Waarom we vandaag tegen Pegida betoogden

Standpunt door Geert Cool, woordvoerder Blokbuster

Foto van Antwerpen Leefbaar. Meer via de facebookpagina van Antwerpen Leefbaar
Foto van Antwerpen Leefbaar. Meer foto’s via de facebookpagina van Antwerpen Leefbaar

We betoogden tegen het opbod van haat en terreur. Dit zal ons geen vrede en veiligheid brengen, maar enkel meer haat en terreur. Op de puinhopen van oorlog, ellende, besparingen en groeiende ongelijkheid kan extreemrechts, zowel hier als in het Midden-Oosten, ingang vinden. Het biedt geen antwoorden op die puinhopen, het is er een politieke uitdrukking van. Wij verzetten ons tegen racisme, seksisme en terrorisme. Door onze solidariteit te versterken kunnen we ingaan tegen zowel de puinhopen van het kapitalisme als de reactionaire politieke uitdrukkingen ervan. Dit verzet is onderdeel van onze strijd voor een andere samenleving waarin de vele middelen en mogelijkheden die vandaag al bestaan gebruikt worden in het belang van de meerderheid van de bevolking en niet slechts van een handvol superrijke kapitalisten. Het kapitalisme biedt ons oorlog en ellende, hoog tijd voor een nieuw systeem!

Extreemrechts beweert plots dat het voor vrouwenrechten opkomt, maar als het gaat om geweld tegen vrouwen in eigen land met onder meer gemiddeld drie verkrachtingen per week in Antwerpen, dan hoort extreemrechts het in Keulen donderen. Vrouwen wil het net als die andere reactionaire fundamentalisten tussen vier muren opsluiten om de was en de plas te doen. De strijd tegen seksisme is onderdeel van de strijd tegen het asociale beleid dat ongelijkheid, ook tussen mannen en vrouwen, vergroot.

Pegida zegt op te komen voor de Vlaamse bevolking, maar toen die Vlaamse bevolking op straat kwam tegen het asociale besparingsbeleid was er van Pegida geen sprake. Integendeel, het Vlaams Belang dat tegenwoordig Pegida heeft overgenomen, sprak zich uit tegen het sociaal verzet. Nochtans was dit sociaal verzet onder meer gericht tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk en dus ook tegen de creatie en versterking van sociale problemen die bijdragen tot vervreemding en een beperkte maar reële steun voor fundamentalisten. Die vervreemding moeten we begrijpen: waarom zouden jongeren zich met een samenleving verbonden voelen die hen geen toekomst te bieden heeft of die hen als uitschot behandelt? Er is nood aan sociale maatregelen om de asociale voedingsbodem voor terreurdreiging en haat weg te nemen.

De rechterzijde staat ondertussen klaar om nog meer oorlog in het Midden-Oosten te voeren. Het gaat niet om de verdediging van de democratie, ook ons land sluit de ogen voor de onthoofdingen en dictatuur in Saoedi-Arabië of voor de eenzijdige oorlog van de Turkse dictator Erdogan tegen de Koerden. Extreemrechtse kopstukken als Dewinter gaan graag op de koffie bij een dictator als Assad. Oorlog in het Midden-Oosten zal de problemen niet oplossen, alleen maar versterken. Na bijna 15 jaar van oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Somalië, … zijn de problemen van sectair geweld en terrorisme enkel groter geworden. Telkens opnieuw hetzelfde doen, maar een ander resultaat verwachten; dat is volgens Einstein de definitie van waanzin. Stop hun waanzinnige oorlogen en imperialistische inmengingen!

In de andere kant van de stad, in het centrum voor het oog van toeristen en journalisten, hoopt het Vlaams Belang met een uit Duitsland geïmporteerde crimineel van Pegida te scoren. Wij aanvaarden dit niet en laten een ander geluid horen, dat van solidariteit. Deze stem is de afgelopen weken amper in het debat aanwezig geweest, het lijkt alsof we tegen de stroom moeten ingaan. Maar er is een groeiende stroom van ongenoegen tegen het asociale beleid en van bereidheid tot verzet en strijd ertegen. Ondanks sabotage door de eigen vakbondsleiders, hebben tot 30% van de Vlaamse spoorarbeiders gestaakt tegen de beslissing van de regering om het openbaar vervoer af te bouwen op een ogenblik dat de files steeds langer worden en het klimaat door iedereen als belangrijk wordt gezien. Het ongenoegen is niet verdeeld op communautaire basis, op basis van huidskleur of religie, de fundamentele tegenstelling ligt elders: tussen arm en rijk.

Onze strijd organiseren, is waar het nu op aankomt. We zullen het zelf moeten doen. Bouw mee aan sterke acties maar ook aan organisaties waarmee we sterker tegen besparingen, oorlog, racisme, terrorisme, … kunnen ingaan om de basis te leggen voor de uitbouw van een socialistisch alternatief op het kapitalisme.

  • Komende woensdag om 19u30: open vergadering van Blokbuster in café Multatuli in Antwerpen (Lange Vlierstraat 5). De strijd tegen racisme en seksisme opvoeren!