VB: vreemdelingen trekken ongedierte aan

Enkele jaren geleden werd het VB veroordeeld wegens racisme, maar de partij lijkt niet echt geleerd te hebben van die veroordeling. Het recente opduiken van de “harde lijn” met onder meer een halfbakken carnavalslied “Oh nee, alweer een moskee” kreeg al snel navolging in het Antwerpse gratis VB-tijdschrift. Daarin valt te lezen dat vreemdelingen zowaar ratten en ander ongedierte aantrekken.

In het “Antwerps Nieuws” haalt het VB terecht uit naar de problemen in het Europark op Linkeroever. Er stellen zich daar problemen met ongedierte. Het gebrek aan onderhoud en middelen om een degelijke leefomgeving aan te bieden aan de bewoners leidden tot protest met onder meer een betoging.

De problemen werden opgepikt door het Vlaams Belang dat de verantwoordelijkheid ervoor niet bij het tekort aan middelen legt en de weigering van de overheden om voldoende middelen vrij te maken voor huisvesting. Neen, de verantwoordelijkheid ligt volgens het VB bij de vreemdelingen. “Er is inderdaad een verband tussen de onaangepaste wooncultuur van allochtonen en marginalen, en de overlast van ongedierte, vandalisme en criminaliteit.” De oplossing van het VB? “Wie zich niet aan onze levenscultuur aanpast, moet eruit”.

Zo weten we meteen wat het VB denkt van de bewoners van Europark op Linkeroever: het zijn allochtonen en marginalen die ongedierte aantrekken. En dan beweert het VB dat het de partij van de kleine man is? Bovendien is het plat racistisch om te stellen dat er een verband is tussen migranten en ongedierte. In de villawijken van Brasschaat, vlakbij de Ekerse optrekjes van Dewinter en voorheen ook Annemans, wonen heel wat Nederlanders. Maar die hebben zich volgens het VB wellicht wel “aangepast” aan “onze levenscultuur”. De armste autochtonen daarentegen zijn voor het VB niet “aangepast” en bijgevolg “marginaal”.

Het VB staat voor verdeeldheid en haat. De bewoners van Europark staan geen stap verder indien ze onderling verdeeld worden tussen “marginalen” en “niet-marginalen”. Daar zal geen enkele rat of kakkerlak mee verdwijnen. Integendeel, het verzwakt de slagkracht om te protesteren bij het gemeentebestuur en huisvestingsmaatschappij. In plaats van dergelijke verdeeldheid is er nood aan verenigd verzet tegen het asociaal beleid. Het VB zal daarbij geen partner zijn, die partij wil aanvaard worden door het politieke establishment en kijkt naar de gewone bevolking als “marginalen”.

Een reactie achterlaten