Dodelijke aanslag tegen Charlie Hebdo. Voor vrije meningsuiting! Tegen verdeeldheid!

hebdoDe aanslag door zwaar gewapende mannen tegen Charlie Hebdo waarbij 12 mensen vermoord werden in de lokalen van de krant is een dramatische gebeurtenis. Wij veroordelen deze laffe en barbaarse aanslag ten stelligste.

Eerste reactie door Gauche Révolutionnaire (Frankrijk)

Briljante tekenaars zoals Wolinski, Charb’, Tignous of Cabu hebben op tal van manieren gestreden tegen intolerantie, racisme, censuur, … Dat ze sterven door kogels van waanzinnige en onverdraagzame gekken is wraakroepend. Hetzelfde geldt voor de onschuldige ‘gewone’ werknemers van het blad die eveneens het leven lieten in deze aanslag.

Door zich tegen dit satirische en linkse blad te keren, hebben de reactionaire islamisten (die volgens de laatste informatie voor de aanslag verantwoordelijk waren) naar eigen zeggen een daad gesteld waarmee ze het geweld tegen moslims in Frankrijk beantwoorden. Dat is totaal verkeerd. We delen de benadering van Charlie Hebdo op verschillende vlakken niet. Zo koos Charlie Hebdo ervoor om de Mohamed-cartoons te publiceren. Dat leek ons misplaatst. Maar de vrijheid van meningsuiting is een recht dat we wel verdedigen. We weten immers dat dit recht gemakkelijk onder vuur van de heersende klassen komt te liggen.

Alleszins zal geen enkele moslim in Frankrijk opgelucht zijn door deze aanslag, integendeel. Zoals steeds bij reactionair blind geweld, zijn het gewone mensen die op straat mee een prijs hiervoor betalen. Deze terroristen beweerden een ‘godsdienst’ te verdedigen, maar ze zijn geen haar beter dan de reactionaire islamofoben. In feite versterken ze hand in hand onverdraagzaamheid en obscurantisme. Deze laffe terorristische daad versterkt reactionairen van allerhande slag bij het verdelen van de werkenden en de jongerne op religieuze of communautaire basis.

Deze aanslag zal door de heersende klassen en de kapitalisten gebruikt worden. Zowel Hollande, Sarkozy als Le Pen zullen ze voordoen als verdedigers van onze vrijheden, terwijl ze ingaan tegen onze strijd en vreemdelingen stigmatiseren.

Het klimaat van islamofobie wordt steeds sterker. Het zorgt ervoor dat sommige moslims in Frankrijk terecht aanvoelen dat ze onder vuur liggen. Wij verwerpen alle vormen van racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, … En we komen op voor een solidaire en verdraagzame wereld.

Deze aanslag komt alle racisten en reactionairen goed uit om zich te versterken en om de repressie, onder meer met extra controles van de politie op migranten, verder op te voeren onder de bevolking van Mahrebijnse afkomst.

Wij nemen geen deel aan de ‘republikeinse’ betogingen met rechts en extreemrechts. Islamofobe intellectuelen, rechtse politici, politici die oorlog voeren in Afrika en het Midden-Oosten en hier evengoed sociale achteruitgang organiseren om de rijken en kapitalisten te dienen, versterken net het rotte klimaat en dit soort acties. Er is geen enkele nationale eenheid mogelijk met diegenen die willen inspelen op racisme en xenofobie. Er is integendeel nood aan een duidelijke stem van de arbeidersbeweging. De vakbonden, organisaties van de arbeidersbeweging en verenigingen moeten oproepen tot eigen herdenkingen voor de slachtoffers bij Charlie Hebdo en dit op hun eigen basis: voor de eenheid van de werkenden, jongeren en de overgrote meerderheid van de bevolking los van afkomst of geloofsovertuiging, voor vrije meningsuiting, tegen alle reactionairen en integristische terroristen, tegen het racistisch beleid en tegen het imperialisme dat sectaire verdeeldheid, onverdraagzaamheid en obscurantisme versterkt.

Tegen het racisme en het beleid dat miljoenen mensen in ellende onderdompelt, is er nood aan een eengemaakte en massale mobilisatie. Het is op die basis dat wij deelnemen aan de ondersteuning van de journalisten en werknemers van Charlie Hebdo.