Keulen: tegen seksistisch geweld en racisme

Komende zaterdag wil Pegida in Keulen gebruik maken van het incident van ongewenste seksuele intimiteiten op nieuwjaarsnacht. Wij veroordelen seksisme, ook alledaags seksisme en onderdrukking van vrouwen zoals dit ingebakken zit in het winstsysteem. We verzetten ons ook tegen racisme en extreemrechts, deze nieuw verklaarde verdedigers van vrouwen die zich enkel uitspreken tegen seksueel geweld door buitenlanders maar ondertussen de eigen vrouwen aan de haard als huismoeder willen opsluiten. Dinsdag waren er ongeveer 500 betogers in Keulen tegen seksisme en tegen racisme. Met het protest tegen Pegida in Antwerpen komende zaterdag verklaren we ons ook solidair met het gelijktijdige protest tegen Pegida in Keulen. Hieronder een standpunt over wat in Keulen gebeurde door de linkse socialisten van Sozialistische Alternative.


feminismusTijdens nieuwjaarsnacht was er rond het centrale station van Keulen een grootschalige en gewelddadige seksuele aanval op vrouwen, vaak ging dit gepaard met andere misdadige activiteiten zoals het stelen van handtassen. De vrouwen die slachtoffer van dit geweld waren, omschreven het als een nachtmerrie. Er zijn al meer dan 60 klachten ingediend, ongeveer een kwart hiervan wegens ongewenste seksuele intimiteiten [ondertussen is dit aantal opgelopen tot 150 klachten waarvan drie kwart wegens ongewenste seksuele intimiteiten]. Omdat er vermoedelijk mannen van Arabische afkomst bij de misdaden betrokken waren, zien rechtse groeperingen er een kans in om haat tegen alle vluchtelingen en moslims op te voeren. We moeten de strijd tegen seksisme en geweld voeren, maar we moeten ons tegelijk verzetten tegen elke vorm van verdeeldheid en dus ook tegen racisme.

Op 1 en 2 januari werd nog weinig gemeld over de incidenten, maar vanaf 3 januari waren er steeds straffere krantentitels met ook steeds minder duidelijkheidheid over wat er gebeurd was.

Wat gebeurde er?

Volgens ooggetuigenverslagen en video’s stond er tijdens nieuwjaarsnacht een grote menigte op het plein voor het station. Er stonden enkele groepjes die voetzoekers gooiden naar omstaanders en kleinschalig vuurwerk afstaken. Dit gebeurt wel meer in de buurt van de Deutzer brug. Op basis van foto’s en video’s lijkt het overdreven om te spreken over 1000 mannen die hierbij betrokken waren.

In de groepjes op het plein waren er verschillende kleine criminelen, vooral uit het milieu van handtassendieven en zakkenrollers. Volgens de politie gaat het vaak om mensen die afkomstig zijn uit Marokko, Algerije of Tunesië. Volgens de ooggetuigen en de media vormden deze zakkenrollers na middernacht kleine groepjes om voornamelijk vrouwen te overvallen en lastig te vallen. De seksuele intimiteiten waren daarbij een middel om te kunnen stelen.

Na enige tijd werd het geweld steeds heftiger, de kledij van vrouwen werd losgerukt, ze werden overal betast en volgens de politie kwam het in enkele gevallen zelfs tot verkrachting. Voor hoever dit gebeurde door de zakkenrollers of andere dronken mannen, is niet duidelijk.

Tijdens nieuwjaarsnacht wilden georganiseerde zakkenrollers dus gebruik maken van een erg ‘Duitse’ traditie, met name massale dronkenschap en mensen die elkaar omhelzen waarbij vaak sprake is van seksisme, om een slag te slaan. Opmerkelijk is dat de politie aanvankelijk blijkbaar niets had opgemerkt.

Tegenstrijdigheden bij de politie

De berichten van de politie spreken elkaar tegen. Ze brengen meer verwarring dan duidelijkheid. Op 1 januari verklaarde de Keulse politie nog dat het “uitbundige feest” “grotendeels zonder incidenten” was verlopen. Op 4 januari verklaarde politietopman Albers dat er “1.000 verdachten” waren. Het zegt het niet, maar laat uitschijnen dat de volledige menigte op het stationsplein uit seksuele aanranders bestond die op diefstallen uit waren waarbij de volledige menigte ook nog eens uit Noord-Afrikanen bestond, wat niet overeenstemt met foto’s en video’s van die menigte.

