racisme en extreem-rechts. Heel wat vrijwilligers van Blokwatch zullen we ongetwijfeld elders regelmatig blijven tegenkomen in het actief anti-fascistisch verzet.

Het verzet wordt verder gezet

Op dit ogenblik zijn er een aantal interessante websites met informatie over extreem-rechts. Met Blokbuster proberen we regelmatig wat info te brengen, maar ligt de nadruk sterker op het actieve aspect van campagnes. We denken dat het VB enkel kan bestreden worden met een daadwerkelijke linkse oppositie en besteden daarom heel wat aandacht aan de uitbouw van een socialistisch alternatief.

Blokbuster heeft doorheen de jaren heel wat ervaring opgebouwd en beschikt bijgevolg ook over heel wat informatie. Verder zijn er nog een aantal websites en blogs met vaak interessante info over extreem-rechts. Eerst en vooral vinden wij de blog van het AFF een uitstekende site die bovendien erg regelmatig wordt geactualiseerd. Het AFF was de afgelopen jaren grotendeels van het terrein verdwenen, maar met hun blog zorgen ze nu – tot ons groot genoegen – voor een verderzetting van het AFF. Verder is er ook een blog van een zekere Yelloman. Wij weten niet exact wie achter die blog zit, maar het brengt vaak goede informatie en ook een aantal reportages en videos.

Anti-Fascistisch Front
Yelloman

Geert Cool

Een reactie achterlaten