Gent. 830 betogers tegen extreem-rechts. Neen aan de erkenning van NSV!

De erkenning van het extreem-rechtse NSV aan de Gentse universiteit, een beslissing van de jongerenorganisaties van de traditionele partijen, blijft tot spanning leiden. NSV had een zaal van het ICC afgehuurd (naar eigen zeggen voor 1.700 euro, de subsidies van de Gentse unief zullen dus meer dan welkom zijn) voor een internationale meeting van extreem-rechts. De meeting trok 170 aanwezigen. De tegenbetoging ruim 800, wij telden 830 aanwezigen.

Blokbuster en Actief Linkse Studenten voerden intensief campagne voor deze betoging en pleitten daarbij voor een politiek antwoord op extreem-rechts en de voedingsbodem voor racisme en verdeeldheid. Dat het kapitalisme leidt tot verdeeldheid, zagen we de afgelopen dagen nog. Carrefour kondigde aan dat het 1.672 werknemers op straat wil zetten en probeert daarbij verschillende vestigingen tegen elkaar op te zetten alsook vast tegen tijdelijk personeel uit te spelen. Tegenover een dergelijke verdeel-en-heers politiek zeggen wij: “Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons”.

Voor de anti-fascistische betoging van gisteren werd opgeroepen door zowel Blokbuster/ALS als door Ster (Studenten Tegen Racisme). Het verschil tussen beide groepen is vooral van ideologische aard. Ster stelt dat de strijd tegen racisme niet gaat over “links versus rechts” en pleit voor een erg brede quasi niet-politieke benadering. In Leuven stelde een woordvoerder van Ster dat vorige week niet aan de betoging tegen de erkenning van NSV werd deelgenomen voor volgende reden: “We vreesden dat dit te politiek zou overkomen”. Malcolm X zei destijds: “You can’t have capitalism, without racism”. Wij zijn het daarmee eens en denken dat je racisme niet kunt bestrijden zonder het kapitalisme te bestrijden. We zijn verontrust dat er in de voorbereiding van de betoging even sprake was van het verbieden van politiek materiaal op de betoging, maar zijn tevreden dat dit uiteindelijk niet het geval was.

De betoging was geslaagd. Wij telden 830 aanwezigen op het einde van de betoging, toen was het aantal betogers aangegroeid in vergelijking met de start. Dat is een heel goede opkomst voor een relatief korte mobilisatie. De woede onder Gentse studenten tegenover de erkenning van NSV is erg groot, de actiebereidheid is dan ook zeker aanwezig. Dat is belangrijk, de erkenning van NSV zullen we enkel teniet kunnen doen op basis van massale mobilisatie en een grote betrokkenheid van bredere lagen van de studenten. Wij willen die uitdaging mee aangaan en discussies voeren met zoveel mogelijk studenten. Daarbij willen we ons uiteraard niet beperken tot de erkenning van NSV op zich, wij willen de discussie aangaan over het potentieel van extreem-rechts, de voedingsbodem voor racisme, seksisme, homofobie,… om van daaruit ook te pleiten voor een socialistisch alternatief.

Een reactie achterlaten