Na geslaagd feest in Gent, naar betogingen tegen volgende acties van Pegida?

Blokbuster en ALS houden enquête op ‘Fête Divers’ waaruit grote steun voor betoging blijkt

Foto: Jean-Marie Versyp
Foto: Jean-Marie Versyp

Terwijl Pegida Vlaanderen een 200-tal extreemrechtse racisten verzamelde waaronder Filip Dewinter, militanten van Voorpost en anderen, kwamen in het Rabotpark, net buiten de ring, 400 antiracisten samen die tegenover de haat een positieve boodschap van solidariteit brachten. Onze jongerenorganisatie ALS en antifascistische campagne Blokbuster waren uiteraard ook van de partij op dit feest.

We juichen het toe dat er iets georganiseerd werd zodat Pegida niet op straat kon komen zonder antiracistisch antwoord. Pegida kan door de mediabelangstelling en de beperkte tegenkanting wel versterkt uit deze actie komen. Als Pegida er vertrouwen uit haalt voor een nieuwe actie in Gent, moeten we voorbereid zijn.

Het is in dat kader dat ALS en Blokbuster een enquête afnamen onder de deelnemers van Fête Divers. We vroegen de antiracisten hoe we best reageren op een volgende actie van Pegida. We stelden drie opties voor:

  • niets doen om hen geen aandacht meer te geven;
  • opnieuw een feest van de diversiteit aan de rand van de stad organiseren om duidelijk te maken dat er meer mensen voor diversiteit zijn dan voor vreemdelingenhaat;
  • een betoging door het stadscentrum te houden om duidelijk te maken dat de bewoners van onze stad de gemeenschappen die er deel van uitmaken niet tegen elkaar laten opzetten en dat we zo de stad terugeisen voor de meerderheid van de bevolking.

We haalden 132 enquêtes op. Van de 132 duidden er 78 aan dat ze volgende keer liever wilden deelnemen aan een betoging; 48 wilden opnieuw een gelijkaardig feest en 6 gaven aan dat ze een feest in het stadscentrum wilden, hoewel dat niet expliciet bij de mogelijkheden stond. Dat is 59,09% voor een betoging, 36,36% voor een feest buiten het centrum, 4,54% voor een feest in de stad en 0% om niets te doen.

Wij steunen de meerderheidsstem van de enquête. We denken dat er inderdaad goede mobilisaties nodig zullen zijn die de stad Gent onder druk zetten om een vreedzame betoging van antiracisten en buurtbewoners toe te laten. Zo’n betoging kan dan uitmonden in een volksfeest waar nog muziek, speeches, … aan  kunnen gekoppeld worden.

Een positief alternatief?

Actie van Pegida Vlaanderen met op de eerste rij Filip Dewinter en Gents VB-kopstuk Deckmyn. Foto: Jean-Marie Versyp
Actie van Pegida Vlaanderen met op de eerste rij Filip Dewinter en Gents VB-kopstuk Deckmyn. Foto: Jean-Marie Versyp

Tijdens het afnemen van de enquête hadden we heel boeiende gesprekken en discussies over Pegida, de lessen uit Duitsland maar ook over alternatieven. Vaak werd namelijk de vraag gesteld of een betoging wel een voldoende positief alternatief is, of dat niet te veel meegaat in een wij-zij retoriek, of een feest dan niet positiever is. Wij denken dat het positieve alternatief niet per se ligt in de methode, maar in de boodschap en de inhoud van elke actie. Noch een betoging, noch een feest voor diversiteit bieden op zich een concreet antwoord op de pijnlijke realiteit dat diversiteit helaas eerder werkloosheid, armoede en racisme betekent voor de bevolking van allochtone afkomst. Het biedt ook geen antwoord op de wanhoop, angst en armoede die mensen in handen van extreemrechts kan drijven. De vraag is welke eisen we stellen om een alternatief te bieden op de verdeeldheid die ontstaat door besparingen, werkloosheid en sociale afbraak!

ALS en Blokbuster komen op voor een links beleid van werkherverdeling, uitbreiding van sociale diensten, wijkfaciliteiten, democratisch onderwijs voor iedereen, … Dat betekent logischerwijs ook dat we tegen de sociale afbraak en tegen het besparingsbeleid van de traditionele partijen (ook van de SPa en Groen in Gent) ingaan. Het is immers net door dat beleid dat een toenemende groep van de samenleving vervreemdt. Dat beleid vergroot de ruimte voor allerhande reactionaire stromingen, zowel extreemrechtse als Salafistische, die er op uit zijn om verdeeldheid onder de werkende bevolking te zaaien met racisme en haat. Enkel door gezamenlijk en solidair te strijden voor een degelijke job, een kwaliteitsvolle woning en een échte toekomst voor iedereen, ongeacht afkomst, kunnen we een antwoord bieden op de wanhoop waarop reactionairen vandaag teren.

Om gezamenlijk en solidair te strijden voor een echt alternatief, denken we dat een betoging een krachtiger signaal geeft, meer mensen op de been kan brengen én alle gemeenschappen van alle hoeken van Gent kan samenbrengen. Als we een betoging kunnen koppelen aan de eis voor socialistische maatregelen die de toekomst van de meerderheid van de bevolking verdedigen, is dat volgens ons het sterkst mogelijke signaal dat we kunnen geven. Het zou aantonen dat we ons niet laten wegduwen en dat extreemrechts niet het gevoel krijgt dat ze ongestoord verder kunnen gaan. Het kan niet zijn dat de stad wordt overgenomen door extreemrechts terwijl de antiracisten buiten het centrum worden gehouden. Betogingen zijn de succesvolle methode geweest die in Duitsland, Pegida heeft kunnen tegenhouden. In steden waar dit niet gebeurd is, zoals in Dresden, kon Pegida heel snel vertrouwen winnen en groeien tot ettelijke duizenden aanhangers.

Foto’s door Liesbeth

Foto’s door Jean-Marie