Zelfs Vlaams Belang weigerde zaal voor fascistenmeeting…

2antwerpen2Na de Leuvense universiteit weigerde ook het Antwerpse Vlaams Belang een zaal te geven aan de eigen studenten van de NSV (Nationalistische Studentenvereniging). Een meeting met openlijke fascisten organiseren, is voor het VB geen probleem. Maar het laat dat liever aan de studenten over zonder dat het er als partij enige verantwoordelijkheid voor moet opnemen. Dat de centrale organisator, de voorzitter van NSV-Leuven, bovendien in zijn gemeente N-VA-verantwoordelijke is, maakt dat het VB de handen helemaal in onschuld kan wassen.

De NSV zorgde voor een vaudeville rond de geplande fascistenmeeting. Onder druk van het antifascistisch protest kon die bijeenkomst niet in Leuven plaatsvinden. Dat is een mooie overwinning van de antifascisten. De NSV week in laatste instantie uit naar Antwerpen waar ze zouden bijeenkomen in het lokaal van Vlaams Belang in de Van Maerlantstraat. Helemaal op het laatste ogenblik werd de afspraak nog eens verplaatst, naar café ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Daarvoor werden “veiligheidsredenen” ingeroepen. En uiteindelijk trokken ze naar café De Bengel. Daar hield de groupuscule N-SA op 1 mei nog een publieke ‘bijeenkomst’ (met meer media dan aanwezigen). We begrijpen dat De Bengel zalen geeft aan al wie erom vraagt, maar een groep aanvaarden die zelfs bij het Vlaams Belang niet binnen mocht gaat wel heel ver.

Want inderdaad, het ‘colloquium’ mocht niet in het lokaal van het Vlaams Belang doorgaan en niet omwille van de door de NSV ingeroepen ‘veiligheidsredenen’. Rechtsactueel slaat en zalft de eigen partij: “De vooraf gecreëerde sfeerschepping als zou het één groot fascistisch spektakel worden, was nodeloze bangmakerij. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat de NSV! niet welkom was in de Van Maerlantstraat, het VB-secretariaat in Antwerpen-Noord. Vanzelfsprekend begrijpen we de angst van deze partij om, een half jaar voor belangrijke Europese verkiezingen, misschien drie weken negatief in de krant te staan als gastheren van een “bende fascisten”, zoals het colloquium op voorhand werd afgeschilderd door de linkse tegenstanders. Wie echter eergisteren aanwezig was, heeft kunnen vaststellen dat van enige ‘fascistische internationale’ totaal geen sprake was. Geen enkel keer werden zelfs standpunten verkondigd die niet door het Vlaams Belang worden verkondigd. De weigering van de partij is desondanks begrijpelijk en perfect verdedigbaar, laat dat wel duidelijk zijn.”

Dit is een opvallende ontwikkeling. Verschillende verantwoordelijken van het Vlaams Belang zijn nauw betrokken bij de Nationalistische Studentenvereniging die officieel dan wel los staat van het VB maar in de praktijk grotendeels de studentenvereniging van het VB is. En toch mochten de eigen studenten niet in een eigen partijlokaal, waar is de tijd dat de slogan ‘eigen volk eerst’ werd gehanteerd? En dat omdat de reactie van de gevestigde media werd gevreesd, inderdaad: de gehate systeempers heeft blijkbaar een grote invloed op beslissingen van het Vlaams Belang. Het getuigt alleszins niet van veel zelfvertrouwen en het ondermijnt meteen iedere poging van de NSV om te protesteren tegen de beslissing van de Leuvense universiteit om geen zaal toe te kennen. Wat moest de Leuvense unief doen: binnenhalen wat zelfs het Vlaams Belang niet durft binnen te pakken?

Nog een opvallend element: de fascistenmeeting werd georganiseerd door de Leuvense NSV-voorzitter Nico Ceusters die in zijn thuisgemeente Bekkevoort ondervoorzitter is van de plaatselijke N-VA-afdeling en tevens OCMW-raadslid. Wat vindt Bart De Wever ervan dat een lokale mandataris van zijn partij in de stad waar hij burgemeester is een fascistenmeeting organiseert die zelfs door het Vlaams Belang uit zijn lokalen werd geweerd? Straks krijgt die man nog een emotionele tik als hij beseft welk soort figuren hij in zijn partij heeft toegelaten.

In de extreemrechtse verslagen van de bijeenkomst wordt weinig over de inhoudelijke kant van de dag verteld. We leren dat er “zeker 150” aanwezigen op het “colloquium” waren waarbij een aantal aanwezigen de bijeenkomst vanop het terras van het café “volgde”. Het vat meteen ook het ‘wetenschappelijke’ karakter dat door de term ‘colloquium’ werd gesuggereerd samen.  Alle media – dus ook die waar het Vlaams Belang zo bang van is – hadden het in hun verslagen over maximaal een 60-tal aanwezigen.

De enige ‘opsteker’ voor extreemrechts is het feit dat de verhuis naar Antwerpen voor verwarring zorgde rond de eerder geplande antifascistische actie en het al dan niet overplaatsen van die actie naar Antwerpen. Dat leidde tot een beperkte mobilisatie. Het vanuit Leuven verjaagde extreemrechts ziet daar graag een reden in om te stellen dat links in Antwerpen op zijn gat ligt. Een povere troost die begin maart 2014 gepast zal ontkracht worden.

Met Blokbuster hadden we actief opgeroepen voor de actie in Leuven, maar zomaar op een dag tijd in Antwerpen mobiliseren voor een actie aan een VB-café was niet haalbaar. Wij waren dan ook niet op de actie aanwezig en lieten het al langer geplande regionale LSP-congres op hetzelfde ogenblik in Antwerpen gewoon doorgaan. Daar werd overigens ook met de voorbereiding van de anti-NSV-betoging van maart 2014 in Antwerpen begonnen (in de veronderstelling dat de NSV voor die actie geen twintig keer van locatie zal veranderen…).