Frankrijk. Waarom gewone werkenden niets van het Front National mogen verwachten

Bij de laatste verkiezingen haalde het Front National een opmerkelijke score in Frankrijk. Maar de grote overwinnaar van de verkiezingen was de onthouding, het aantal mensen dat niet stemde lag bijzonder hoog. Het FN kon de vruchten plukken van de woede tegenover de schandalen bij de rechtse UMP en de breed gedragen afkeer tegenover het beleid van de PS. Extreemrechts haalde vooral stemmen door standpunten in te nemen rond sociale kwesties en tegen de Europese Unie.

Deze zogenaamde sociale bocht is pure demagogie. Met de nieuwe strategie van Marine Le Pen proberen de kandidaten van deze partij vooral hun electorale respectabiliteit uit te spelen en de provocaties te mijden. Uiteindelijk zijn het carrièristen zoals de anderen. Hun verkozenen en professionele politici cumuluren tal van mandaten en komen doorgaans uit dezelfde sociaal bevoorrechte lagen (advocaten, mensen die van de centrale elitescholen komen,…) als wat bij de PS en UMP het geval is.

Het FN probeert te laten geloven dat het de werkenden verdedigt. Maar in Hayange wil de FN-burgemeester het uitdelen van syndicale pamfletten van het gemeentepersoneel verbieden. Een ander voorbeeld is de staking bij het spoor waar het FN stelde dat het de staking steunde. Plots zou het FN voorstander van openbare diensten zijn, terwijl de partij enkele jaren geleden nog voor de privatisering ervan was en in stellige woorden de stakingen van het spoorpersoneel veroordeelde. En ook de steun aan de recente spoorstaking moet met een korrel zout genomen worden. Een staking steunen zonder diegenen te steunen die ze organiseren… dat zijn de grenzen van de demagogie. Het gaat om een puur tactische opstelling om electorale steun op te bouwen met het oog op de volgende verkiezingen.

Als het FN zich tegen de vakbonden keert, is het omdat de partij compleet vijandig staat tegenover de krachten die de werkenden organiseren en zo een middel aanbieden om collectief naar buiten te komen. De voorstellen van het FN rond de lonen staan overigens niet zo ver af van wat de patroonsfederatie Medef, PS of UMP naar voor brengen. Zo wil het FN de lonen verhogen door de bijdragen aan de sociale zekerheid af te bouwen. Dat komt neer op de arbeiders hun eigen zogenaamde loonsverhoging te laten betalen zonder dat aan de winsten van de kapitalisten wordt geraakt maar wel door het verder leeghalen van de kas van de sociale zekerheid.

Het FN beperkt zich tot populisme, maar behoudt de basis en activiteit van een rechtse partij.

Polemieken die nuttig blijven

Het racistische karakter van het Front National blijft overeind en blijft tot afschuw leiden, zelfs onder de eigen kandidaten van het FN bij gemeenteraadsverkiezingen. De partij wordt nog steeds geleid door de familie-Le Pen. Vader Le Pen heeft zijn politiek project nooit verhuld en behield steeds banden met fascistische groepen. Hij werd multimiljonair door een erfenis van de bouwmagnaat Lambert, rijkdom die overigens werd gecreëerd door het werk van duizenden migranten in de bouwsector.

De laatste verklaringen van Jean-Marie Le Pen over het Ebolavirus in Afrika om de kwestie van migratie te regelen of van Marine Le Pen over de afschaffing van de dubbele nationaliteit nadat Franse supporters de Algerijnse voetbalploeg steunden, bevestigt de racistische fond van de partij. Het laatste element is overigens bijzonder ridicuul, is de Franse voetbalploeg steunen tegenwoordig een voorwaarde om de Franse nationaliteit te hebben?

Marine Le Pen gaf kritiek op haar vader omwille van de wijze waarop hij communiceerde, maar niet omwille van de kern van wat hij verklaarde. De partijleiding wil de harde kern niet verliezen maar probeert tegelijk in te spelen op een breed gedragen ongenoegen tegenover de rampzalige gevolgen van het asociale beleid van de opeenvolgende regeringen.

Als Le Pen trouwens kritiek heeft op het financiekapitaal en de bankiers, dan wordt uiteraard niet opgemerkt dat de familie-Le Pen zelf als renteniers kan leven van dividenden en andere financiële beleggingen. Het gaat zo ver dat het Rekenhof een onderzoek geopend is naar de vermogensgroei van Jean-Marie Le Pen tussen 2004 en 2009, hij ging er op vijf jaar tijd met een miljoen euro op vooruit.

Telkens het FN verkozen posities heeft, zijn er overigens financiële schandalen in hun gemeentebesturen (parallele financiën, verhoging van tarieven voor water, niet onderhouden van wegen of kantines,…) net zoals dit met andere politici het geval is.

Dezelfde schurken als de anderen

Het grootste verschil is dat het FN nog geen toegang heft tot de grote vetpotten, maar waar de partij toegang heft tot de macht wordt eenzelfde beleid als dat van de gevestigde politici gevoerd. Een van de eerste maatregelen van Joris Hébrard, de FN-burgemeester van Pontent in de Vaucluse, en zijn gemeenteraad was om de eigen vergoedingen met 44% op te trekken, waardoor hijzelf van 2.470 euro naar 3.227 euro gaat en de gemeenteraadsleden er elk 180 euro bijkrijgen. De maatregel werd door de prefectuur van de regio vernietigd omdat het inging tegen de regel dat dergelijke zaken op hoger niveau worden behandeld. Het gemeentepersoneel had ongetwijfeld niet afkerig gestaan tegenover een zelfde loonsverhoging, maar daar was er geen sprake van. De burgemeester die zo genereus was voorzichzelf en zijn politieke medestanders ging tegelijk over tot de afschaffing van gratis kantines voor schoolkinderen van werkloze ouders. De kinderen van ouders aan de rand van de samenleving zullen het ongetwijfeld appreciëren dat ze voortaan met lege maag school moeten lopen.

De FN-burgemeester van Fréjus, David Rachine, vond het opportuun om voor een audit van de gemeentelijke financiën beroep te doen op een bedrijf dat heel opportuun twee dagen voor de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen door een vriend van Rachine werd opgericht. Dat dit bedrijf geen ervaring had met het bestuderen van gemeentelijke financiën was geen bezwaar. Het is een manier om geld van de belastingbetalers uit te delen aan vrienden van het FN-bestuur, terwijl tegelijk arbeidsovereenkomsten door de gemeente niet verlengd worden omwille van financiële redenen. Op de middelen voor sportverenigingen wordt fors bespaard, de basketbalclub moet het met de helft minder middelen doen. De gemeentelijke sportvereniging moet het met 30% minder doen. De subsidies voor de schoolbus en de schoolkantine worden bij het begin van het schooljaar met 20% verlaagd. De drie sociale centra in de stad zien hun subsidies met 53% tot 62% afnemen.

Het aantal voorbeelden van asociaal beleid door FN-gemeenteraden stapelt zich op. Ook bij het FN wordt aan vriendjespolitiek gedaan ten koste van de meerderheid van de bevolking.