Extreemrechts stoppen voor het tot geweld tegen vluchtelingen overgaat

Afspraak op 15 september in Brussel: 19u Madou

stoplepenbetogingDe diverse stromingen binnen extreemrechts hopen een graantje mee te pikken van de vluchtelingencrisis. Van de meer radicale elementen die hopen op brandstichtingen en geweld tegen asielcentra tot diegenen die op salonfähige wijze op een colloquium in het parlement eenzelfde boodschap van haat zullen verspreiden.

Doorgaans spreekt extreemrechts over een “asielinvasie” en wordt nog steeds vastgehouden aan de mythe dat degelijke opvang een “aanzuigeffect” veroorzaakt. Alsof mensen uit een oorlogsgebied hun land en familie achterlaten omdat ze hoorden van een vluchtelingenkamp in pakweg Sijsele waar het goed toeven is? Filip Dewinter meent alvast van wel: “Het openen van bijkomende opvangplaatsen zorgt voor een toenemend aanzuigeffect,” stelde hij in het parlement. Neen, de gebrekkige opvang hier is algemeen bekend onder vluchtelingen. Maar velen zien geen andere keuze dan een gevaarlijke tocht en een hard leven in een onbekend land, de andere ‘keuze’ is een zekere dood in eigen land.

Gemakshalve gooit extreemrechts alle Syriërs op een hoopje. Er wordt in dat land gevochten, Islamitische Staat is erbij betrokken en dus zullen er onder de vluchtelingen – volgens de VB-site RechtsActueel allemaal “illegale en ongewenste vreemdelingen” – wel “een onbekend aantal IS-terroristen” zitten. De ‘oplossing’ die Dewinter en het Vlaams Belang voorstellen is eenvoudig: “De grenzen moeten veel beter afgeschermd worden”. Het Hongaarse voorbeeld van een hekken aan de grens wordt daarbij opgehemeld. Als het van het Vlaams Belang afhangt, komt er straks een ‘Fort Vlaanderen’ binnen ‘Fort Europa’. Maar maakt dat een einde aan de oorlog in Syrië? Niet bepaald.

Het is overigens opmerkelijk dat Filip Dewinter hier staat te schreeuwen tegen de komst van Syrische vluchtelingen, terwijl hij zich eerder uitgebreid liet ontvangen door de Syrische dictator Assad. Met zijn bezoek aan Syrië en door zich uitdrukkelijk achter de Syrische dictatuur te scharen, is Dewinter eigenlijk zelf een soort van Syriëstrijder. Wie blokkeert zijn bankrekeningen (en ineens ook die van de partij die zijn etentjes en reisjes betaalt)? Wie ontneemt hem zijn burgerrechten? Of geldt dat enkel voor Syriëstrijders die een ander kamp in de oorlog steunen?

We zijn ook nog niet vergeten dat het Vlaams Belang bij het begin van de oorlog in Irak protestacties hield tegen de anti-oorlogsbeweging. Dewinter stond op de Antwerpse Grote Markt met een groot spandoek: “Bush heeft gelijk”. De partij die de oorlogen in Afghanistan, Irak en dus ook Syrië steunde, wil nu de slachtoffers van die oorlogen ervoor verantwoordelijk stellen. Hypocrisie is een handelsmerk van extreemrechts.

Een dieptepunt van deze hypocrisie was een reactie van Pegida Vlaanderen, het antimigrantenfront van het Vlaams Belang en radicalere groepen zoals Nation, op het schrijnende beeld van het driejarige kind dat dood aanspoelde aan de Turkse kust. “Als een kind verdrinkt bij een illegale reis over een gevaarlijke zee zijn de schuldigen de ouders. NIET de Europeanen”, staat op een afbeelding van Pegida Vlaanderen die meteen aankondigde dat het actie zal voeren aan een nieuw asielcentrum in Sint-Niklaas.

Actievoeren tegen vluchtelingen gebeurt wel meer door extreemrechts. Zelfs diegenen die beweren ‘antikapitalistisch’ te zijn, richten zich niet tegen de verantwoordelijken voor het huidige systeem maar wel tegen de slachtoffers ervan. Ze pleiten niet voor meer gelijkheid als antwoord op de groeiende ongelijkheid die leidt tot meer ellende, uitbuiting, oorlogen en bijgevolg ook vluchtelingenstromen waarvan slechts enkele uitlopers tot in Europa geraken. Neen, extreemrechts voert actie tegen de vluchtelingen. Pegida wil dat op 7 september in Sint-Niklaas doen. Een van de activisten die daar ongetwijfeld aanwezig zal zijn, is de Nederlandse neonazi Ben van der Kooi die er ook bij de vorige acties van Pegida bij was. Bij foto’s van een uitgebrand asielcentrum in Hongarije merkte hij op Facebook op: “HEEEEEEERLIJK wat een mooie foto’s. Kijk dat gebouw is even lekker affikken… HE-LE-MAAL tot de grond toe afgefikt. Machtig mooi resultaat. Dit smaakt naar nog veel meer!! Europa trots en vrij, (islamitische) indringers vanuit Afrika, horen daar niet bij.” De stap van protestacties aan asielcentra naar verregaandere acties door de aanwezigen op deze acties, is klein.

Het Vlaams Belang springt ook op de kar. Achter de schermen wordt de actie van Pegida Vlaanderen gesteund. Om de eigen partij naar voor te brengen, wordt een colloquium in het Vlaams Parlement gehouden. Daarvoor is Marine Le Pen uitgenodigd en dit onder de titel “Grenzen stellen”. De aanwezigen worden gevraagd om in ‘stadskledij’ naar het gebeuren te komen, maar de inhoud van de avond zal daarom niet minder ranzig zijn. Met de avond wil het Vlaams Belang de afkeer tegenover vluchtelingen versterken. Tegelijk worden acties opgezet met de meer radicale elementen.

Voor de zomer waren er al pogingen van die elementen om tot fysiek geweld tegen vluchtelingen over te gaan. Aan het Europees Parlement werd een actie van mensen-zonder-papieren geprovoceerd en nadien volgde een nieuwe poging tot geweld. Omdat de mensen-zonder-papieren deze poging gedisciplineerd konden afwenden, richtten de militanten van onder meer Nation zich dan maar tegen een dakloze. Op 1 september begon het proces hierover met 6 militanten van Nation in de beklaagdenbank.

Om extreemrechts geweld tegen vluchtelingen te stoppen, moeten we ons mobiliseren. Met Blokbuster nemen we onze verantwoordelijkheid op en houden we een betoging tegen de racistische meeting met Le Pen in Brussel op 15 september. Daarmee betogen we tegen de komst van Le Pen maar ook tegen het gevaar van extreemrechts geweld tegen vluchtelingen, een gevaar dat opgezweept wordt door het Vlaams Belang. Tegelijk protesteren we tegen het Europa van het kapitaal dat de ongelijkheid mee versterkt, zowel in Europa als op internationaal vlak, en daarmee een grote verantwoordelijkheid draagt voor de sociale drama’s.

Facebook evenement