Vrouwencomité mensen-zonder-papieren betoogt in Brussel

sans papiers 27

Het weer zat niet mee, maar toch waren er zondag enkele honderden aanwezigen op de betoging van het vrouwencomité van de mensen-zonder-papieren in Brussel. Het was een strijdbare optocht voor vrouwenrechten, voor het recht op een degelijke job aan goede voorwaarden, op huisvesting en op openbare diensten voor iedereen. Vrouwelijke mensen-zonder-papieren worden bijzonder hard geraakt. Ze kunnen nergens terecht met klachten en zijn gemakkelijke slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting. Het aantal slachtoffers van seksueel geweld onder vrouwen-zonder-papieren is erg groot. En dan komt Theo Francken zeggen dat hen wat respect voor vrouwen moet aangeleerd worden… Door vrouwen-zonder-papieren in de illegaliteit te houden, stelt hij hen net bloot aan geweld en misbruik. Bovendien wordt hiermee getoond dat er wel heel weinig respect is voor deze mensen-zonder-papieren, of het nu mannen of vrouwen zijn.

De betoging vandaag trok van het Centraal Station in Brussel naar het centrum van St Gillis. In een pamflet stelden we onder meer: “In de strijd tegen besparingen en uitbuiting zijn onze meest betrouwbare bondgenoten andere slachtoffers van dit systeem dat tot steeds meer ongelijkheid leidt. We moeten opkomen voor de regularisatie van alle mensen-zonder-papieren zodat ze over dezelfde rechten kunnen beschikken als alle andere werkenden en zodat ze niet kunnen gebruikt worden om de levensvoorwaarden van iedereen naar beneden te trekken. We moeten collectief strijden tegen elke vorm van seksisme, voor betaalbare huisvesting, kwaliteitsvolle openbare diensten en goede jobs met goede lonen waardoor vrouwen financieel onafhankelijk kunnen zijn.”

Foto’s door Nico:

Manif comité des femmes sans-papiers // Nico

Foto’s door Liesbeth:
Betoging vrouwencomité mensen zonder papieren // Liesbeth

Foto’s door PPICS
Manif comité des femmes sans papiers // PPICS