Wil de politie de omvang van de groep achteraf overdrijven om het eigen falen te rechtvaardigen? De positie van topman Albers wankelde reeds omdat hij in oktober 2014 de politie toeliet om een groep van 4.000 neonazi’s en hooligans beschermd door een grote groep agenten in de omgeving rond het station losliet. De politietop moet nu antwoorden op de vraag waarom de politie op nieuwjaarsnacht van het plein werd weggehaald nadat er voetzoekers naar hen werden gegooid. Als de politie ter plaatse was gebleven, hadden ze het geweld kunnen vermijden.

Als enkele neonazi’s in Keulen samenkomen, zijn er honderden agenten beschikbaar. Die worden vooral ingezet tegen protesterende antifascisten die de haatmars van extreemrechts willen verhinderen. Maar als op een dag als nieuwjaar enkele duizenden mensen, na en tijdens het nuttigen van grote hoeveelheden alcohol, op straat komen, ziet de politie blijkbaar geen risico van misdrijven en is een aanwezigheid blijkbaar niet vereist?

Gevaar van racisme

Extreemrechtse groepen zoals Pro NRW en rechtse hooligans roepen op tot betogingen. Ze laten uitschijnen dat ze vrouwen willen beschermen. Er wordt onverholen uitgehaald naar mensen die er wat anders uitzien. Neonazi’s en racisten willen gebruik maken van het feit dat vermoedelijke daders van Arabische afkomst waren en suggeren nu dat seksueel geweld vooral van migranten komt.

Dat is opmerkelijk en hypocriet. Neonazi’s en hooligans zijn zelf vaak nauw verbonden met georganiseerde misdaad, waaronder prostitutie en drugshandel. In die kringen wordt winst gemaakt door vrouwen uit te buiten. Extreemrechts heeft bovendien een ideologie die vrouwen beperkt tot een rol van moeder of huisvrouw, het spreekt zich uit tegen gelijke rechten voor vrouwen. Extreemrechts discrimineert mensen op basis van hun geslacht of hun seksuele geaardheid.

Extreemrechts wil vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van oorlog, en dus vaak ook van seksueel geweld, geen asielrecht geven in Duitsland en zelfs een degelijke opvang ontzeggen.

Alledaags seksisme

Wie zich enkel tegen seksueel geweld verzet als het door niet-Duitsers wordt gepleegd, is een racist. Wij verzetten ons tegen seksisme en seksueel geweld, los van wie dit pleegt en los van de vorm waarin het wordt gepleegd. Seksueel geweld wordt niet van buitenaf naar Duitsland gebracht. Seksisme en geweld zijn onderdeel van elke klassensamenleving, ook in Europa.

De omvang van het geweld op nieuwjaarsnacht is schokkend. En dan zijn de straten nog niet de gevaarlijkse plaats voor vrouwen, het grootste aantal gewelddaden wordt niet door wildvreemden gepleegd. Geweld tegen vrouwen is in Duitsland nog steeds vooral geweld binnen het gezin, vaak door de eigen partner of familieleden. Een kwart van alle vrouwen heeft ooit geweld door de eigen partner gekend. In 47% van de gevallen van seksueel geweld spreken vrouwen er nadien met niemand over.

Vrouwen worden op hun werkplaats vaak onderworpen aan ongewenste intimiteiten door hun oversten, economische afhankelijkheid wordt ook hier uitgespeeld. Seksisme is overal aanwezig in reclame. Er wordt zelfs reclame gemaakt voor bordelen waar seks aan goedkope tarieven wordt aangeboden. Het vrouwenlichaam wordt als koopwaar aangeboden voor al wie geld en macht heeft.

Met het alledaagse en alomtegenwoordige seksisme hebben veel van de nieuwe verdedigers van vrouwen ter rechterzijde en onder extreemrechts geen enkel probleem.

Seksueel geweld heeft eigenlijk weinig met seks te maken, het gaat vooral om geweld en macht. Het is het resultaat van een samenleving die de spanningen tussen mannen en vrouwen, tussen Duitsers en vreemdelingen, … versterkt omdat slechts een kleine rijke minderheid alle macht heeft.

Wij bestrijden elke vorm van seksisme en racisme, we komen op voor gelijke rechten voor alle mensen. We roepen daarom op tot protestacties tegen seksueel geweld en tegen racisme.


Nina Baucke-Ludwig van onze Duitse zusterorganisatie SAV sprak op de betoging van dinsdag.
Nina Baucke-Ludwig van SAV sprak op de betoging van dinsdag. Op die betoging waren er 400 tot 500 aanwezigen.

Korte video van de betoging afgelopen dinsdag: