Waar wij voor staan

blokbusterBlokbuster heeft zich in de afgelopen jaren laten kennen als een consequente en radicale anti-racistische organisatie. Voor zwarte zondag 1991 heeft Militant Links (thans LSP) Blokbuster opgericht om jongeren tegen racisme te organiseren.

In de eerste golf van protest heeft Blokbuster een belangrijke rol gespeeld. Via talloze lokale betogingen, blokaddes van Vlaams Blok meetings en protestacties hebben we de linkervleugel van de anti-racisme beweging vorm gegeven.

De internationale betoging tegen racisme in Brussel in ’92 bracht 40.000 jongeren op de been. Daarmee lagen we ook aan de basis van de oprichting van Youth against Racism in Europe, de internationale anti-racistische organisatie met afdelingen in bijna alle Europese landen.

Met de slogan “Jobs, geen racisme” hebben we ook inhoudelijk een belangrijk verschil gemaakt. We organiseerden in 1993 de Jongerenmars voor Werk, tegen racisme samen met onder meer de ABVV-Jongeren en het AFF om aan te geven dat racisme sociale oorzaken heeft en dat de arbeidersbeweging de belangrijkste rol te spelen heeft in de strijd tegen racisme en het Vlaams Blok.

Eén van de kenmerken van de radicalisatie die de anti-racistische beweging vooruit stuwde, was dat het voornamelijk rond het thema van racisme zelf beperkt bleef. Blokbuster wou dit omzetten in actie en op basis daarvan verdere conclusies trekken.

Vandaag is het voor velen duidelijker dat racisme een probleem is dat niet op zichzelf staat. Dat we verder moeten met onze eisen en onze strategie tegen het Vlaams Belang.

Malcolm X zei “You can’t have capitalism without racism”. Racisme is verbonden met het kapitalistische systeem, net zoals uitbuiting, de extreme armoede waarin de meerderheid van de wereldbevolking leeft, de vernietiging van het milieu, enz.

De euforische berichten van de kranten over de groeiende interneteconomie steken schril af tegen het tekort aan degelijke jobs, woningen, scholen en sociale voorzieningen. De drie rijkste Amerikanen hebben een nettovermogen dat groter is dan wat de 41 armste landen en hun 550 miljoen inwoners produceren.

Blokbuster wil een antiracistisch netwerk van lokale activisten opbouwen. We moeten ons inschakelen in campagnes tegen alle vormen van sociaal onrecht.

Uiteindelijk vechten we voor een ander maatschappelijk systeem als alternatief op het kapitalisme. Socialisme, met de techniek en kennis die vandaag aanwezig is, een democratisch opgesteld productieplan, en met de deelname en controle van de bevolking, kan een eind maken aan iedere vorm van uitbuiting en onderdrukking, ook racisme.

We willen over ons programma discussiëren en een perspectief van strijd en solidariteit aanbieden. Hieronder vind je welke eisen we in ons programma hebben opgenomen. Geïnteresseerd? Contacteer ons.
 

Blokbuster staat voor:

 • Eenheid van jongeren en arbeiders, Belgen en migranten
 • Stemrecht voor migranten op gemeentelijk, nationaal en Europees vlak
 • Stop politiepesterijen tegen migranten
 • Een einde aan de privatiseringen van de openbare diensten en de afbraak van de dienstverlening. Uitbreiding van de diensten en het personeelskader met volwaardige contracten en aanwervingsmogelijkheden voor migranten.
 • Pak de multinationals aan, niet de vluchtelingen. Stop de uitwijzingen. Papieren voor iedereen.
  Een einde aan iedere vorm van racisme, seksisme en discriminatie.
 • Degelijke jobs voor iedereen! 32-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen. Degelijke contracten. Stop de uitputtingsslag van de flexibiliteit.
 • Goede en betaalbare woningen voor iedereen (een massaal programma van sociale woningbouw en stadsrenovatie).
 • Gratis en degelijk onderwijs op alle niveaus. Gratis taalonderwijs. Vrije schoolkeuze, ook voor migranten.
 • Voor een socialistische maatschappij waarin niet langer geproduceerd wordt voor de winsten van enkelen, maar voor de behoeften van iedereen.

Een reactie achterlaten